“ไอลอว์ – We Watch” ชี้เลือกตั้งล่วงหน้าเสียคะแนนฟรี | TODAY

สังคมลุกฮือหลังการเลือกตั้งล่วงหน้า 66 ส่อต้องสงสัยหลายอย่าง เลขหน่วยเลือกตั้งผิด เบอร์ผู้ ส.ส.-พรรคการเมืองหายไป พร้อมกับคำตอบที่ยังไม่คลายกังวลสรุปแล้ว ซองบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขียนเลขผิดพลาดไปจากเจ้าหน้าที่เองจะถึงหน่วยเลือกตั้งประจำเขตที่มีสิทธิจริงหรือไม่ TODAY Live จากสำนักข่าวทูเดย์ ชวนพูดคุยกับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ iLaw และ พงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน We Watch ถึงปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้านี้สะท้อนการเลือกตั้งแบบทั้วไป 14 พ.ค. 66 มากขนาดไหน

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่