จดหมายเปิดผนึก จาก ดร.คู่บุญ จารุมณี ถึง อาสาสมัคร We Watch และเครือข่ายภาคประชาชนทุกท่าน

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่

.We Watch มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีมาก และอยากขอให้นักสังเกตการณ์รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนทุกคนเชื่อมั่นว่าพวกเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง

.การสังเกตการณ์เลือกตั้ง คือ กลไกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการประชาธิปไตย และในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ พบว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการสังเกตการณ์เลือกตั้งเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมิได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการณ์ตามสิทธิที่พึงมีอย่างเต็มที่ตามที่ กกต. ได้เคยกล่าวไว้กับประชาชน

.ทั้งนี้ สิ่งที่ We Watch ให้ความสำคัญอย่างมากคือความปลอดภัยของนักสังเกตการณ์ ทุกการสังเกตการณ์ของประชาชนหากมองเห็นความผิดปกติของการจัดการเลือกตั้ง โปรดแจ้งมาทาง call center ของ We Watch เบอร์โทรศัพท์ 097-202-3742, 081-986-5167, 090-582-4634 โดยเราจะรวบรวมเคสและรายละเอียดยื่นให้แก่ กกต.และติดตามผล เพื่อใช้ยืนยันกระบวนการทางกฎหมายหลังการเลือกตั้งต่อไป

.ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้น เราอยากขอให้ประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกันตรวจสอบสิ่งผิดปกติและความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้

.We Watch หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่จะมาถึงนี้ จะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยยึดหลักสากล คือ ความเป็นอิสระ ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม ความเป็นกลาง และการจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ เปิดให้ทุกเสียงของประชาชนมีความหมายในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยอย่างแท้จริง มีบรรยากาศของการลงคะแนนที่เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรยากาศการนับคะแนนที่โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

.การสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่อาจฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากการลงมือทำร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งเราเชื่อว่าจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไป และเกิดความร่วมมือของทุกฝ่ายในการผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งต่อไปในอนาคต

.ด้วยรักและเชื่อมั่นในพลังประชาชน

.ดร.คู่บุญ จารุมณี

ประธานที่ปรึกษาเครือข่าย We Watch

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่