ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง
สำหรับอาสาสมัคร We Watch
วันที่ 23-24 มีนาคม 2562

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

1. การเตรียมพื้นที่
1.1 ตระเวนดูพื้นที่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้ง และระบุหน่วยเลือกตั้งที่จะไปสังเกตการณ์ ประมาณ 2-4 หน่วย โดยวางแผนว่าจะใช้เวลาในแต่ละหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดูบรรยากาศและความเรียบร้อยทั่วไป
1.2 ระบุหน่วยที่จะไปดูการเปิดหน่วย (ควรเป็นหน่วยที่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพื่อให้เราได้ลงคะแนนก่อนเป็นคนแรก ๆ) ระบุหน่วยที่สามารถเดินทางไปในดูระหว่างวันได้ ประมาณ 2-4 หน่วย และวางแผนกลับมาที่หน่วยแรกก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อดูการปิดหน่วย นับคะแนน

2. การเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน
2.1 ป้ายชื่อ (ถ้ามี) หรือหนังสือยืนยันการเป็นอาสาสมัครนักสังเกตการณ์
2.2 เอกสารรับรองเครือข่าย วี วอทช์ จาก กกต. (ควรพิมพ์ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก)

3. การทำแบบทดสอบแบบฟอร์มสังเกตการณ์
3.1 ทดลองกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ที่ได้รับจากผู้ประสานงานศูนย์ฯ โดยสามารถเข้าไปทดลองได้ตั้งแต่เที่ยงวันของวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม – เที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม เพื่อให้เราคุ้นเคยกับคำถาม และจุดสำคัญในการสังเกตการณ์ หลังจากนั้น ทางทีมงานจะรีเซ็ตระบบเพื่อลบคำตอบ เตรียมใช้สำหรับกรอกจริงในวันที่ 24 มีนาคม

4. การเตรียมตัว
4.1 กินอิ่ม นอนหลับ ชาร์จแบตโทรศัพท์ และตรวจสอบเอกสารที่จะต้องนำไปในวันเลือกตั้ง

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562

1. การเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้ง
1.1 เดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งจุดแรก ในช่วงเวลา ก่อน 07.00 น. เพื่อสังเกตการณ์ว่าการเดินทางสู่หน่วยเลือกตั้งมีการขัดขวาง ปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทางสำหรับคนมาเลือกตั้งหรือไม่ ดูการเตรียมการของเจ้าหน้าที่หน่วยในการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ และสังเกตการเปิดกล่องเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่เพื่อดูว่าเป็นกล่องเปล่า การล็อคกล่องด้วยแถบพลาสติก และการนับบัตรเลือกตั้งที่ได้รับ เป็นต้น

2. การแนะนำตัว
2.1 ควรแนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ทราบว่าตนเองเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์ เลือกตั้ง โดยแสดงเอกสารหนังสืออนุญาตจาก กกต. ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

3. การปฏิบัติตัวในระหว่างการสังเกตการณ์
3.1 ยืนสังเกตการณ์อยู่ภายนอกหน่วย โดยไม่ยืนขวางทางเข้าออกคนอื่น
3.2 ไม่แตะต้องเอกสารหรืออุปกรณ์เลือกตั้ง
3.3 ไม่ควรพูดคุยกับผู้มาใช้สิทธิใกล้กับหน่วยเลือกตั้ง แต่สามารถพูดคุยสอบถามผู้มาใช้สิทธิหลังการใช้สิทธิได้ เพื่อสอบถามถึงเรื่องการเดินทาง ความเข้าใจต่อกติกาเลือกตั้งใหม่ หรืออุปสรรคในการมาใช้สิทธิ และไม่ควรถามว่าเลือกผู้สมัครหรือพรรคใด
3.4 ในระหว่างการเปิดหน่วย เวลา 07.00-8.30 น. ผู้สังเกตการณ์จะต้องกรอกแบบฟอร์ม B1 (แบบฟอร์มสำหรับการเปิดหน่วยเลือกตั้ง) และกดส่งแบบฟอร์มภายในเวลา 08.45 น.
3.5 หลังจากนั้น ตระเวนดูหน่วยอื่น ๆ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อหน่วย และกรอกแบบฟอร์ม B2 (แบบฟอร์มสำหรับการออกคะแนนเสียง) โดยกรอก 1 ครั้ง ต่อการดูใน 1 หน่วย ก่อนไปดูหน่วยอื่น ๆ ต่อไป แบบฟอร์ม B2 ฉบับสุดท้ายควรกดส่งภายในเวลา 16.00 น. จากนั้นจึงตระเวนไปดูหน่วยก่อนเวลาปิดหน่วยเลือกตั้ง
3.6 ก่อนการปิดหน่วย ควรเดินทางกลับไปถึงหน่วยแรกตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. เพื่อดูจำนวนคนที่ยังรอใช้สิทธิ และดูการประกาศปิดหน่วยเวลา 17.00 น. อาสาสมัครควรดูขั้นตอนการนับคะแนนอย่างรอบคอบ ดูการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้ (โดยปกติเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการเจาะทำลายเพื่อไม่สามารถนำกลับมาใช้อีก)
3.7 กรอกฟอร์ม B3 (แบบฟอร์มสำหรับการปิดหน่วยเลือกตั้งและนับคะแนน) และกดส่งแบบฟอร์มภายในเวลาประมาณ 21.00 น. หรือหลังกระบวนการนับคะแนนเสร็จสมบูรณ์
3.8 ถ่ายรูปเอกสารประกาศผลคะแนนที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะต้องกรอกข้อมูล และแปะ ประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขั้นตอนการนับคะแนนอาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น รูปถ่ายควรมีความชัดเจน เพื่อการประมวลผลที่ไม่ผิดพลาด

ส่งภาพใบประกาศผลคะแนนเลือกตั้งที่ไลน์ @we-watch หรือ ทางกล่องข้อความเฟซบุ๊ค @weareonwatch หรือเว็บไซต์ https://vote62.com/crowdsource/upload

3.9 กรอกข้อมูลด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน ถูกต้อง ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทีมประเมินผลสามารถรวบรวมข้อมูลและประเมินผลได้ตามช่วงเวลาจริง
3.10 หากผู้สังเกตการณ์ถูกคุกคาม ข่มขู่ ติดตามโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หรือบุคคลอื่นใด รวมทั้งกรณีพบอุปสรรค/ปัญหาในระหว่างหรือหลังการสังเกตการณ์ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภูมิภาคทันที หรือติดต่อกองเลขาฯที่เบอร์ 095-298-4630

4. เดินทางกลับที่พักโดยปลอดภัย และติดตามผลการรายงานจากเครือข่าย

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือกตั้งทำงานของพวกเขา

News

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของการเลือกตั้งทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง ข้อบกพร่องที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย

News

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เครือข่าย We Watch ร่วมกับ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, และมหาวิลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

News

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม