เว็บลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของ กกต. ล่ม

เว็บลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของ กกต. ล่ม คาดมีประชาชนได้รับผลกระทบนับแสน กกต. สมควรจะขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เว็บไซต์ iLaw เปิดเผยว่า

“วันที่ 9 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตวันสุดท้าย แต่ว่า มีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จากการตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมีปัญหาการเข้าถึงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ

จากสถิติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 พบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรมากกว่า 2,100,000 คน โดยเฉพาะในเวลานับถึง 17.00 น. ก่อนที่เว็บไซต์จะเข้าไม่ได้ ก็มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 คน จึงเชื่อว่าในช่วง 7 ชั่วโมงสุดท้ายน่าจะมีประชาชนอีกหลักแสนคนที่ต้องการจะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต “

ทั้งนี้ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ข้อ 188 ระบุว่า ระยะเวลาการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง(เลือกตั้งล่วงหน้า) วันสุดท้ายของการลงทะเบียนต้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

หรือก็คือสามารถขยายระยะเวลาได้จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 ดังนั้น กกต. จึงสมควรที่จะขยายเวลาการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

อ้างอิง

https://ilaw.or.th/node/6460

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่