Menu

สื่อญี่ปุ่นชี้ การกลับสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พาไทยถอยสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ

0 Comments


ปวริศ สิงหนนท์ นักศึกษา สาขา Social Policy Development
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์ nikkei ญี่ปุ่นเผยว่า การเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้ตั้งความหวังจะนำพาการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหลังจากรัฐประหารที่มีระยะเวลาถึง 5 ปี จากผลการเลือกตั้งที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งทำให้เหมือนกับประเทศไทยได้ย้อนกลับไปช่วงปี 2523 ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ

หลังจากการปฎิวัติ สยามใน ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบบ รัฐสภาแต่ ทหารยังคงใช้อำนาจเหนือกฏหมาย ระบอบนี้ได้สิ้นสุดลง ในปี 2523 ภายใต้รัฐบาลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ถึงแม้ว่าจะถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งโดยทหารแต่พลเอก เปรมได้เลือกที่จะทำตามขั้นตอนของประชาธิปไตยทั่วไป โดยได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีและยุบสภาก่อนการเลือกตั้ง ภายในปี 2531

เมื่อพลเอกเปรม ได้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้เปิดการเลือกตั้ง ทำให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเต็มระบบ รัฐธรรมนูญฉบับ พ. ศ. 2540 ระบุไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทางทหาร อย่างไรก็ตามเมื่อทักษิณชินวัตรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2544 ได้ก่อให้เกิดเสียงค้านจากพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยม เป็นการขัดแย้งทางการเมืองกับผู้สนับสนุนทักษิณซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของ ทักษิณ การแบ่งแย่งฝั่งยังคงดำเนินต่อไป

Thai parliament members attend the vote that gave Prayuth another term as prime minister on June 5. © Reuters

นำมาสู่การทำรัฐประหารในปี 2549 และ ปี 2557 และได้มีการยุบพรรค รัฐธรรมนูญใหม่ปี 2560 ได้ระบุว่านายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภา และยังรวมถึงวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับการแต่งตั้งรัฐบาลทหารในการลงคะแนนให้นายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงทำให้ประเทศไทยกลับไปสู่ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลเทียมซึ่งมีทหารหนุนหลัง

การทะเลาะกันทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่เหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นกว่าประเทศอื่นนั้นคือการที่ประเทศไทยนั้นได้กลับไปใช้วิธีการทำรัฐประหารและการประท้วง ในการตอบโจทย์ทางการเมืองแทนการใช้การเลือกตั้งและการอภิปรายของรัฐสภาซึ่งเป็นวิธีกลางของการแก้ไขปัญหาในระบบการประชาธิปไตย

“ถึงแม้ว่าไทยจะมีการเลือกตั้งทุกๆ สี่ปีทำให้ไทยยังคงไว้ซึ่งสภาพความเป็นประชาธิปไตยแต่เหมือนว่ายังไม่มีไครเข้าใจกฏของการแพ้การเลือกตั้งและควรถอยออกไป”, กล่าวโดย Ikuo Iwasaki, อดีตศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย Takushoku

จากการรายงานของ ธนาคารโลก ในด้านความเป็นประชาธิปไตย ไทยได้ตกจากอันดับ 80 เป็น 161 ภายในระยะเวลา 20 ปี สวนทางกับ อินโดนีเซีย ซึ่งขึ้น จากอันดับ 160 เป็น 101 แสดงให้เห็นว่า สองประเทศที่แสดงตนว่าเป็นผู้นำในหมู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีประชาธิปไตยที่ด้อยพัฒนา

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *