Menu

เผยผลสำรวจการเลือกตั้งและทัศนะคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)

0 Comments


วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน วิชาการเพื่อราษฎร์ ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย”  เสวนาวิชาการ-ปาฐกถา-ระดมสมอง-เวที debate เผยผลสำรวจ “ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First – time voters)” โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

แลกเปลี่ยนโดย:
โอมาร์ หนุนอนันต์ กลุ่ม We Watch
ธัญชนก คชพัชรินทร์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
จักรี เสาวภา ปธ.สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

รายงานเป็นการสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18-23 ปี ในระบบการศึกษาจำนวน 1,061 คน

แบ่งตามรายภาค กทม. 25%  กลาง 24.2% อีสาน 24%  เหนือ 15.5  ใต้ 10.0%

ประเด็นคำถามคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง  คนรุ่นใหม่ตั้งตารอสนใจการเลือกตั้งแค่ไหน 

คนรุ่นใหม่ตัดสินใจเลือกตั้งจากอะไร

คนรุ่นใหม่อยากได้นายกฯแบบไหน?

อันดับ 1 มีความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อันดับ 2 เป็นผู้ที่แก้ปัญหาทางการเมืองด้วยวิถีทางประชาธิปไตย
อันดับ 3 มีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ
อันดับ 4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ประชุมระหว่างประเทศได้โดยไม่ต้องอาศัยล่ามแปลภาษา
อันดับ 5 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นผู้น าประเทศ
อันดับ 6 มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร

คนรุ่นใหม่เลือกใครเป็น ส.ส. (รายภาค)

คนรุ่นใหม่พึงพอใจกับประชาธิปไตยไทยแค่ไหน

เมื่อถามว่า “แม้ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้ามีการคอรัปชั่นมาก ฝ่ายทหารควรเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น?”

สรุปผลสำรวจ และการวิจัย “การเลือกตั้ง และทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก First Time Voter ของ ผศ.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และทีม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1.พรรคคน และนายกในฝัน?
พรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐ เป็นพรรคที่กลุ่มนี้นึกถึงเป็นอันดับแรก แต่มองเห็นว่า “พรรคอนาคตใหม่” เป็นพรรคที่เป็น “ตัวแทน” ของพวกเขา ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย ที่ไม่ทิ้งห่างกันมาก

2.เลือกเพราะคน หรือเพราะพรรค?
บัตรเลือกตั้งที่กา 1 ครั้ง ได้ 3 อย่าง จึงต้องตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคหรือคน พบว่า กลุ่ม First Time Voters เลือก “พรรค” เป็นหลัก และผู้นำแบบไหน คนรุ่นใหม่ต้องการ? มีอยู่ 3 ข้อหลักๆ คือ อยากได้นายกฯ เป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะได้ แก้ปัญหาการเมืองด้วย “วิถีประชาธิปไตย” และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ

3.First Time Voters ความรู้ทางการเมืองต่ำ แต่ดราม่าสูง
ใครคือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบัน จำนวน ส.ส.ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร (ตาม รธน.60) มีเท่าไหร่ ประชาคมอาเซียนมีกี่ประเทศ นี่เป็นคำถามส่วนหนึ่งที่ถามกลุ่ม First Time Voters แต่กลับพบว่า มีมากถึง 53.1% ที่ตอบได้ 1 ข้อเท่านั้น และ 32% คือ ตอบไม่ได้เลย ขณะที่ตอบได้ครบทั้งหมด 5 ข้อ มีเพียง 0.1% เท่านั้น

“คนเรารู้ดราม่าอยู่เสมอ ทวิตอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่รู้ว่า ส.ส.มีจำนวนเท่าไหร่ 88% ตอบไม่ได้ ตื่นตัว แต่อย่าเอาเป็นแค่ภายนอก ทำให้เห็นว่าความรู้ทางการเมืองกับดราม่าทางการเมืองมักแยกไม่ออก”

ผศ.ดร.ออรรถสิทธิ์ และทีมทำงาน ยังทำคำถามเจาะ เพื่อมองลึกลงไปว่า “ประสิทธิภาพทางการเมืองเป็นอย่างไร” ด้วยดัชนีความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.55 (คะแนน 1 เห็นด้วย 10 ไม่เห็นด้วย)

ยกตัวอย่างคำถาม เช่น เหล่า First Time voters มี 45.7% ไม่พอใจกับประชาธิปไตยไทย หรือ 18.3% ไม่เห็นด้วยกรณี แม้ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่คอรัปชันมาก ฝ่ายทหารควรเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น และ 30.8% ควรยอมรับความเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ เป็นต้น
.
4.First Time Voters เป็นคนกลางๆ
คนกลางๆ เป็นอย่างไร ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ บอกว่าจากคำถาม “ประสิทธิภาพทางการเมือง” พบว่า กลุ่ม First Time Voter มั่นใจถึงการมีส่วนร่วมแบบกลางๆ ความเข้าใจในเส้นแบ่งระหว่าง “ประชาธิปไตย” และ “ไม่ใช่ประชาธิปไตย” ยังไม่ชัดเจน

และที่น่าสนใจอย่างมาก และมีนัยสำคัญ คือ การมองว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญกว่าประชาธิปไตย” และยอมรับความแตกต่าง มีอิสรเสรี

5.มอง”ประชาธิปไตย” เป็นแฟชั่น
“คนรุ่นใหม่รับประชาธิปไตยในรูปแบบ แต่ไม่ได้รับคุณค่าของมัน ดังนั้น เราต้องไม่ทำเป็นเรื่องของแฟชั่น โพสต์การเมืองที่ถูกรีทวิต 3 หมื่นในโลกออนไลน์ แต่ผลสำรวจมันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าถึงแก่นของประชาธิปไตย”

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ ระบุว่า สถาบันการศึกษาจะต้องทำงานหนักเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงประชาธิปไตยจริงๆ ไม่ใช่แค่รูปแบบเท่านั้น และมองให้เห็นว่า ประชาธิปไตยเป็นหนทางที่นำไปสู่อะไรได้บ้าง

(สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ )

การชนะของพรรคอนาคตใหม่ไม่เท่ากับการชนะของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ยังมีความไร้เดียงสาทางการเมือง คือ เขาหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนขั้วอำนาจของการเมืองไทยได้จริงๆ

แต่พอผลออกมาอนาคตใหม่อาจจะฉลองกับเก้าอี้ที่ได้มากขนาดนั้น แต่คนรุ่นใหม่เศร้าแน่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง มันสร้างปรากฏกาณ์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่สูญเสียความมั่นใจกับกกต. เขารู้สึกว่าถ้าอุตส่าห์ไปโหวตแล้วก็ยังแพ้สว.อีก มันยิ่งทำให้เขาไม่อยากไปเลือกแล้ว ?

สิ่งที่เรากังวลมากคือ วิกฤตศรัทธากับการเลือกตั้งของคนรุ่นใหม่ ถ้าการเลือกตั้งคือการต่อสู้กับระบบเผด็จ เราไม่สามารถจะปล่อยให้เกิดวิกฤตความศรัทธาได้ แต่ถ้ายังมีการกลั่นแกล้งทางการเมือง มันจะทำให้เขาหมดศรัทธา

ซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า เราอยู่ในสังคมที่ขั้วอำนาจฝั่งหนึ่งไม่อนุญาตให้ประชาชนมีส่วนรวมในการเมืองอย่างแท้จริง และเขาต้องการคงสภาพเช่นนี้ไว้ -โอมาร์ หนุนอนันต์ กลุ่ม we watch

ภาพจาก Backpack Journalist

ทำไม? คนรุ่นใหม่ เลือก อนาคตใหม่
.
คนรุ่นใหม่อยู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่การขัดแย้ง กปปส. ทำให้คนรุ่นใหม่เห็นภาพการเมืองทั้งการเข้าสู่อำนาจของคสช. จะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ที่ไม่เข้าใจการเมืองมากนัก ช่วงแรกเขาเห็นด้วยกับการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียด้วยซ้ำ แต่หลังจากนั้นเมื่อเวลาที่นานกว่า 5 ปี ทำให้คนรุ่นใหม่อยากได้สิ่งใหม่ ซึ่งจากแต่เดิมเขาคิดว่าตัวเองอยู่ไกลจากการมือง แต่พรรคอนาคตใหม่กลับเสนอสิ่งที่ใกล้ตัวเขา เช่น นโยบายการเกณฑ์ทหาร ซึ่งแต่เดิมเราคิดว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่อนาคตใหม่ทำให้เห็นว่าบางอย่างที่เปลี่ยนไม่ได้ มันเปลี่ยนได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย – จักรี เสาวภา ประธานสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

ปล.สามารถติดตามคลิปย้อนหลังการเสนวนาเต็มได้ที่นี่
.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *