Menu

นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง กับ ประเทศไทย : การให้ต่างชาติมาสังเกตการณ์เลือกตั้ง ทำให้ศักดิ์ศรีลดน้อยลงจริงหรือ?

0 Comments


จากข่าวในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกระแสที่มีการตั้งคำถาม ถึงการให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งนั้น จำเป็นแค่ไหนและมีความสำคัญอย่างไร

นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ความสำคัญหน้าที่ กับความคิดเห็นของ We Watch

ข้อสังเกตการทำงานของนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง สิ่งที่นักสังเกตการณ์ทำคือ การเฝ้าสังเกตการณ์อย่างเป็นกลาง
หลักการสำหรับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ โดยเอกสารนี้ร่วมลงนามจากหลายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหภาพยุโรป องค์การระหว่างรัฐอเมริกัน และสหภาพแอฟริกา
ใช้ตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 อย่าง ที่จะกำหนดว่าการเลือกตั้ง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตยหรือไม่
1. การประกันว่าจะต้องมีเสรีภาพเบื้องต้น ได้แก่ เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม ในหมู่พรรคที่ลงแข่งขัน ในหมู่ประชาชน รวมถึงสื่อ
2. การมีกฎหมายเลือกตั้งที่ครอบคลุม ที่ให้โอกาสผู้ลงสมัครเลือกตั้งจากทุกฝ่ายเท่าๆ กัน ไม่มีข้อยกเว้นแก่พรรคใดๆ
3. มีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกมองว่าเป็นกลางและมีความเป็นมืออาชีพ
ฉะนั้นก็จะเห็นว่า เสรีภาพขั้นพื้นฐาน กฎหมาย เสรีภาพสื่อ เสรีภาพของภาคประชาสังคม จะต้องถึงมาตรฐานขั้นต่ำที่เรากำหนดไว้ จากนั้นเราจึงตัดสินใจลงไปสังเกตการณ์ ถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่สมบูรณ์ เราอาจจะตัดสินใจไม่เดินทางไปสังเกตการณ์[1]

การให้ต่างชาติมาสังเกตการณ์เลือกตั้ง ทำให้ศักดิ์ศรีลดน้อยลงจริงหรือ?

จากที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีต่างชาติประสานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งในไทย “การดูแลปกครองตัวเองที่ยังต้องให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์ จึงไม่เป็นมงคลของการเริ่มต้นใหม่ ที่ผ่านมาการเลือกตั้งที่ถูกต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์จะเกิดกับประเทศที่มีปัญหาไม่ดี สำหรับไทยเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรี คงไม่อยากถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีปัญหา” [2]
คสช. โดย พันเอกวินธัย สุวารี ในฐานะโฆษกของคสช. ที่ได้แถลงว่า ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเพราะคนไทยช่วยกันดูได้ อย่างอิสระเสรี องค์การจัดการการเลือกตั้ง กกต. ก็อิสระและเสรี สามารถดำเนินการจัดการการเลือกตั้งให้สุจริตและเป็นธรรมได้ และพยายามชี้แจงให้คนไทยเห็นว่า หากต่างชาติมาสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียเกียรติภูมิ [3] และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “แต่การเลือกตั้งเป็นเรื่องภายในของประเทศเรา อย่างไรก็ตามหากต่างชาติมีความสนใจอยากจะเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้ง จะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลไทยก่อน” [4] แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งสนับสนุน อยากให้นักสังเกตการณ์เลือกตั้งต่างชาติมา รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ “ประเทศอื่นมีแต่อยากให้องค์กรต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้ง จะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการจัดเลือกตั้งของประเทศตน [5]  ฮิวแมนไรตส์วอตซ์ไทย (นายสุนัย ผาสุก) “การกีดกันการเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้งของไทย ขณะเดียวกันด้วยเงื่อนไขของ คสช. ที่ยังคงริดรอนสิทธิและเสรีภาพ จำกัดพื้นที่การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต่อการนำไปสู่การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม” [6]
รวมไปถึงนายนคร มาฉิม ระบุว่า คสช. ตั้งใจจะโกงการเลือกตั้ง? พวกคุณ ถึงกลัวการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของต่างชาติ [7]

สรุปได้ว่าการมีนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะส่งผลอย่างไร

การเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่ พบเห็นปัญหาในเรื่องการจัดการเลือกตั้งหรือไม่ มีความผิดปกติในการเลือกตั้งหรือไม่ ทั้งหมดคือบทบาทของนักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เปรียบกับการมองภาพเป็นกระจกสะท้อนการเลือกตั้งและสรุปทำเป็นรายงานนำเสนอกลับไป ถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนั้น ถ้าการเลือกตั้งครั้งนั้นบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย มีการตรวจสอบการทุจริตที่ดี โปร่งใส ภาพที่สะท้อนจะเป็นไปในทางที่ดี

ถามว่าการที่ให้นักสังเกตการณ์จากต่างประเทศเข้ามาจะเกิดผลอย่างไร ? 

นักสังเกตการณ์มีหน้าที่เหมือนผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ถ้าเรามีการจัดการเลือกตั้งที่ดียุติธรรม ไม่คิดจะทุจริตจะกลัวทำไม กับการเลือกตั้งของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในปี2562นี้ ต้องยอมรับว่า การที่มีนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งมีไว้ดีกว่าไม่มีเพราะ เป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในรอบ 5 ปีของประเทศไทยจะไปในทิศทางไหน ซึ่งมีบริบทหลายด้านที่น่าจับตามอง การมีคนมาช่วยจับตามองถือว่าเป็นสิ่งดีที่จะช่วยพัฒนาการเลือกตั้งและประชาธิปไตยของไทยต่อไป

 

“WeWatch เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย”
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งกับเราเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
สมัครได้ที่: http://wewatchthailand.org/register_voluntee/

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *