Ep.1 “การเคลื่อนไหวคลื่นลูกใหม่ ไฟลามทุ่งหรือไฟไหม้ฟาง?”

ดร.ชาญจิรา สมบัติพูนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และไม่รุนแรง แฮงเอาท์วิดีโอส่งตรงจากเบอร์ลิน เยอรมนี อภิปรายประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคม

การเมืองดิจิตอล (digital politics): การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน

หลายคนเชื่อมโยงวิธีคิดตัวเองจากวาระในโลกออนไลน์แบบแยกไม่ออกและผูกโยงชีวิตประจำวันเข้ากับเทคโนยีแบบขาดไม่ได้ ปรากฏการณ์เหล่านี้เราจะเข้าใจอย่างไร แม้ว่าในอดีตมันเป็นเหมือนเรื่องที่ไกลตัวเรา แต่พอมาถึงวันนี้ หลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแนบชิดเราขึ้นทุกวัน

บทสรุปการสำรวจผลการติดตามเสียงชาวบ้าน ในช่วง โควิด – 19 ต่อสาธารณะ

จนถึงขณะนี้ สังคมไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องทบทวนและหาวิธีรับมืออย่างจริงจัง

บทสรุปการสำรวจผลการติดตามเสียงชาวบ้าน ในช่วง โควิด – 19 ต่อสาธารณะ

จนถึงปัจจุบันสังคมไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนต้องทบทวนและแสวงหาหนทางรับมืออย่างจริงจัง ภายใต้ตรรกะของความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์และสังคม

4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง