We Watch ลงนามในแถลงการณ์กรณีกองทัพเมียนมาร์ ร่วมกับองค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ กรณีกองทัพเมียนมาร์

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือกตั้งทำงานของพวกเขา