Menu

รายงานหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่

0 Comments


ปลายฟ้า นามไพร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 ประกอบไปด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง โดยบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าช่วงเช้าตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนมารอเลือกตั้งจำนวนมากในหลายหน่วยโดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเช้ามีคนมาเยอะบรรยากาศเหมือนกันกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
ผู้บันทึกได้เดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งหมด 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศทั่วไปของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

1.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง และหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในบริเวณวัดสันป่าตองเช่นเดียวกัน แต่ที่แยกกันออกเนื่องจากสันป่าตองได้แบ่งการปกครอง 2 เขตการปกครองคือ เทศบาลตำบลสันป่าตอง และเทศบาลตำบลยุหว่า ทำให้ต้องแยกแบ่งหน่วยการเลือกตั้งไปตามเทศบาล และต่างเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของแต่ละเขตเทศบาล โดยทั้งสองหน่วยมีคูหา 3 คูหา แต่ละหน่วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นายเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยโดยรอบ และมีตัวแทนของชุมชนทำหน้าที่เป็นรปภ. อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

มีกรรมการดูแลการการเซ็นชื่อ 3 คน กรรมการดูแลบริเวณหีบหย่อนบัตร 1 คน ประธานประจำหน่วยเลือกตั้ง 1 คน หน่วย และยังมีนักเรียนลูกเสือคอยอำนวยสะดวกในการจดลำดับให้กับคนที่มาเลือกตั้งอีกหน่วยละ 2 คน เลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตองมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ 780 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 424 คน ในช่วงเช้าทั้งสองหน่วยเลือกตั้งนี้นี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรวจเยี่ยมชมการเลือกตั้ง

ทำให้ช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มาตอนรับผู้ว่าฯ ผู้สื่อข่าว รวมถึงประชาชนที่มารอเลือกตั้ง นอกจากหน้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รปภ.ในหน่วยหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง ยังให้ข้อมูลว่า การเลือกตั้งครั้งก่อนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลดลง เนื่องจากรอบที่แล้วยังมีเลือกตั้งล่วงหน้า หลายคนที่อยู่ไกลบ้านครั้งนี้อาจไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้ ขณะที่ประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า กล่าวว่า คาดว่าคนที่มาใช้สิทธิ์ในหน่วยนี้จะลดลงเล็กน้อยเท่านั้น

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง

 

2. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง เป็นหน่วยที่ตั้งอยู่บริเวณของบ้านพักป่าไม้ โดยมีการตั้งเต็นท์ขึ้นสามหลังในลานกว้างโดยหน่วยนี้มีเจ้าหน้าที่ 7 คน มีการเปลี่ยนตัวกรรมการหนึ่งคนเนื่องจากคนเดิมประสบอุบัติเหตุ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 694 คน ระหว่างนั้นมีผู้ตรวจการจากกกต.อำเภอมาเยี่ยมชมและตรวจการหน่วยเลือกตั้ง 2 คน ประธานของหน่วยกล่าวกับผู้เขียนว่า วันนี้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าสองร้อยคนแล้ว คาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น่าจะไม่ต่างจากเดิมมากนัก ทั้งนี้ภายในหน่วยนั้นดำเนินไปด้วยความปกติเรียบร้อย ส่วนช่วงเช้ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเหมือนกับหน่วยอื่นๆ

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง

 

3. หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง หน่วยเลือกตั้งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดดอยแก้ว เจ้าหน้าที่ในการดูแลหน่วย 4 คน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.แม่วาง 1 คน แต่ไม่มีผู้ช่วยดูหรือเขียนลำดับหมายเลข หน่วยนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 722 คน แต่ในใบประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์มี 723 คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลหน่วยเป็นผู้อาศัยอยู่ในแม่วาง ทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งตามที่อยู่ได้ จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอย้ายมาเลือกตั้งในหน่วยที่ดูแลแทน

ทั้งนี้ประธานหน่วยได้พูดคุยกับผู้เขียนว่า ตอนนี้ในหน่วยมีคนมาใช้สิทธิ์เกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว รวมทั้งหน่วยอื่นๆยังมีการแจ้งสถานการณ์ภานในกลุ่มกปน.ด้วยกันเองว่า ทุกหน่วยนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินครึ่งทั้งหมด โดยในหน่วยนี้ส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้สูงอายุและอาศัยในพื้นที่ เลยมีมาใช้สิทธิ์มาก ส่วนคนหนุ่มสาวนั้นมีน้อยอาจเป็นเพราะไปทำงานต่างถิ่นเลยย้ายทะเบียนบ้านไปด้วย ในหน่วยเลือกตั้งนี้ยังมีผู้มาตรวจสอบสังเกตการณ์เยอะมาก ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็วของตำรวจภาค 5 กับจอมทอง กกต.อำเภอ กกต.กลางจังหวัด ตัวแทนจากพรรคการเมือง นอกจากนี้ผู้เขียนยังพบว่า มีป้ายหาเสียงของพรรคการเมือง(พรรคประชาธิปัตย์)ติดอยู่บริเวณทางเข้าวัดด้วย

ภาพหน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง

ภาพป้ายของพรรคประชาธิปัตย์ บริเวณทางเข้าวัดดอยแก้ว

 

4. หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยนี้ตั้งอยู่บริเวณของวัดข่วงเปา โดยภายในหน่วยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 5 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการ สืบสวนตำรวจภูธรเชียงใหม่ มาดูและความเรียบร้อย ในหน่วยนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 723 คน เช่นเดียวกับหน่วยอื่นๆที่ว่า ในช่วงเช้ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะ ทำให้เวลาเที่ยงวันจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์นั้นมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว นอกไปจากนั้นภายในหน่วยนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองมานั่งสังเกตการณ์ในหน่วยอีกด้วย

หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง

 

5. หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยนี้ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดฟ้าหลั่ง มีเจ้าหน้าที่รวมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 572 คน ในตอนนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณสี่ร้อยกว่าคนแล้ว และประธานหน่วยเลือกตั้งคาดว่าคนจะมีใช้สิทธิ์น้อยลงเพราะคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาได้(ลูกชายของประธานหน่วยเองไปที่เชียงรายแต่ได้ขับรถกลับมาที่ดอยหล่อเพื่อเลือกตั้งโดยเฉพาะ ) อย่างไรก็ตามหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ไม่มีไวนิลบอกรายชื่อผู้สมัคร มีเพียงการติดรายชื่อผู้สมัครแบบกระดาษ A4 ซ้อนทับกัน รวมถึงไม่มีใบแจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งติดไว้ที่บอร์ดประกาศ

 

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ช่วงนับคะแนน

ผู้เขียนได้สังเกตการณ์การนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในบริเวณวัดสันป่าตองด้วยกัน โดยหน่วย มีการประกาศการปิดหน่วย แต่มิได้โชว์การทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือ รวมถึงมีการใช้เวลาในการจัดพื้นที่เพื่อนับคะแนนกว่า 15 นาที จึงมีการเริ่มการนับคะแนน ในการนับคะแนนมีคนเปิดบัตร ผู้ประกาศ ผู้เก็บบัตรที่นับแล้วลงในตะกร้า และเขียนคะแนน โดยมีประชาชนค่อยๆทยอยมามาฟังอยู่เรื่อย ในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า มีประชาชนที่มาไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คในช่วงเวลาของการนับคะแนนอีกด้วย
ทั้งนี้คะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง มีผู้มาใช้สิทธิ์ 509 คน บัตรดี487 บัตรบัตรเสีย 13

บัตรอันดับ 1 = 349 คะแนน พรรคอนาคตใหม่
อันดับ 2 = 58 คะแนน พรรคพลังประชารัฐ
อันดับ 3 = 27 คะแนน พรรคเสรีรวมไทย

ใบรายงานของผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง

และหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลยุหว่า อ.สันป่าตอง มีผู้มาใช้สิทธิ์ 317 คน บัตรดี 308 บัตรบัตรเสีย 8 บัตร
อันดับ 1 = 202 คะแนน พรรคอนาคตใหม่
อันดับ 2 = 74 คะแนน พรรคพลังประชารัฐ
อันดับ 3 = 10 คะแนน พรรคเสรีรวมไทย

ใบรายงานของผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง

อย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการนับได้ครึ่งทางเจ้าหน้าที่ของหน่วย 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง ได้เดินตรงมาแจ้งกับผู้เขียนว่า ห้ามไม่ให้มีการถ่ายภาพหรือไลฟ์สดระหว่างนับคะแนน และยังเดินไปแจ้งกับประชาชนอีกคน(พี่ผู้หญิงอายุประมาณ 40-50 ปีและลูกสาวที่น่าจะอยู่ในวัยเรียน)ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่มาสังเกตการณ์เท่านั้น แต่ไม่แจ้งกับคนในพื้นที่คนอื่นๆ ที่นั่งอยู่ด้านหลังของผู้เขียน

พี่ผู้หญิงท่านนั้นจึงเดินไปสอบถามว่าเหตุใดจึงห้ามทั้งที่ประชาชนสามารถทำได้ ทั้งนี้ยังได้แสดงหลักฐานว่าในหน่วยอื่นๆก็ยังมีประชาชนไลฟ์สดการนับคะแนนได้ (การโต้เถียงครั้งนี้ทั้งผู้เขียนและพี่คนดังกล่าวไม่ได้มีใครไลฟ์สดเลยด้วยซ้ำ) พี่ผู้หญิงคนดังกล่าวถามว่า การถ่ายรูปหรือไลฟ์สดนั้นล้วนเป็นการยืนยันช่วยให้เกิดความโปร่งใสเหตุใดจึงต้องถาม เจ้าหน้าที่กปน.คนดังกล่าวบอกว่า เป็นคำสั่งของผู้ว่าฯและนายอำเภอ ที่ห้ามไม่ให้มีการไลฟ์สด

ดังนั้นขอให้พบการครึ่งทาง พี่ผู้หญิงคนดังกล่าวจึงบอกว่าไม่ได้ อะไรคือครึ่งทาง และกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่า “คุณไม่มีสิทธิ์ห้าม เพราะไม่มีข้อบังคับห้ามถ่ายภาพหรือไลฟ์สดระหว่างนับคะแนน” หลังจากนั้นผู้เขียนได้ไปถามพี่ผู้หญิงอีกคนที่เป็นคนไลฟ์สดในระหว่างนับคะแนนในหน่วยข้างๆ ว่ามีคนมาห้ามไลฟ์สดหรือไม่ พี่ผู้หญิงท่านนั้นบอกว่าไม่มีการห้าม ในหน่วยนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาแจ้งหรือขอความร่วมมือเรื่องนี้ แต่ที่ไม่ไลฟ์สดต่อเพราะปวดแขนที่ต้องยกมือถือมาเป็นเวลานานแล้วเท่านั้น จากนั้นหลังจบการนับคะแนนผู้เขียนได้ถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในหน่วยที่มีการห้ามการนับคะแนนว่าเหตุใดจึงมีการห้ามถ่ายภาพและไลฟ์สด เจ้าหน้าที่ตอบว่า สำหรับเขาเองไม่ห้ามเลย และไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ท่านนั้นจึงเข้าไปแจ้งแบบนั้น

ผู้เขียนจึงถามย้ำชัดขึ้นว่า เจ้าหน้าที่กปน.ท่านนั้นแจ้งว่า ผู้ว่าฯบอกว่าห้ามเอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่จึงบอกว่า เมื่อเช้าตอนที่พบท่านผู้ว่าฯ ตนเองนั้นเป็นผู้รายงานสถานการณ์ให้กับผู้ว่าฯฟัง แต่ไม่เห็นว่าท่านผู้ว่าฯจะบอกเรื่องห้ามถ่ายภาพหรือไลฟ์สดกับตนเอง

ภาพระหว่างจัดสถานที่นับคะแนนและระหว่างนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง

 

ข้อผิดสังเกตจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม

1. การดูแลในช่วงการเลือกตั้งไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ในแต่ละหน่วยเองก็มีการจัดการที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือ บางหน่วยเลือกตั้งไม่มีการติดป้ายรายชื่อ หมายเลขของผู้สมัครให้เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงไม่มีการติดใบรายงานจำนวนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ขณะที่ส่วนใหญ่นั้นหน่วยเลือกตั้งจะได้รับแผ่นป้ายไวนิลใหม่ที่ไม่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติ นอกไปจากนี้บางหน่วยยังมีการเอาข้อมูลผู้สมัครที่เป็นกระดาษ A4 ติดเรียงทั้งกระดาน ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อนอกจากจะไม่มีป้ายไวนิลของผู้สมัครแล้ว ข้อมูลผู้สมัครก็ใช้วิธีการเรียงซ้อนทับเป็นปึกเดียวแล้วติดไว้ที่กระดานให้ประชาชนเปิดดูเอง ในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในมาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ กปน.แต่ละหน่วยไม่ตรงกัน

2. ป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่มักพบใกล้หน่วยเลือกตั้ง มิใช่เพียงหน่วยเดียว ผู้เขียนยังพบเจออีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นไปได้ว่า ก่อนวันเลือกตั้งทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ใส่ใจในการเก็บป้ายหาเสียงเลยแม้แต่น้อย รวมถึงเจ้าหน้าที่กปน.ก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าการมีป้ายหาเสียงใกล้หน่วย ซึ่งเจ้าที่หน้าสามารถเก็บออกไปหรือคว่ำป้ายเพื่อไม่เป็นการชี้นำต่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

3. เจ้าหน้าที่ กปน.ของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ห้ามมิให้มีการถ่ายภาพหรือไลฟ์สดระหว่างการนับคะแนน

4. มีการจัดการตรวจตาหน่วยเลือกตั้งค่อนข้างเข้มงวด ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายกกต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด บางหน่วยมีเจ้าหน้าตำรวจเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า 5 คน ลงพื้นที่และถ่ายภาพรวมกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่านับจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก เห็นได้จากประเด็นการจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วนมาตรวจตราตามหน่วยเลือกตั้งที่แม้แต่กรรมการหน่วยยังกล่าวถึงว่ามากันเยอะเป็นพิเศษ แต่เจ้าหน้าที่กปน.ไปจนถึงกกต. ก็ยังรักษามาตรฐานของการไม่มีมาตรฐานในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อผิดสังเกตในข้อหนึ่งถึงสาม แม้ว่าการกระทำเหล่านั้นจะไม่ได้ขัดขวางกระบวนการการเลือกตั้ง แต่กลับขัดขวางกระบวนการความโปร่งใสที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *