ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง
สำหรับอาสาสมัคร We Watch
วันที่ 23-24 มีนาคม 2562

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

1. การเตรียมพื้นที่
1.1 ตระเวนดูพื้นที่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้ง และระบุหน่วยเลือกตั้งที่จะไปสังเกตการณ์ ประมาณ 2-4 หน่วย โดยวางแผนว่าจะใช้เวลาในแต่ละหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดูบรรยากาศและความเรียบร้อยทั่วไป
1.2 ระบุหน่วยที่จะไปดูการเปิดหน่วย (ควรเป็นหน่วยที่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพื่อให้เราได้ลงคะแนนก่อนเป็นคนแรก ๆ) ระบุหน่วยที่สามารถเดินทางไปในดูระหว่างวันได้ ประมาณ 2-4 หน่วย และวางแผนกลับมาที่หน่วยแรกก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อดูการปิดหน่วย นับคะแนน

2. การเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน
2.1 ป้ายชื่อ (ถ้ามี) หรือหนังสือยืนยันการเป็นอาสาสมัครนักสังเกตการณ์
2.2 เอกสารรับรองเครือข่าย วี วอทช์ จาก กกต. (ควรพิมพ์ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก)

3. การทำแบบทดสอบแบบฟอร์มสังเกตการณ์
3.1 ทดลองกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ที่ได้รับจากผู้ประสานงานศูนย์ฯ โดยสามารถเข้าไปทดลองได้ตั้งแต่เที่ยงวันของวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม – เที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม เพื่อให้เราคุ้นเคยกับคำถาม และจุดสำคัญในการสังเกตการณ์ หลังจากนั้น ทางทีมงานจะรีเซ็ตระบบเพื่อลบคำตอบ เตรียมใช้สำหรับกรอกจริงในวันที่ 24 มีนาคม

4. การเตรียมตัว
4.1 กินอิ่ม นอนหลับ ชาร์จแบตโทรศัพท์ และตรวจสอบเอกสารที่จะต้องนำไปในวันเลือกตั้ง

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562

1. การเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้ง
1.1 เดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งจุดแรก ในช่วงเวลา ก่อน 07.00 น. เพื่อสังเกตการณ์ว่าการเดินทางสู่หน่วยเลือกตั้งมีการขัดขวาง ปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทางสำหรับคนมาเลือกตั้งหรือไม่ ดูการเตรียมการของเจ้าหน้าที่หน่วยในการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ และสังเกตการเปิดกล่องเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่เพื่อดูว่าเป็นกล่องเปล่า การล็อคกล่องด้วยแถบพลาสติก และการนับบัตรเลือกตั้งที่ได้รับ เป็นต้น

2. การแนะนำตัว
2.1 ควรแนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ทราบว่าตนเองเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์ เลือกตั้ง โดยแสดงเอกสารหนังสืออนุญาตจาก กกต. ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

3. การปฏิบัติตัวในระหว่างการสังเกตการณ์
3.1 ยืนสังเกตการณ์อยู่ภายนอกหน่วย โดยไม่ยืนขวางทางเข้าออกคนอื่น
3.2 ไม่แตะต้องเอกสารหรืออุปกรณ์เลือกตั้ง
3.3 ไม่ควรพูดคุยกับผู้มาใช้สิทธิใกล้กับหน่วยเลือกตั้ง แต่สามารถพูดคุยสอบถามผู้มาใช้สิทธิหลังการใช้สิทธิได้ เพื่อสอบถามถึงเรื่องการเดินทาง ความเข้าใจต่อกติกาเลือกตั้งใหม่ หรืออุปสรรคในการมาใช้สิทธิ และไม่ควรถามว่าเลือกผู้สมัครหรือพรรคใด
3.4 ในระหว่างการเปิดหน่วย เวลา 07.00-8.30 น. ผู้สังเกตการณ์จะต้องกรอกแบบฟอร์ม B1 (แบบฟอร์มสำหรับการเปิดหน่วยเลือกตั้ง) และกดส่งแบบฟอร์มภายในเวลา 08.45 น.
3.5 หลังจากนั้น ตระเวนดูหน่วยอื่น ๆ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อหน่วย และกรอกแบบฟอร์ม B2 (แบบฟอร์มสำหรับการออกคะแนนเสียง) โดยกรอก 1 ครั้ง ต่อการดูใน 1 หน่วย ก่อนไปดูหน่วยอื่น ๆ ต่อไป แบบฟอร์ม B2 ฉบับสุดท้ายควรกดส่งภายในเวลา 16.00 น. จากนั้นจึงตระเวนไปดูหน่วยก่อนเวลาปิดหน่วยเลือกตั้ง
3.6 ก่อนการปิดหน่วย ควรเดินทางกลับไปถึงหน่วยแรกตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. เพื่อดูจำนวนคนที่ยังรอใช้สิทธิ และดูการประกาศปิดหน่วยเวลา 17.00 น. อาสาสมัครควรดูขั้นตอนการนับคะแนนอย่างรอบคอบ ดูการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้ (โดยปกติเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการเจาะทำลายเพื่อไม่สามารถนำกลับมาใช้อีก)
3.7 กรอกฟอร์ม B3 (แบบฟอร์มสำหรับการปิดหน่วยเลือกตั้งและนับคะแนน) และกดส่งแบบฟอร์มภายในเวลาประมาณ 21.00 น. หรือหลังกระบวนการนับคะแนนเสร็จสมบูรณ์
3.8 ถ่ายรูปเอกสารประกาศผลคะแนนที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะต้องกรอกข้อมูล และแปะ ประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขั้นตอนการนับคะแนนอาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น รูปถ่ายควรมีความชัดเจน เพื่อการประมวลผลที่ไม่ผิดพลาด

ส่งภาพใบประกาศผลคะแนนเลือกตั้งที่ไลน์ @we-watch หรือ ทางกล่องข้อความเฟซบุ๊ค @weareonwatch หรือเว็บไซต์ https://vote62.com/crowdsource/upload

3.9 กรอกข้อมูลด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน ถูกต้อง ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทีมประเมินผลสามารถรวบรวมข้อมูลและประเมินผลได้ตามช่วงเวลาจริง
3.10 หากผู้สังเกตการณ์ถูกคุกคาม ข่มขู่ ติดตามโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หรือบุคคลอื่นใด รวมทั้งกรณีพบอุปสรรค/ปัญหาในระหว่างหรือหลังการสังเกตการณ์ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภูมิภาคทันที หรือติดต่อกองเลขาฯที่เบอร์ 095-298-4630

4. เดินทางกลับที่พักโดยปลอดภัย และติดตามผลการรายงานจากเครือข่าย

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่