Media >

4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
politics

Infographic

4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

1. การใช้สิทธิเลือกตั้ง

เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นพื้นฐานตามหลักประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่ดีควรมีหลัก1คน 1 เสียง (one man one vote) มีความเท่าเทียมกันของเสียงเลือกตั้ง ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ว คนละ เสียงเท่ากัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ หรือ จะยอมสละเสียงไม่ไปใช้สิทธิ ที่เรียกว่า การนอนหลับทับสิทธิ ก็อยู่ที่การตัดสินใจ ของแต่ละคนแต่ทางที่ดีทุกคนควรรักษาสิทธิของตัวเองโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตัวแทนที่เราต้องการ เพื่อคะแนนเสียงของเราแม้จะ1เสียงแต่มีค่าที่จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้

2.สอดส่องการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม

การส่องส่องการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับของหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่า การเลือกตั้งที่ดี ควรโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งได้ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ จึงจะเกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (fair election) การสอดส่องการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสอดส่องแค่ช่วงที่เลือกตั้งเท่านั้น แต่เราสามารถ สอดส่องตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ที่เข้าข่ายไม่มีความยุติธรรมหรือการออกกฎอะไรของ กกต.ที่ออกมาเอื้อผลประโยชน์ของนักการเมืองบางกลุ่มหรือไม่ นี่แหละคือหน้าที่ของนักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รวมไปถึงหลังเลือกตั้งที่เราต้องตรวจสอบ การนับคะแนน การเลือกตั้งซ่อม ไปถึงการตรวจสอบการทำงาน ว่ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายหรือไม่

3.รณรงค์ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมทางการเมือง

การส่งเสริมหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนง่ายๆ แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง พูดคุยเรื่องการทำงานของรัฐบาล รวมไปถึงการ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล เป็นการจุดประกายเริ่มต้น เพื่อให้ทุกคน หันมาสนใจในการตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลว่าโครงการแต่ละโครงการที่นำเงินภาษีของเราไปใช้นั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ ก็เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก

4.ติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการเมือง

ติดตามข่าวสาร ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ข้อเสียขก็ย่อมมี การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและหลากหลายสิ่งสำคัญคือ ความถูกต้องของข้อมูลที่เราได้รับควรใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารเข้าไป มีการบิดเบือนหรือไม่ ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลที่มีการมุ่งร้ายออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ การติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง การตามข่าวของ กกต. ถึงความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งไปถึงไหนแล้ว การปลดล็อคพรรคการเมือง รวมไปถึงกฎหมายที่ออกมาช่วงเลือกตั้งว่าเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหรือไม่ ก็ถือได้ว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของเราแล้ว

จะเห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่ยาก และไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงการเมือง ตราบใดที่เรายังอยู่ในสังคม เรายิ่งต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากที่สุด เพื่อการรักษาผลประโยชน์ที่ทุกคนในสังคมควรได้รับอย่างเป็นธรรม

bokapyth

————————————————————————————————-

อ้างอิง : หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
https://www.ect.go.th/dec/ewt_dl_link.php?nid=75

สนใจสมัครเป็น อาสาสมัครนักสังเกตการณ์เลือกตั้ง
“ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งกับเราเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม”
สมัครได้ที่: https://wewatchthailand.org/register_voluntee/

หรือติดตามข่าวสารของเราได้ที่


Facebook

Was this useful?

Thanks for your feedback

You could also be interested in

Interviews

ดร.ชาญจิรา สมบัติพูนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และไม่รุนแรง แฮงเอาท์วิดีโอส่งตรงจากเบอร์ลิน เยอรมนี อภิปรายประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคม

Interviews

หลายคนเชื่อมโยงวิธีคิดตัวเองจากวาระในโลกออนไลน์แบบแยกไม่ออกและผูกโยงชีวิตประจำวันเข้ากับเทคโนยีแบบขาดไม่ได้ ปรากฏการณ์เหล่านี้เราจะเข้าใจอย่างไร แม้ว่าในอดีตมันเป็นเหมือนเรื่องที่ไกลตัวเรา แต่พอมาถึงวันนี้ หลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแนบชิดเราขึ้นทุกวัน

Focus

จนถึงขณะนี้ สังคมไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องทบทวนและหาวิธีรับมืออย่างจริงจัง

Brief

จนถึงปัจจุบันสังคมไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องทบทวนและแสวงหาหนทางรับมืออย่างจริงจัง ภายใต้ตรรกะของความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์และสังคม