Media >

4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
politics

Infographic

4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง

1. การใช้สิทธิเลือกตั้ง

เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นพื้นฐานตามหลักประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่ดีควรมีหลัก1คน 1 เสียง (one man one vote) มีความเท่าเทียมกันของเสียงเลือกตั้ง ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ว คนละ เสียงเท่ากัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ หรือ จะยอมสละเสียงไม่ไปใช้สิทธิ ที่เรียกว่า การนอนหลับทับสิทธิ ก็อยู่ที่การตัดสินใจ ของแต่ละคนแต่ทางที่ดีทุกคนควรรักษาสิทธิของตัวเองโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตัวแทนที่เราต้องการ เพื่อคะแนนเสียงของเราแม้จะ1เสียงแต่มีค่าที่จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้

2.สอดส่องการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม

การส่องส่องการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับของหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่า การเลือกตั้งที่ดี ควรโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งได้ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ จึงจะเกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (fair election) การสอดส่องการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสอดส่องแค่ช่วงที่เลือกตั้งเท่านั้น แต่เราสามารถ สอดส่องตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ที่เข้าข่ายไม่มีความยุติธรรมหรือการออกกฎอะไรของ กกต.ที่ออกมาเอื้อผลประโยชน์ของนักการเมืองบางกลุ่มหรือไม่ นี่แหละคือหน้าที่ของนักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รวมไปถึงหลังเลือกตั้งที่เราต้องตรวจสอบ การนับคะแนน การเลือกตั้งซ่อม ไปถึงการตรวจสอบการทำงาน ว่ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายหรือไม่

3.รณรงค์ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมทางการเมือง

การส่งเสริมหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนง่ายๆ แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง พูดคุยเรื่องการทำงานของรัฐบาล รวมไปถึงการ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล เป็นการจุดประกายเริ่มต้น เพื่อให้ทุกคน หันมาสนใจในการตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลว่าโครงการแต่ละโครงการที่นำเงินภาษีของเราไปใช้นั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ ก็เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก

4.ติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการเมือง

ติดตามข่าวสาร ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ข้อเสียขก็ย่อมมี การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและหลากหลายสิ่งสำคัญคือ ความถูกต้องของข้อมูลที่เราได้รับควรใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารเข้าไป มีการบิดเบือนหรือไม่ ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลที่มีการมุ่งร้ายออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ การติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง การตามข่าวของ กกต. ถึงความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งไปถึงไหนแล้ว การปลดล็อคพรรคการเมือง รวมไปถึงกฎหมายที่ออกมาช่วงเลือกตั้งว่าเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหรือไม่ ก็ถือได้ว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของเราแล้ว

จะเห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่ยาก และไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงการเมือง ตราบใดที่เรายังอยู่ในสังคม เรายิ่งต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากที่สุด เพื่อการรักษาผลประโยชน์ที่ทุกคนในสังคมควรได้รับอย่างเป็นธรรม

bokapyth

————————————————————————————————-

อ้างอิง : หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
https://www.ect.go.th/dec/ewt_dl_link.php?nid=75

สนใจสมัครเป็น อาสาสมัครนักสังเกตการณ์เลือกตั้ง
“ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งกับเราเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม”
สมัครได้ที่: https://wewatchthailand.org/register_voluntee/

หรือติดตามข่าวสารของเราได้ที่


Facebook

Was this useful?

You could also be interested in

Focus

Digital Election Analytic Lab (DEAL) หรือ โครงการติดตามเเละวิเคราะห์กระบวนการเลือกตั้งในโซเชียลมีเดีย เป็นกระบวนการสืบเนื่องที่พัฒนามาจากหลักการและกรอบแนวคิดของจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ ลงนามร่วมกันโดยพรรคการเมืองจำนวน 30 พรรค

Focus

LIVE แถลงการณ์ ความเห็นต่อการเลือกตั้งทั่วไปล่วงหน้า-นอกเขต วันที่ 7 พ.ค. 2566 .โดยเครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2566 . ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Interviews

“ผมรู้จักกับกลุ่ม We Watch ก่อนเลือกตั้งปี 2562 สักระยะ เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งจากนักศึกษา เพื่อมาสังเกตและจับตาการเลือกตั้ง ทั้งก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง ช่วงนั้นผมเรียนอยู่ ม.เกษตร ทำกิจกรรมนักศึกษาอยู่แล้ว เลยมาเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของการเลือกตั้งครั้งนั้น ผมโอนสิทธิจากชุมพรมาเลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพฯ หน่วยนั้นอยู่ใกล้กับราบ 11

Focus

เว็บลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของ กกต. ล่ม คาดมีประชาชนได้รับผลกระทบนับแสน กกต. สมควรจะขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหา