จัดคูหาเลือกตั้งอย่างไรให้ถูกตามกฎหมาย

คูหาแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่เงื่อนไขในพื้นที่นั้นๆ แต่หลักการจัดคูหาเป็นสิ่งที่กกต. กำหนด เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการจัดคูหาที่เป็นระเบียบและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่จัดคูหาอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้ง กกต. ระบุไว้ดังนี้

.

1. ที่หน่วยเลือกตั้ง จะต้องมีบอร์ดสําหรับปิดประกาศเอกสารต่างๆ ตั้งอยู่ให้เห็นได้ชัดเจน

2. คูหาลงคะแนนเลือกตั้ง จะต้องมีอย่างน้อย 3 คูหา วางห่างกันอย่างน้อย 0.5 เมตร

3. ระหว่างแต่ละคูหาฯ จะต้องมีเชือกกั้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ลงคะแนนแล้วสามารถเดินเข้าไปด้านหลังผู้อื่นได้เพื่อรักษาหลักการลงคะแนนเป็นการลับ

4. ด้านหลังคูหาลงคะแนน จะต้องเป็นกําแพง หรือฉากทึบ ที่ไม่สามารถมองเข้าไปเห็นการลงคะแนนได้ เพื่อรักษาหลักการลงคะแนนเป็นการลับ

5. ต้องมีที่วางหีบใส่บัตรเลือกตั้งในที่ที่สามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ชัดเจน

6. มีการจัดมาตรการรองรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ

7. ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมี กปน. อย่างน้อย 9 คน และ รปภ. อย่างน้อย 1 คน

8. ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง อาจมีผู้แทนพรรคการเมืองที่ได้รับอนุญาต เข้าไปนั่งสังเกตการณ์อยู่ด้วย โดย จะต้องมีการจัดที่นั่งไว้โดยเฉพาะ และไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. หรือรบกวนการลงคะแนนของประชาชน

9. ผู้แทนพรรคการเมืองจะมีได้เพียงพรรคละ 1 คน ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้งเท่านั้น

—————————————

🗳👀 ร่วมเป็นอาสาสมัคร We Watch สังเกตการณ์วันเลือกตั้ง (1 วัน)

ได้ที่ https://www.electionwatchth.org/volunteer-signup

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line oa : @wewatchthailand หรือคลิกที่นี่ https://lin.ee/f2vj106

.

มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจับตาเลือกตั้งไปกับพวกเรา

#จับตาเลือกตั้ง2566#เลือกตั้ง66#อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง#wewatch

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่