Tags: We Watch news, Partner events, University Meeting, Panel Discussion

เชิญชวนร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch

หากคุณเป็นเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงกับเราในนาม “อาสามัครเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch “

We Watch ห่วงประชามติ กกต.ไม่รับรองให้มีกลุ่มสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ

27 ก.ค.2559 เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์ประชามติ ออกแถลงการณ์กรณีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจัดการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียง เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้แสดงเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริง รวมทั้งขอ