Menu

เสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch

0 Comments


เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย”  ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

กำหนดการ

-13.00 – 13.15 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

-13.15 – 13.30 น.กล่าวต้อนรับและฉายวีดีทัศน์แนะนำเครือข่าย We Watch

-13.30 – 15.00 น. เสวนาหัวข้อ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย”

“กลเกมการเมืองก่อนและหลังการเลือกตั้งปี 2562 ”
โดย รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“บทเรียนการสังเกตการณ์ในต่างประเทศ: การฟื้นฟูและการสถาปนาประชาธิปไตย
โดย พงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน มูลนิธิอันเฟรล (ANFREL)

“ทัศนะและบทบาทของสื่อในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง” โดย ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ประชาไท

“คนรุ่นใหม่กับความหวังในวันแห่งการเลือกตั้ง”
โดย ตัวแทนเครือข่าย We Watch

“อาสาสมัครนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย”
โดย ดร. คู่บุญ จารุมณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประธานที่ปรึกษาเครือข่าย We Watch

“สิ่งที่ต้องจับตาในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”
โดย ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถาม – ตอบ (10 นาที)

-15.00 – 15.30 น.แนะนำเครือข่าย และการทำกิจกรรม
โดย ตัวแทนเครือข่าย We Watch

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ่านแถลงการณ์เครือข่าย We Watchโดย ตัวแทนเครือข่าย We Watch ตอบคำถามสื่อมวลชน #จับตาเลือกตั้ง #เลือกตั้ง62

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email; wewatchthailand@gmail.com
Tel;093-278-9635

ป้ายกำกับ:, , ,