Menu

ร่วมเล่าสู่กันฟังการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในรอบ 8 ปี

0 Comments


นางสาววีณา แลชาติ

ในรอบ 8 ปีกับการเลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญที่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคที่อ้างถึงความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสรรหานักการเมืองที่ดีขึ้นมาบริหารประเทศไทย โดยทุกเสียงที่ลงคะแนนมาจากเสียงของประชาชนชาวไทยที่คาดหวังว่าทุกเสียงจะคืนความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนชาวไทย ประเทศชาติพัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลต่อไปเช่นนั้น โดยส่วนตัวให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ เพราะถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและความรับผิดชอบที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตนเป็นส่วนหนึ่ง

การออกไปใช้สิทธิ์ในการสรรหาผู้สมัครที่เป็นตัวแทนที่ต้องไปบริหารประเทศเพื่อปากท้องของประชาชนทุกคนได้กินดีอย่ดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย นั้นคือหน้าที่ของผู้สมัครที่จะเป็นกระบอกเสียงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ที่ลงเลือกตั้ง ที่ได้รับความนิยม และความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จนได้คะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในเรื่องที่ดีและเหมาะสมของรัฐบาล หรือช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลเช่นกัน ถึงจะถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดีและมีจรรยาบรรณสูงส่งต่อไป

เขตเลือกตั้งที่ 12 กรุงเทพฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 91 เต๊นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ สรุปผลการเลือกตั้งของเขตผู้สมัครคนเดิม ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านระแวกนี้เพราะท่านดูแลเอาใส่ใจพูดจริงทำได้ แม้ระหว่างการนับคะแนนเสียงหน่วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่นับคะแนนเกิดอาการลมชักขึ้นโดยการนับคะแนนดำเนินไปยังไม่ถึงครึ่งกล่อง ทุกอย่างต้องหยุดทันที่รีบพาเจ้าหน้าที่นับคะแนนส่งโรงพยาบาล ผู้ประสานงานต้องแจ้งไปที่เขตรับทราบการเหตุการณ์ทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยทางเขตแจ้งให้หยุดนับคะแนนปิดกล่องรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาดำเนินการนับคะแนนแทน แต่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต ผู้สังเกตุทั่วไปรวมถึงชาวบ้านในระแวกนั้นต่างตั้งข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบที่ประจำอยู่ ณ ตอนนั้น คำตอบที่ได้เป็นการตอบแบบคำต่อคำ ทุกอย่างเงียบหมด มีแค่เสียงกระซิบของผู้สังเกตการณ์ เหตุการณ์แบบนี้สุดวิสัยจริงหรือ? ทำไมให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่สุขภาพไม่ดีมาทำงานแบบนี้ล่ะ ทุกสายตาที่มองจ้องต่างรอคอยเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต

เหตุการณ์แบบนี้ในสถานะการณ์ที่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ด้วยการแข่งขันที่ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่ากับผู้สมัครของประชาชนที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นนัยยะเช่นกัน

โชคดีที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดีจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่ติดต่อกับเขตงานที่รับผิดชอบ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาได้รวดเร็ว อาจเป็นเพราะพื้นที่อยู่ใกล้เคียงไม่ไกลมากนัก การนับคะแนนจึงเริ่มต้นนับใหม่ทันทีที่เจ้าหน้าที่สำรองมาถึงและแสดงตนอย่างถูกต้อง ในช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ที่มืดภายใต้แสงไฟนิออนการนับคะแนนเสียงดำเนินไปจนถึงใบสุดท้าย

สรุปจำนวนคะแนนเสียงของผู้สมัครทุกท่าน และเป็นไปตามที่คาดหวังของประชาชนในพื้นที่ ที่ผู้สมัครของขวัญใจประชาชนระแวกนี้ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 เรื่องทุกอย่างจึงจบลงแบบสงบพร้อมความดีใจทั่วหน้า

แม้เหตุการณ์ที่เล่ามาดูเหมือนอาจไม่มีอะไรมากนัก แต่หากมองในแง่ที่ดีก็น่าจะชื่นชมการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะสามารถรักษาสถานะการณ์และควบคุมได้ดี แต่ควรเป็นบทเรียนในประเด็นดังกล่าวที่เล่ามาด้วยค่ะ

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *