Menu

กกต.” จับมือ “สพร.-สื่อมวลชน” รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report

0 Comments


เว็บไซต์ กกต.เผย วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงความร่วมมือในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับแอปพลิเคชัน Rapid Report สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยื่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real Time แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมติดตามและแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภารกิจการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนการแสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นการแสดงผลคะแนนของผู้สมัครเป็นรายเขตเลือกตั้ง รายจังหวัด และรายภาค โดยแสดงผลการนับคะแนน ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการแบบ Real Time แต่จะแสดงไม่เกิน ร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งจากการออกเสียงลงคะแนนนับแต่เวลา 08.00-17.00 น. คาดว่าจะสามารถทราบผลการนับคะแนนได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการอบรมวิทยากรที่จะทำหน้าที่ในการอบรม กปน. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้งานแอปพลิเคชัน Rapid Report ได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ได้เตรียมการไว้กรณีบางหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ไกลอาจจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นได้มอบหมายให้อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตที่รับผิดชอบระดับอำเภอดำเนินการรายงานแทน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูล ไม่ครบถ้วน รวมทั้งความหนาแน่นของผู้ใช้งานเมื่อมีการรายงานข้อมูลเข้ามาพร้อมๆ กัน ก็ได้เตรียม Sever รองรับไว้อย่างพอเพียง จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการรายงานข้อมูลการเลือกตั้งเพราะได้จัดให้มีการทดสอบระบบพร้อมกันก่อนการใช้งานด้วยแล้ว

การรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายสื่อมวลชน 30 สำนัก ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 23 สถานี และ 7 พันธมิตร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และเคเบิ้ลทีวี ประกอบด้วย ททบ.5, สทท.11, ไทยพีบีเอส, ช่อง 3 แฟมิลี่, ทีเอ็นเอ็น 24, นิวทีวี, สปริงนิวส์, ไบรท์ทีวี, วอยซ์ทีวี, เนชั่นทีวี, เวิร์คพอยท์, จีเอ็มเอ็ม 25, สปริง 26, ช่อง 8, ช่อง 3 เอสดี, โมโน, อสมท, ช่องวัน, ไทยรัฐทีวี, ช่อง 3 เอชดี, อมรินทร์ทีวี, ช่อง 7 เอชดี, พีพีทีวีเอชดี 36, นสพ.บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เมเนเจอร์ออนไลน์, กระปุกดอทคอม, สนุกดอทคอม, เดอะสแตนดาร์ด, 77 ข่าวเด็ด และเคเบิ้ลทีวี Five Channel จะรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อย่างไม่เป็นทางการ) ภายหลังการปิดหีบลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

และในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้งศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 14-25 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ในการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ โดยสื่อมวลชนทุกแขนงสามารถรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างทั่วถึง ตลอดทั้งเผยแพร่ออกอากาศสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อีกด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *