บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ปี 2566 ที่แตกต่าง

ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาจริงของบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 นี้ แม้ว่าเมื่อวาน (วันที่ 14 เมษยน) กกต. จะเปิดเผยสี (บัตรฯ แบบบัญชีรายชื่อใช้สีเขียว ส่วนบัตรฯ แบบแบ่งเขตใช้สีม่วง) และตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภท แล้วก็ตาม

.

เพื่อให้ทุกคนได้คุ้นเคยกับหน้าตาบัตรเลือกตั้งจริง ก่อนที่เราจะได้ใช้สิทธิลงคะแนน วันนี้ We Watch ลองชวนจินตนาการถึงหน้าตาจริงของบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปีนี้ โดยเลือกเฉพาะบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เพราะบัตรเลือกตั้งประเภทนี้จะต้องใส่หมายเลขของพรรคการเมืองทั้งหมดลงไป จำนวน 67 เบอร์ ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก และอาจส่งผลต่อขนาดของตัวเลข ตัวหนังสือ โลโก้พรรค และช่องลงคะแนน

.

เพื่อให้เห็นภาพ เราจะนำบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ของปี 2554 และปี 2557 มาเปรียบเทียบกัน

การเลือกตั้งปี 2553 มีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 40 พรรค หรือมี 40 เบอร์

การเลือกตั้งปี 2557 มีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 53 พรรค หรือมี 53 เบอร์

.

จำนวนเบอร์ที่เพิ่มขึ้น กกต. จะออกแบบบัตรเลือกตั้งอย่างไร จะมีขนาดเท่าเดิมแล้วทำตัวหนังสือเล็กลง หรือว่าจะทำให้บัตรเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วทำตัวหนังสือใหญ่ขึ้นตาม คำตอบคงจะได้เห็นในช่วงใกล้วันเลือกตั้ง 5 – 6 วัน

.

ณ ที่นี้ เราจะขอจำลองหน้าตาบัตรฯ แบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้ขนาดกระดาษ A4 (ซึ่งเป็นขนาดของบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้ง ปี 2562) จะเป็นยังไง ดูได้ในกราฟฟิกนี้

.

และถ้าอยากรู้ว่าประเทศอื่นเขาจัดการกับผู้สมัครและพรรคจำนวนมากอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป

.

การออกแบบบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สำคัญในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพราะมีผลต่อความสะดวกและความถูกต้อง (ตรงเจตนา) ในการลงคะแนนของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากท่านต้องการเรียนรู้การสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพิ่มเติม โปรดติดตามและสมัครเป็นอาสาสมัครของ We Watch

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่