Menu

คุยกับ “อ้น”ณัฐกัญช์ โจระสา นักเรียนชั้น ม.ปลาย ถึงแม้ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ก็สนใจการเมือง

0 Comments


We Watch คุยกับ อ้น ณัฐกัญช์ โจระสา อายุ 17 ปี  ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย We Watch

ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม.  อดีตประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559  โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน ส่วนกิจกรรมที่ผ่านมา เคยเข้าร่วมการอบรมค่ายผู้นำ การประชุมต่างๆ รวมไปถึงการทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคม  ส่งผลให้ตัวเองเกิดความสนใจและมุมมองทางด้านการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อ้นกล่าวว่าหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ถือว่าเป็นวันที่คนไทยจำนวนมากตั้งตารอคอยที่จะไปใช้สิทธิ์ตัวเอง ส่วนตัวมองมองประชาชนจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิเลือกตั้งมาร่วม 8 ปี ส่วนเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างนับว่าเป็นไปในทางที่ไม่ดีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการให้ข้อมูลสำคัญในการเลือกตั้งของ กกต .ยังไม่ครอบคลุม หลายคนยังไม่ทราบแม้แต่ผู้ลงสมัครในเขตตนเองว่ามีใครบ้าง หลายคนยังไม่ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัครเลือกตั้งใบเดียว  หรือผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน แต่ไม่ใช่เบอร์เดียวทั่วประเทศเหมือนครั้งก่อน

ส่วนเรื่องสิทธิ์นอกจากการเลือกตั้ง ส่วนตัวมองว่าสิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรมที่ทุกคนพึงมี แต่การใช้สิทธินั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและส่งผลกระทบไม่ดีต่อสังคม รวมไปถึงการใช้สิทธิโดยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่อันสร้างปัญหาตามมา ปัญหาเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น การศึกษาและสังคมส่งผลเป็นอย่างมากต่อแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เช่นการมองเรื่องที่กระทำผิดกลับกลายเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม แก่นแท้ของประชาธิปไตยคือการเคารพความคิดที่แตกต่าง คิดว่าสังคมไทยพร้อมสำหรับประชาธิปไตยแล้ว เพียงต้องใช้เวลาให้คนในประเทศเข้าใจในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ผ่านการวางรากฐานที่ดีของระบบการศึกษา

ปัจจุบันตนเอง อายุเพียง 17 ปี  ยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ระหว่างช่วงการเลือกตั้งถ้าเป็นไปได้ก็จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ Voter หน้าใหม่ภายใน รร. รวมไปถึงการเข้าร่วมกับองค์กรณ์ต่างๆที่มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพราะการเมืองเป็นเรื่องรอบตัว เราซึบซับการเมืองขนาดเล็กตั้งแต่เด็กเช่นครอบครัว โตมาก็เป็นการเมืองขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างโรงเรียน  แค่เดินทางมาเรียน นั่งสูดอากาศแย่ๆ จากฝุ่น PM 2.5 บนรถเมล์พัดลม ก็เป็นเรื่องการเมืองแล้ว การเข้าใจและเรียนรู้การเมืองในทุกช่วงวัยเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของพลเมือง

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *