Menu

เกิดอะไรขึ้นบ้างในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1

0 Comments


วันที่ 25 พ.ค.2562  ณ หอประชุม ที.โอ.ที มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1 โดยไร้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาชั่วคราว วินิจฉัยไปในทางเดียวกัน

We Watch ได้รวบรวมเหตุการณ์ประชุมเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เวลาประมาณ 10.15 น. นายธนาธร ยอมรับและประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้ สมาชิกผู้แทนผู้แทนราษฎรหลายท่านต่างลุกขึ้นปรบมือให้กำลังใจนายธนาธร ก่อนที่นายธนาธรเดินออกจากที่ประชุม
ทั้งนี้ชัย ชิดชอบ ซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว กล่าวว่า พอแล้ว นี่ไม่ใช่โรงละคร เป็นรัฐสภา หยุดได้ละครับ

เวลาประมาณ 10.35 น. นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ลุกขึ้นเสนอให้เลื่อนระเบียบวาระการเลือกประธานสภาฯออกไป
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้เลื่อนระเบียบวาระการเลือกประธานสภาฯ ฝ่ายที่ต้องขอเลื่อนคือฝ่ายพรรคเพื่อไทย แต่กลับเป็นอีกพรรค ซึ่งน่าสงสัยว่าเพราะเหตุใด

พักการประชุมสภาฯ 1ชั่วโมง 12.00 -13.00 น.

เวลาประมาณ 13.13 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานชั่วคราว ได้เปิดประชุมช่วงบ่ายและสั่งให้มีการนับองค์ประชุม 2 ครั้ง เนื่องจาก ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ เข้าห้องประชุมช้าโดยแจ้งว่าเพิ่งประชุมเสร็จ จากนั้นองค์ประชุมครบองค์ประชุม ประธานชั่วคราวสั่งดำเนินการประชุมต่อ ซึ่งนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ยืนยันเสนอเลื่อนการเลือกประธานสภาฯ
ต่อมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นเสนอญัตติให้ปิดการอภิปรายเพราะเห็นว่าทราบเหตุพลเพียงพอแล้วทำไมต้องขอเลื่อน โดย ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยกมือรับรองญัตติที่ นพ.ชลน่าน เสนอ
นายชัย ชิดชอบ ประธานชั่วคราว จึงดำเนินการตามข้อบังคับสภาฯ ด้วยการให้ลงคะแนนเสียงว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนระเบียบวาร

เวลาประมาณ 15.12 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานชั่วคราว ได้ประกาศปิดการลงคะแนน และได้ถามมติที่ประชุมว่าจะ ‘เห็นชอบ’ หรือ ‘ไม่เห็นชอบ’ ให้ขอแก้มติโหวตของ ส.ส.พรรค พปชร. ก่อนหน้านี้หรือไม่ ท่ามกลางการลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านการวินิจฉัยของประธานสภาชั่วคราว ที่วินิจฉัยให้แก้มติได้โดยให้มีการรับรองจนในที่สุดนายชัยเปลี่ยนคำวินิจฉัยเป็นไม่ให้มีการเปลี่ยนการลงคะแนน

เวลาประมาณ 15.37 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานชั่วคราวได้ประกาศผลการลงมติ เห็นชอบให้เลื่อนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร 246 ไม่เห็นชอบ 248 งดออกเสียง 2 และได้เข้าวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อ
นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ เสนอชื่อนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย
ลงชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. เสนอชื่อนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลงชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

เวลาประมาณ 16.56 น. นายชัยเริ่มได้ให้มีการลงคะแนนลับเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่คูหาที่จัดไว้ในห้องประชุม โดยเรียกชื่อ ส.ส. ไปลงคะแนนทีละ 5 คน

เวลาประมาณ 18.15 น. ได้มีการนับคะแนน ทั้งนี้ก่อนการเริ่มนับคะแนน นายชัยระบุว่ามีผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 494 คน จากผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 496 คน โดยพบผู้ไม่ลงคะแนนทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นายชัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ของดใช้สิทธิ์เพื่อวางตัวเป็นกลาง ขณะที่มีสมาชิก 2 คนลาการประชุม คือ นายกนก ลิ้มตระกูล ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย และนางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม

เวลาประมาณ 19.03 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานชั่วคราว ได้ประกาศผลการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 258 คะแนน และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ 235 คะแนน งดออกเสียง 1 คะแนน

เวลา 19.08 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานการประชุมชั่วคราว ได้ขอเลื่อนการประชุมวาระเลือกรองประธานสภาฯ ในวันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. จากนั้นได้พักการประชุมในวันนี้ทันทีโดยไม่ฟังเสียง นายวีรกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้เดินหน้าการประชุมต่อไป

เหตุการณ์การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 1,2

รองประธานสภาคนที่ 1
เกิดความผิดพลาดตอนนับคะแนน ในการขานคะแนนมีบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ ที่มีการเขียนชื่อว่า เสาร์วลักษณ์ คนที่ขานคะแนนเป็นกรรมการของพรรคอนาคตใหม่ ขานคะแนนให้ นางสาว เยาว์ลักษณ์ และเกิดการทักท้วงขึ้นมามีการสอบถามว่าเป็นบัตรดี หรือ บัตรเสีย กรรมการวินิจฉัยบอก ไม่มีแคนดิเดตที่ชื่อ เสาร์วลักษณ์ มีแต่ เยาว์ลักษณ์ เพราะนับคะแนนนี้เคยถูกนับก่อนที่จะมีการถกเถียง กับมีการขีดคะแนนไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่กรรมการขีดซ้ำไปอีก 1 คะแนนทำให้คะแนนเกินหนึ่งคะแนน

รองประธานสภาคนที่ 2
มีประเด็นเรื่องส.ส.เพื่อไทยและอนาคตใหม่ประท้วง กรณีการนับคะแนนบัตรเสียและการถ่ายคลิปวิดีโอระหว่างลงคะแนน

ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็ดดุเดือด เมื่อ ส.ส.พรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่ต้องลุกขึ้นประท้วงกรณีนับบัตรเสียงของผู้ที่ลงคะแนนให้ ศุภชัย โพธิ์สุ แต่กลับเขียนว่า ศุภชัย ใจสมุทร นอกจากนี้ยังมีกรณีใช้กล้องคลิปวิดีโอขณะการลงคะแนนนั้น ซึ่งอาจผิดรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ลงคะแนนลับ และเรียกร้องให้มีการเก็บบัตรเหล่านี้เป็นหลักฐานเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนบัตรลงคะแนนเหล่านี้ในภายหลัง แต่ ‘ชัย ชิดชอบ’ ก็ไม่ยอมวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวว่าจะทำอย่างไร

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *