Menu

คุยกับอุเชนทร์ เชียงเสน ปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย

0 Comments

We Watch คุยกับ อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงข้อสังเกตปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย

คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับสังคมที่เป็นเผด็จการมีความสงสัยกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น

ในช่วงปีแรกที่สอนหนังสือรู้สึกว่าเกร็งมาก กลัวว่าถ้าสอนในเชิงหลักการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย กลัวจะถูกมองเป็นเสื้อแดง แต่ตอนนี้สามารถเสนอประเด็นข้อโต้แย้ง ข้อมูลต่างๆ เพราะเด็กรุ่นใหม่ที่โตกับมาสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีความสนใจอยากรู้ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังเจออยู่ในตอนนี้คืออะไร เด็กรุ่นใหม่ในมุมมองตอนนี้ถือว่าหลุดจากภาพในอดีตของคนรุ่นเก่าเยอะ สามารถใช้เหตุผลมากขึ้น สังเกตได้ว่ามีการแสดงความเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลน์ การแชร์ข่าวที่เกี่ยวกับการทำงานของ คสช. ในพื้นที่สื่อใหม่ๆ ที่มีการแสดงเนื้อหาดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น ในสถานการณ์ 4 ปีมานี้ทำให้ความคิดในกลุ่มคนรุ่นใหม่เปลี่ยนพอสมควร

พรรคการเมืองใหม่เริ่มมีพื้นที่รองรับคนรุนใหม่ ส่งผลให้พรรคอื่นต้องเปิดพื้นที่เพื่อต่อสู้กันทางการเมือง

หากเป็นในภาคใต้ จะมีพรรคประชาชาติ ซึ่งมีพื้นที่อยู่แล้วในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชาติจะมีบทบาทแน่นอนในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับพรรคอนาคตใหม่ก็มีคนรุ่นใหม่สนใจเยอะในกลุ่มของคนที่ active ทางการเมือง หรือกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคม รวมไปถึงกลุ่มคนที่สนใจทางรัฐศาสตร์การเมือง ส่วนกลุ่มอื่นๆ ไม่แน่ใจ

การมีกลุ่มพรรคการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ทำให้พรรคการเมืองแบบเก่าต้องเปิดช่องให้คนรุ่นใหม่ด้วย เพื่อที่จะต่อสู้ทางการเมืองกันได้อย่างสูสีภายใต้การเชิดชูคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงประเทศ

ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจทางการเมืองอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ ควรเข้าไปมีบทบาทใน พรรคการเมือง สถาบันทางการเมือง แม้ว่าตัวเองจะมีอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมก็ตาม แต่เชื่อว่าจะมีความเห็นที่ต่างกับคนรุ่นเก่าแน่นอน

ให้ตัดสินใจเองว่าจะเลือกพรรคอะไร พรรคไหนที่ตอบสนองตามอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง

ส่วนเวลาเด็กถามว่าจะเลือกใคร จะไม่บอกว่าให้เลือกใคร แต่จะให้คิดเองว่าอยากได้พรรคการเมืองแบบไหน ถ้าหากพรรคไหนได้เป็นรัฐบาล การเมืองจะเป็นอย่างไร มีจุดยืนทางการเมืองแบบไหนก็เลือกแบบนั้น จริงๆ ไม่มีพรรคการเมืองไหนที่ดีที่สุด แต่ว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้พรรคไหนสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากที่สุด

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *