Menu

We Watch เผยผลสำรวจคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง62

0 Comments


We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการมือง ของประชน ทางเครือข่ายได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเยาวชน/คนรุ่นใหม่ก่อนการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

We watch ได้สรุปผลสํารวจออนไลน์ คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง เครือข่าย We Watch  ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง กันยายน 2561-ธันวาคม 2561  ในพื้นที่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่ทำงานต่างๆ โดยครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค

 

มีผู้ตอบแบบสํารวจจํานวน 1,118 คน จํานวน

จำนวน 46.2% มีอายุระหว่าง 21-25 ปี
จํานวน 33.5% มีอายุระหว่าง 17-20 ปี
จํานวน 8.7% มีอายุระหว่าง 26-30 ปี
จํานวน 7.8% มีอายุระหว่าง 30-45 ปี
จํานวนที่เหลือ 3.8% มีอายุระหว่าง ต่ํากว่า 17 ปี และมากกว่า 45 ปีขึ้นไป

ภูมิภาคที่ลงคะแนนเสียง

จํานวน 27.5% ใช้สิทธิเลือกตั้งในภาคเหนือ
จํานวน 27.2% ใช้สิทธิเลือกตั้งในภาคอีสาน
จํานวน 24.4% ใช้สิทธิเลือกตั้งในภาคกลาง
จํานวน 13.6% ใช้สิทธิเลือกตั้งในภาคใต้
จํานวน 5.6% (46 คน) ใช้สิทธิเลือกตั้งในภาคตะวันออก
จํานวนที่เหลือ 1.7% (14 คน) ใช้สิทธิเลือกตั้งในภาคตะวันตก

ระดับการศึกษา

จํานวน 84.8% ระดับปริญญาตรี
จํานวน 9.6% (79 คน) มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมหรือ ปวส.
จํานวน 4.6% (38 คน) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนที่เหลือ 1% (18 คน) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับประถมศึกษา
ประสบการณ์ในการเลือกตั้งระดับประเทศ
จํานวน 66.5% ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน
จํานวน 33.5% เคยเลือกตั้งระดับประเทศ

การเลือกตั้งครั้งต่อไป

จํานวน 97.6% จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้า
จํานวน 2.4% จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ช่องทางที่สะดวกเลือกรับข่าวสารการเลือกตั้ง

จํานวน 88 % สะดวกรับข่าวสารโดยช่องทางสื่อออนไลน์
โดยจํานวน 76.4% ใช้ Facebook มากที่สุด
จํานวน 9.2% ใช้ Instragram
รองลงมาคือ 7.1% ใช้Twitter
สุดท้ายคือ ู6.3 % ใช้ Youtube ุ
และอื่นๆ line หนังสือพิมพ์ออนไลน์ม google live tv
จํานวน 10.3% สะดวกรับข่าวสารโดยช่องทางสื่อโทรทัศน์

สิ่งที่เยาวชน คนรุ่นใหม่ต้องการเห็นก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มากที่สุด

จํานวน 90.8% ต้องการเห็นความโปร่งใสในการจัดการการเลือกตั้ง
จํานวน 56% ต้องการได้รับข่าวสารทางการเลือกตั้งอย่างเพียงพอ
และจํานวน 39% ต้องการอํานวยความสะดวกในหน่วยเลือกตั้ง

ข้อมูลที่เยาวชนต้องการเพื่อใช้ตัดสินใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

จํานวน 74.4% ต้องการข้อมูลเรื่องนโยบายพรรคการเมืง
จํานวน 64.6% ต้องการข้อมูลเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งใหม่
จํานวน 51.3% ต้องการข้อมูลเรื่องสิทธิ ประโยชน์ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จํานวน 49.6% ต้องการข้อมูลเรื่องระบบการเลือกตั้งใหม่ เช่น การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต การ คัดเลือก สว. โดย คสช.

การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง

จํานวน 92.8% จะตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
จำนวน 3% ผลสำรวจความนิยมผู้สมัคร พรรคการเมืองจากสื่อ
จำนวน 2.3 % ความเห็นจากครอบครัว คนรอบข้าง

ความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ต่อการเลือกตั้ง 62

มากที่สุด ต้องการเห็น การพัฒนาของประเทศ การแก้ไขเศรษฐกิจ ลดภาษีประชาชน แก้ปัญหาการเมือง ระบบการศึกษา ความมั่นคงของประเทศ คมนาคมที่ดี การประมงที่ดี

รองลงมา ผู้นํา พรรคการเมืองที่ดี รัฐบาลมีคุณภาพ เป็นประชาธิปไตย ไม่ทุจริต คอรัปชั่น นักการเมืองที่ดี มี คุณธรรม ทํางานเป็นระบบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

รองลงมาตามลำดับ ต้องการเห็น ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ประชาชนมีอํานาจในการกําหนดชะตากรรม มติส่วนรวม รัฐธรรมนูญ เดินหน้าได้นักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชน ผู้แทนประชาชนและนายกจากการเลือกตั้ง ตรวจสอบได้ สังคม เข้าใจประชาธิปไตย มีอํานาจต่อรองทางการเมืองการเคารพสิทธิในการแสดงออก สิทธิมนุษยชนสากล เปิดโอกาสการวิพากษ์วิจารณ์ ความเท่าเทียม ความโปร่งใส ความยุติธรรม ทั้งในการเลือกตั้งและการเมือง การบริหาร

อื่นๆ นโยบายที่จริงจัง มีวิสัยทัศน์ รัฐสวัดิการครอบคลุมทั่งถึง

ป้ายกำกับ:, ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *