ลืมเบอร์เหรอ? ไม่ต้องห่วง กกต. จัดการให้ แต่เดี๋ยวก่อน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ไม่มีชื่อผู้สมัคร ว่าอาจทำให้ผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนอาจสับสนหรือลืมเบอร์ของผู้สมัครขณะลงคะแนน กกต. จึงหาวิธีแก้ไขปัญหานี้

.

วิธีแก้ไขปัญหา คือ กกต. จะจัดทำป้ายที่มีรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละเบอร์ของทั้งบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชือ เพื่อแขวนหรือติดให้หันไปทางคูหาลงคะแนน เพื่อให้ผู้ที่กำลังใช้สิทธิเลือกตั้งมองเห็นชื่อและหมายเลขของผู้สมัครที่ตนต้องการลงคะแนนให้ โดยจะให้มีในทุกหน่วยเลือกตั้ง

.

วิธีนี้ถูกเปิดเผยโดย นาย แสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงาน กกต. โดยโพสต์ในเฟสบุคส่วนตัว ชื่อ “Sawaeng Boonmee” เมื่อวันที่ 11 เมษายน ว่า “การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง… ตัวอย่างแผ่นไวนิลที่ติดเพิ่มเติม “ใน” หน่วยเลือกตั้ง “หน้า” คูหาลงคะแนน ขนาด 2×1 เมตร ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระดับเหนือสายตาเมื่อมองจากคูหาลงคะแนน หากดูแผ่นไวนิลหน้าหน่วยแล้ว ยังไม่มั่นใจ เมื่อถึงคูหา เพียงเงยหน้ามอง ท่านจะเห็นแผ่นไวนิล ที่มีข้อมูล รายชื่อ สกุล รูปถ่าย หมายเลขของผู้สมัคร และพรรคการเมืองที่สังกัด อยู่หน้าคูหาทุกหน่วยเลือกตั้ง”

.

ถือว่าเป็นการพยายามแก้ไขปัญหาของ กกต. ที่ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม We Watch มีข้อสังเกต 3 ข้อ คือ

.

1. ความคุ้มค่า ถ้าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการทำบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ให้มีชื่อผู้สมัคร เทียบกับค่าใช้จ่ายในการทำป้ายนี้ แบบไหนคุ้มค่าและควรจะทำมากกว่ากัน We Watch ตั้งคำถามแบบนี้ เพราะเมื่อลองคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำป้ายไวนิลนี้ พบว่า จะต้องใช้เงินจำนวนมาก ประมาณ 20 ล้านบาท (100 บาทต่อหนึ่งตารางเมตร x 2 ตารางเมตร x 100,000 หน่วย = 20,000,000 บาท)

.

2. การมองเห็น ขนาดป้ายกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ที่จะต้องใส่ตัวหนังสือ ตัวเลข และรายละเอียดต่างๆ เข้าไป จะช่วยทำให้ผู้ที่กำลังลงคะแนนมองเห็นได้ชัดหรือไม่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

.

3. ความแน่นอน จริงหรือไม่ที่ กกต. จะจัดให้มีป้ายนี้ในทุกหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจาก เราสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของ กกต. ได้รับคำตอบว่า “กม (กฎหมาย) ไม่ได้กำหนดว่าต้องติด”

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่