Menu

Our Mission

เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาธิปไตย

เกิดระบบการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรม

เกิดระบอบและวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง วางอยู่บนฐานของการเคารพสิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร We Watch

ข่าวล่าสุด

We Watch ลงนามในแถลงการณ์กรณีกองทัพเมียนมาร์ ร่วมกับองค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ กรณีกองทัพเมียนมาร์

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือ […]

READ MORE

แถลงการณ์ เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของอาสาสมัครและการรายงานจากบุ […]

READ MORE
11

ส.ค.
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเ […]

READ MORE
29

มิ.ย.
2020

การเมืองดิจิตอล (digital politics): การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน

ห้องเรียนที่ 1 การเมืองดิจิตอล (digital politics): การเ […]

READ MORE
25

มิ.ย.
2020

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันที่ 20 มิถุนายน 2563

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันท […]

READ MORE

บทความล่าสุด

17

ส.ค.
2020

Ep.1 “การเคลื่อนไหวคลื่นลูกใหม่ ไฟลามทุ่งหรือไฟไหม้ฟาง?”

เกรด A ยูเรก้า ช่องปั่นประสาทน้องใหม่ที่นำเสนอบทเรียน ค […]

READ MORE
10

มิ.ย.
2020

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : สมชัย ภัทรธนานันท์

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อ. สมชัย ภัทรธนาน […]

READ MORE
09

มิ.ย.
2020

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ : เอกรินทร์ ต่วนศิริ

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ อ. เอกรินทร์ ต่วน […]

READ MORE
09

มิ.ย.
2020

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC : ชัยณรงค์ เครือนวน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC  […]

READ MORE
08

มิ.ย.
2020

การเมืองไทยก่อนหน้าโควิด ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

การเมืองไทยก่อนหน้าโควิด ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมขอ […]

READ MORE

เนื้อหาล่าสุด

27

ม.ค.
2020

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่1 การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง ก […]

READ MORE
06

ก.พ.
2019

การเลือกตั้งในประเทศไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดย ยิฟฟรี พจนเดชาวงศ์นักศึกษาสหกิจ ปี […]

READ MORE
15

ธ.ค.
2018

แถลงการณ์เครือข่าย We Watch เรื่อง การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย

เครือข่าย We Watch จัดเสวนา “บทบาทการเลือกตั้งกับการสัง […]

READ MORE
11

ธ.ค.
2018

เสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสัง […]

READ MORE

What we do?

Civic education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel. Aliquam tempus justo eu orci faucibus fermentum.

Voter education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel. Aliquam tempus justo eu orci faucibus fermentum.

Election observation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor pulvinar et, cursus quis neque. Donec suscipit dui leo, vehicula pellentesque nunc rhoncus vel. Aliquam tempus justo eu orci faucibus fermentum.