Menu
08

Oct
2019

คุยกับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับปัญหาการกระจายอำนาจ

We Watch พุดคุยกับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปัจจุบัน ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท  ถึงปัญหาการเลือกตั้งท้องถิิ่นและการกระจายอำนาจ รวมไปถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับท้องถิ่นที่ผ่านมา ปัญหาการเลือกตั้งท้องถิิ่นและการกระจายอำนาจ การเลือกตั้งท้องถิ่นและการกระจายอำนาจอาจต้องแยกกัน การกระจายอำนาจเป็นเรื่องใหญ่ การทำให้อำนาจที่เป็นของประชาชนเกิดขึ้นได้แท้จริงหรือไม่ เป็นอำนาจที่ประชาชนต้องตระหนักถึงอำนาจของตัวเอง มุ่งให้ประชาชนจัดการตนเอง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่จะออกแบบชุมชน เมืองของตัวเองว่าจะเป็นแบบไหน การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ แต่ใช้กลไกการเลือกตั้งเพื่อให้คนในชุมชนเข้าสู่อำนาจ ความสัมพันธ์คือการที่ประชาชนคนหนึ่งเข้าไปสู่ในกลไกอำนาจ  ปัญหาการการกระจายอำนาจของไทยทำแบบฝรั่งไม่ค่อยได้ เพราะโครงสร้างอำนาจรัฐของเราแตกต่าง เรามีการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง ระดับล่างจะมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการอำเภอ จังหวัด ระดับสูงขึ้นไปจะส่งข้าราชการมาประจำที่จังหวัดเป็นวิธีคิดแบบนี้ ประเทศบางประเทศ เช่นญี่ปุ่นมีการปฏิรูป ส่วนราชการ ปรับจังหวัดเป็นท้องถิ่น ส่วนของเราตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน การรวมอำนาจก็ยังอยู่จึงเป็นปัญหา การรวมอำนาจไม่ใช่ไม่ดี บางเรื่องก็ต้องรวมอำนาจ บางเรื่องต้องกระจายอำนาจจัดสรรปันส่วน เพราะบ้านเราเป็นรัฐเดี่ยว ต้องมีรัฐบาลกลางเหมือนทั่วโลก ถามว่าเมื่อมีรัฐบาลกลางแล้ว เราจะคืนอำนาจให้ประชาชนแบบไหน ความคาดหวังต้องคืนอำนาจให้ประชาชนส่วนท้องถิ่นให้มากเท่าที่จะให้ได้ ซึ่งเป็นโจทย์ของ รธน.ปี 2540 ด้วยที่กำหนดกฎหมายต่างๆ ออกมาเพื่อให้รัฐบาลกลางได้ทำ แต่ที่ทำไม่ได้และเป็นปัญหาเพราะว่าเราคุ้นชินกับการรวมศูนย์อำนาจเราคุ้นชินกับรัฐบาลกลางนายกจากส่วนกลางรัฐมนตรีจากส่วนกลางเราไม่คุ้นชินกับนายกเทศบาล นายก อบต. บางสำนักบอกว่ามีกฎหมายต้องกระจายอำนาจต้องเต็มไปเลย มี […]

READ MORE
09

Jul
2019

คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง สิ่งที่น่าจับตาหลังการเลือกตั้งที่ไม่เสรี การบริหารงานของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย) คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงการเลือกตั้งที่ผ่าน มุมมองต่อรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองหลังจากนี้ รวมไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เสรี ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน  การเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ การเลือกตั้งที่ผ่านมาคือการแสดงความอึดอัดของประชาชน เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกติ เป็นการเลือกตั้งภายใต้ข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญ ความไม่แฟร์ทางกฎหมาย ต่างๆ นานา ไม่เท่าเทียมกันสำหรับทุกฝ่าย เป็นการเลือกตั้งจอมปลอม ไม่ได้แสดงเจตนาที่แท้จริงของการเลือกตั้งในฐานะประชาชนมองว่ามีความไม่เท่ากันในการหาเสียง การประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวก รวมถึงการปิดกั้นสื่อ มีข้อจำกัด ม. 44 ภายใต้อำนาจของทหาร ความเข้าใจในกฎกติกาใหม่เป็นบัตรใบเดียวเลือกตั้งทั้งคนทั้งพรรค เป็นการเลือกตั้งแบบทุลักทุเล ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่าน ส่วนตัวมองว่าไม่โอเค เพราะไม่ได้สื่อความหมายเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ไม่ว่าอีกฝั่งจะพยายามแค่ไหนในการหาเสียงโจมตีอีกฝ่ายมากแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้มาตลอด แต่เลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความบิดเบี้ยวทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระบบสืบพรรคเล็ก ปัดส่วนต่างๆ นานา ข้อจำกัดต่างๆ ทำให้ฝ่ายรัฐบาลชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง จะขาดเสถียรภาพ การสั่งการแบบเดิม ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป  การเลือกตั้งเป็นแค่หน้าฉากหรือพิธีกรรม นำมาสู่ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลหลังจากนั้น หลังการเลือกตั้งผ่านมาเกือบ 3 เดือน ก็ยังไม่มีความชัดเจน หากย้อนไปก่อนเลือกตั้ง คุณประยุทธ์ […]

READ MORE
17

Jun
2019

We Watch ส่องความเห็นประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้ง

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย นายปวริศ สิงหนนท์ และนายณัฐพนธ์ บัวสาลี นิสิตสาขา Social Policy Development  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งเมื่่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายหลังจากที่ประชาชนเฝ้ารอการนับคะแนนประกาศผลเลือกตั้งจาก กกต.เป็นเดือน จนถึงการประชุมสภาเลือกตั้งประธานสภา และนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เด่ือนแล้ว  we watch ได้สำรวจความห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าไปสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อถามความเห็นต่อทิศทางการเมืองไทย การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร We Watch เริ่มจากการสัมภาษณ์ตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที่ๆเข้าไปสังเกตการณ์  บางพรรคตอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งทางพรรคก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่าง จากนี้ไปก็คงทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ ส่วนบางพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลการนับคะแนน เนื่องจากที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชัดเจน ตั้งแต่ระบบการนับคะแนนที่ไม่มีความโป่รงใสและทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นไม่มีความเข้าใจกับการนับคะแนนของกรรมการการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในการนับคะแนนก็ยังไม่มากเท่าที่ควร การนับคะแนนหลังจากวันเลือกตั้งก็มีข่าวว่าทำผิดระเบียบในการนับคะแนนหลาย ๆ พื้นที่ ทำไม่มีความน่าเชื่อถือ การประกาศผลคะแนนก็มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก และบางพื้นที่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานการเลือกตั้งนั้นก็ไม่มีการชี้แจ้งให้ทราบถึงการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ว่าทำไมถึงต้องเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ตัวแทนพรรคการเมืองมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความโป่รงใสและชัดเจน มีความล่าช้าในการนับคะแนน เมื่อได้ผลการนับคะแนนมาแล้วพรรคการเมืองที่ได้ 71,168.5141 คะแนน จากสูตรคำนวณ จะได้ ส.ส. พึงมี […]

READ MORE
17

Jun
2019

เผยผลสำรวจการเลือกตั้งและทัศนะคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน วิชาการเพื่อราษฎร์ ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย”  เสวนาวิชาการ-ปาฐกถา-ระดมสมอง-เวที debate เผยผลสำรวจ “ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First – time voters)” โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว แลกเปลี่ยนโดย: โอมาร์ หนุนอนันต์ กลุ่ม We Watch ธัญชนก คชพัชรินทร์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จักรี เสาวภา ปธ.สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) รายงานเป็นการสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18-23 ปี ในระบบการศึกษาจำนวน 1,061 คน แบ่งตามรายภาค กทม. 25%  กลาง 24.2% อีสาน 24%  เหนือ 15.5  ใต้ 10.0% ประเด็นคำถามคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง  คนรุ่นใหม่ตั้งตารอสนใจการเลือกตั้งแค่ไหน  […]

READ MORE
28

May
2019

รายงานหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่

ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 ประกอบไปด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง โดยบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าช่วงเช้าตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนมารอเลือกตั้งจำนวนมากในหลายหน่วยโดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเช้ามีคนมาเยอะบรรยากาศเหมือนกันกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ผู้บันทึกได้เดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งหมด 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ […]

READ MORE
30

Apr
2019

ร่วมเล่าสู่กันฟังการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในรอบ 8 ปี

นางสาววีณา แลชาติ ในรอบ 8 ปีกับการเลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญที่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคที่อ้างถึงความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสรรหานักการเมืองที่ดีขึ้นมาบริหารประเทศไทย โดยทุกเสียงที่ลงคะแนนมาจากเสียงของประชาชนชาวไทยที่คาดหวังว่าทุกเสียงจะคืนความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนชาวไทย ประเทศชาติพัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลต่อไปเช่นนั้น โดยส่วนตัวให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ เพราะถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและความรับผิดชอบที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตนเป็นส่วนหนึ่ง การออกไปใช้สิทธิ์ในการสรรหาผู้สมัครที่เป็นตัวแทนที่ต้องไปบริหารประเทศเพื่อปากท้องของประชาชนทุกคนได้กินดีอย่ดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย นั้นคือหน้าที่ของผู้สมัครที่จะเป็นกระบอกเสียงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ที่ลงเลือกตั้ง ที่ได้รับความนิยม และความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จนได้คะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในเรื่องที่ดีและเหมาะสมของรัฐบาล หรือช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลเช่นกัน ถึงจะถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดีและมีจรรยาบรรณสูงส่งต่อไป เขตเลือกตั้งที่ 12 กรุงเทพฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 91 เต๊นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ สรุปผลการเลือกตั้งของเขตผู้สมัครคนเดิม ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านระแวกนี้เพราะท่านดูแลเอาใส่ใจพูดจริงทำได้ แม้ระหว่างการนับคะแนนเสียงหน่วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่นับคะแนนเกิดอาการลมชักขึ้นโดยการนับคะแนนดำเนินไปยังไม่ถึงครึ่งกล่อง ทุกอย่างต้องหยุดทันที่รีบพาเจ้าหน้าที่นับคะแนนส่งโรงพยาบาล ผู้ประสานงานต้องแจ้งไปที่เขตรับทราบการเหตุการณ์ทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยทางเขตแจ้งให้หยุดนับคะแนนปิดกล่องรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาดำเนินการนับคะแนนแทน แต่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต ผู้สังเกตุทั่วไปรวมถึงชาวบ้านในระแวกนั้นต่างตั้งข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบที่ประจำอยู่ ณ ตอนนั้น คำตอบที่ได้เป็นการตอบแบบคำต่อคำ ทุกอย่างเงียบหมด มีแค่เสียงกระซิบของผู้สังเกตการณ์ เหตุการณ์แบบนี้สุดวิสัยจริงหรือ? ทำไมให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่สุขภาพไม่ดีมาทำงานแบบนี้ล่ะ ทุกสายตาที่มองจ้องต่างรอคอยเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต เหตุการณ์แบบนี้ในสถานะการณ์ที่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ด้วยการแข่งขันที่ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่ากับผู้สมัครของประชาชนที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นนัยยะเช่นกัน โชคดีที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดีจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่ติดต่อกับเขตงานที่รับผิดชอบ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาได้รวดเร็ว […]

READ MORE
25

Apr
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

สวัสดีครับผมนายกิตติวัฒน์ แสนศรี อาสาสมัครนักสังเกตการณ์เลือกตั้ง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าของวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 07:00 น. คือการเดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งพอไปถึงผมได้เอาเอกสารยืนต่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วท่านถามว่ามาทำอะไรน้อผมตอบไปว่ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครับจากหน่วยงาน we watch ท่านตอบว่าตามสบายครับ ส่วนตัวของผมไปนั่งตามที่ท่านคณะกรรมการได้จัดเตรียมให้ผมไว้สังเกตการณ์ไปเรื่อยๆจนถึงเปิดหีบการเลือกตั้งเวลา 08:00 น. คณะกรรมการได้ประกาศเชิญชวนชาวบ้านและแสดงหีบบัตรว่าโปร่งใสแค่ไหนแล้วชาวบ้านได้เริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 1,2,3,4,5 คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้างคนบ่นอยากเลือกให้เสร็จจะได้ไปทำงานแต่เช้า ในฐานะผมเป็น new voter ผมไปใช้สิทธิ์ครั้งแน่นอนครับเพราะเป็นการเลือกตั้งส.ส ครั้งแรกของผมผมเลือกฝังประชาธิปไตยอยู่แล้วครับ เลือกคนที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ดีและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สิ่งที่พบเจอในกานสังเกตการณ์มีวัยรุ่นตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกมากแน่ชัดว่าพวกเขาเลือกพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วการเลือกตั้งดำเนินการไปผมได้สอบถามคณะกรรมการเลือกตั้งว่ามาใช้สิทธิกี่คนแล้วท่านตอบว่ายังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งเลย แล้วผมก็ถามต่ออีกว่าปิดกี่โมงครับ ท่านตอบว่า 17:00 น.ออครับ ที่ผมสังเกตการณ์ว่ายังมีคนเฒ่าคนแก่ที่ส่วนมากกาบัตรเสีย เวลาก็ผ่านไปจนถึง 11:00 น. คนเริ่มมาใช้สิทธิ์น้อยลงทำให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมได้มีเวลาพักเที่ยงและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาใช้สิทธิกี่คน ชายกี่คน หญิงกี่คน ในการสังเกตการณ์ยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสังเกตการณ์ด้วยครับเช่น ลูกเสืออาสา (กกต.) เป็นต้นมาร่วมตรวจสอบด้วยกันทำให้หน่วยเลือกตั้งที่ผมไปสังเกตการณ์ไม่เกิดการทุจริตขึ้นเลยประชาชนมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะขอบัตรประจำตัวประชาชนทุกๆ ครั้งก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พอใกล้จะถึงเวลาปิดหีบชาวบ้านเริ่มมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมาฟังผมคะแนนเลือกตั้งด้วยผมได้สังการณ์ว่าชาวบ้านบางคนก็มีการจดนับคะแนนของเขามาด้วยเพื่อมาตรวจสอบว่าการนับคะแนนครั้งนี้จะโปร่งใสไหม จะทุจริตเกิดขึ้นไหมสังเกตการณ์อีกว่าเพบเจออีกคนที่เป็นหัวคะแนนมาฟังผลคะแนนด้วย สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการที่เราได้มาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งแรกผมมีส่วนรวมในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศบอกว่ากำลังจะปิดหีบเลือกตั้งละเด้อฟ้าวมาใช้สิทธิ์ เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนวินาทีสุดท้ายกยังมีคนมาใช้สิทธิ์ 1 คนด้วยผมได้ถามเจ้าหน้าที่ไปอีกว่าคนมาใช้สิทธิ์กี่คนครับ เจ้าหน้าที่ตอบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ 406 คน จากจำนวนคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 591 […]

READ MORE

We Watch รายงานเบื้องต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลดที่นี่ For English version download here

READ MORE
07

Mar
2019

อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง

โดย ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 6 มีนาคม 2562 ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง “อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม We Watch Thailand และชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำการเสวนาโดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง, รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล และศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เปิดด้วยคำถามที่คนอยากรู้คือ ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ท่านเองก็ไม่รู้ ตอบไม่ได้ ปัจจัยการเมือง การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดการควบคุม เกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาด ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ จึงใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อไล่เรียงประเด็นการเมืองที่ผ่านมาที่ทำให้สังคมอยู่ในจุดนี้ คือ ประเทศไทยรัฐประหารมากที่สุดในโลก เป็นโมเดลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ทำ มันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่คสช. เข้ามา จากปี 2475 -2490 ระบบประชาธิปไตยดำเนินมาค่อนข้างดี หน้าที่ของสภา 15 […]

READ MORE
22

Feb
2019

การเลือกตั้ง 24มี.ค.62 งบประมาณการเลือกตั้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย 24 มี.ค.นั้น กับการเลือกตั้งในรอบ 8 ปี ไม่นับการเลือกตั้งปี(2557) ที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ซึ่งครั้งนั้น เราสูญเงินไปกับการจัดการเลือกตั้งถึง 3,300 ล้านบาท จะย้อนกลับไปดูในการจัดการเลือกตั้งครั้งก่อนว่างบประมาณที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นับตั้งแต่ประเทศไทยมี กกต. ในฐานะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี 2540 จำนวนเงินของแต่ละปีมีอัตราเพิ่มลด ลงเท่าไหร่ในการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้ง   การเลือกตั้งปี 2544 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 2,000 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2548 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 1,500 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2549 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 2,159 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2550 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 2,521 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2554 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 3,300 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2557 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 3,885 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2562 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 4,006 ล้านบาท […]

READ MORE