Menu
03

May
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

นายธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล ผู้สังเกตการณ์เขตเลือกตั้งที่ 19 หน่วยเลือกตั้งที่ 61-63 กรุงเทพมหานคร “ในวัย 25 ปี 10 เดือน” ผมเพิ่งได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต น่าจะเรียกได้ว่าเป็น First voter ที่มีอายุมากเป็นอันดับต้นๆ ตอนสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีของวันเลือกตั้ง ผมเดินจากบ้านมาที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านตัวเอง และเป็นหน่วยเดียวกับที่เมื่อเช้าผมเพิ่งมาใช้สิทธิในการหย่อนบัตรลงหีบเหล็กแน่นหนา-ไม่ได้ทำจากพลาสติกขุ่นกะโหลกกะลา “ปิดหีบได้” เมื่อเข็มสั้นชี้เลขห้า เข็มยาวชี้เลขสิบสอง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งช่างตรงต่อเวลา พวกเขาเริ่มช่วยกันทำงานจัดการ คนแรกหยิบสก็อตเทปมาปิดปากหีบ อีกคนเตรียมกระดานสำหรับขีดคะแนนให้แต่ละพรรค ส่วนอีกคนเตรียมตะกร้าเปล่าหลายใบสำหรับแยกใส่บัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน ในเขตเลือกตั้งนี้ถูกแบ่งย่อยเป็นสามหน่วยเลือกตั้ง โดยสองหน่วยที่อยู่ติดกัน ซึ่งไม่ใช่หน่วยที่ผมใช้สิทธินั้นเริ่มนับคะแนนก่อน ผมจึงไปยืนมุงที่เต๊นท์นั้น โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านอีกราวสามสิบกว่าชีวิตพร้อมใจกันมาดูด้วย ทั้งผู้ใหญ่ วัยกลางคน จนถึงวัยรุ่นปะปนกันไป เจ้าหน้าที่คนแรกยืนประชิดหีบ เขาทำหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบออกจากหีบ กางบัตรออกมา ใช้สายตาพิจารณาว่าบัตรใบดังกล่าวเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่อีกคนได้ดู เจ้าหน้าที่อีกคนดูแล้วขานผลลัพธ์ของบัตรด้วยเสียงดังฟังชัด พร้อมกับยื่นบัตรออกมาแสดงให้ผู้สังเกตการณ์ได้เห็นอย่างทั่วถึง (คล้ายตอนประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล) แล้วส่งบัตรให้กับเจ้าหน้าที่คนที่สามทำการหย่อนใส่ตะกร้า สุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประจำอยู่ข้างกระดานจะใช้ปากกาเมจิกหัวใหญ่ในมือตัวเองขีดคะแนนให้กับพรรคที่ได้คะแนนจากบัตรใบนั้นๆ ราวสามนาทีต่อมา หน่วยเลือกตั้งที่ผมได้ใช้สิทธินั้นใกล้จะเริ่มนับคะแนนแล้ว ผมจึงเดินไปยืนดูที่หน่วยนั้นบ้าง แล้วพอการนับคะแนนดำเนินไปได้สักสิบห้านาที ทุกอย่างปกติดี ผมก็เดินกลับไปกลับมาระหว่างหน่วยเลือกตั้งทั้งสามอยู่สี่ถึงห้ารอบ คอยสลับสับเปลี่ยนการสังเกตการณ์อยู่เป็นชั่วโมง […]

READ MORE
30

Apr
2019

ร่วมเล่าสู่กันฟังการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในรอบ 8 ปี

นางสาววีณา แลชาติ ในรอบ 8 ปีกับการเลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญที่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคที่อ้างถึงความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสรรหานักการเมืองที่ดีขึ้นมาบริหารประเทศไทย โดยทุกเสียงที่ลงคะแนนมาจากเสียงของประชาชนชาวไทยที่คาดหวังว่าทุกเสียงจะคืนความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนชาวไทย ประเทศชาติพัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลต่อไปเช่นนั้น โดยส่วนตัวให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ เพราะถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและความรับผิดชอบที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตนเป็นส่วนหนึ่ง การออกไปใช้สิทธิ์ในการสรรหาผู้สมัครที่เป็นตัวแทนที่ต้องไปบริหารประเทศเพื่อปากท้องของประชาชนทุกคนได้กินดีอย่ดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย นั้นคือหน้าที่ของผู้สมัครที่จะเป็นกระบอกเสียงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ที่ลงเลือกตั้ง ที่ได้รับความนิยม และความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จนได้คะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในเรื่องที่ดีและเหมาะสมของรัฐบาล หรือช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลเช่นกัน ถึงจะถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดีและมีจรรยาบรรณสูงส่งต่อไป เขตเลือกตั้งที่ 12 กรุงเทพฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 91 เต๊นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ สรุปผลการเลือกตั้งของเขตผู้สมัครคนเดิม ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านระแวกนี้เพราะท่านดูแลเอาใส่ใจพูดจริงทำได้ แม้ระหว่างการนับคะแนนเสียงหน่วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่นับคะแนนเกิดอาการลมชักขึ้นโดยการนับคะแนนดำเนินไปยังไม่ถึงครึ่งกล่อง ทุกอย่างต้องหยุดทันที่รีบพาเจ้าหน้าที่นับคะแนนส่งโรงพยาบาล ผู้ประสานงานต้องแจ้งไปที่เขตรับทราบการเหตุการณ์ทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยทางเขตแจ้งให้หยุดนับคะแนนปิดกล่องรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาดำเนินการนับคะแนนแทน แต่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต ผู้สังเกตุทั่วไปรวมถึงชาวบ้านในระแวกนั้นต่างตั้งข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบที่ประจำอยู่ ณ ตอนนั้น คำตอบที่ได้เป็นการตอบแบบคำต่อคำ ทุกอย่างเงียบหมด มีแค่เสียงกระซิบของผู้สังเกตการณ์ เหตุการณ์แบบนี้สุดวิสัยจริงหรือ? ทำไมให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่สุขภาพไม่ดีมาทำงานแบบนี้ล่ะ ทุกสายตาที่มองจ้องต่างรอคอยเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต เหตุการณ์แบบนี้ในสถานะการณ์ที่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ด้วยการแข่งขันที่ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่ากับผู้สมัครของประชาชนที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นนัยยะเช่นกัน โชคดีที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดีจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่ติดต่อกับเขตงานที่รับผิดชอบ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาได้รวดเร็ว […]

READ MORE
25

Apr
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

สวัสดีครับผมนายกิตติวัฒน์ แสนศรี อาสาสมัครนักสังเกตการณ์เลือกตั้ง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าของวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 07:00 น. คือการเดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งพอไปถึงผมได้เอาเอกสารยืนต่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วท่านถามว่ามาทำอะไรน้อผมตอบไปว่ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครับจากหน่วยงาน we watch ท่านตอบว่าตามสบายครับ ส่วนตัวของผมไปนั่งตามที่ท่านคณะกรรมการได้จัดเตรียมให้ผมไว้สังเกตการณ์ไปเรื่อยๆจนถึงเปิดหีบการเลือกตั้งเวลา 08:00 น. คณะกรรมการได้ประกาศเชิญชวนชาวบ้านและแสดงหีบบัตรว่าโปร่งใสแค่ไหนแล้วชาวบ้านได้เริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 1,2,3,4,5 คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้างคนบ่นอยากเลือกให้เสร็จจะได้ไปทำงานแต่เช้า ในฐานะผมเป็น new voter ผมไปใช้สิทธิ์ครั้งแน่นอนครับเพราะเป็นการเลือกตั้งส.ส ครั้งแรกของผมผมเลือกฝังประชาธิปไตยอยู่แล้วครับ เลือกคนที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ดีและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สิ่งที่พบเจอในกานสังเกตการณ์มีวัยรุ่นตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกมากแน่ชัดว่าพวกเขาเลือกพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วการเลือกตั้งดำเนินการไปผมได้สอบถามคณะกรรมการเลือกตั้งว่ามาใช้สิทธิกี่คนแล้วท่านตอบว่ายังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งเลย แล้วผมก็ถามต่ออีกว่าปิดกี่โมงครับ ท่านตอบว่า 17:00 น.ออครับ ที่ผมสังเกตการณ์ว่ายังมีคนเฒ่าคนแก่ที่ส่วนมากกาบัตรเสีย เวลาก็ผ่านไปจนถึง 11:00 น. คนเริ่มมาใช้สิทธิ์น้อยลงทำให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมได้มีเวลาพักเที่ยงและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาใช้สิทธิกี่คน ชายกี่คน หญิงกี่คน ในการสังเกตการณ์ยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสังเกตการณ์ด้วยครับเช่น ลูกเสืออาสา (กกต.) เป็นต้นมาร่วมตรวจสอบด้วยกันทำให้หน่วยเลือกตั้งที่ผมไปสังเกตการณ์ไม่เกิดการทุจริตขึ้นเลยประชาชนมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะขอบัตรประจำตัวประชาชนทุกๆ ครั้งก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พอใกล้จะถึงเวลาปิดหีบชาวบ้านเริ่มมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมาฟังผมคะแนนเลือกตั้งด้วยผมได้สังการณ์ว่าชาวบ้านบางคนก็มีการจดนับคะแนนของเขามาด้วยเพื่อมาตรวจสอบว่าการนับคะแนนครั้งนี้จะโปร่งใสไหม จะทุจริตเกิดขึ้นไหมสังเกตการณ์อีกว่าเพบเจออีกคนที่เป็นหัวคะแนนมาฟังผลคะแนนด้วย สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการที่เราได้มาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งแรกผมมีส่วนรวมในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศบอกว่ากำลังจะปิดหีบเลือกตั้งละเด้อฟ้าวมาใช้สิทธิ์ เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนวินาทีสุดท้ายกยังมีคนมาใช้สิทธิ์ 1 คนด้วยผมได้ถามเจ้าหน้าที่ไปอีกว่าคนมาใช้สิทธิ์กี่คนครับ เจ้าหน้าที่ตอบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ 406 คน จากจำนวนคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 591 […]

READ MORE

We Watch รายงานเบื้องต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลดที่นี่ For English version download here

READ MORE
25

Mar
2019

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากการรวบรวมผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 ของอาสาสมัครและผู้ให้ข้อมูลสำคัญของ We Watch จำนวนกว่า 4,000 คน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปรากฎข้อสงสัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ขณะที่สถานการณ์ทางสังคมเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และคำถามในวงกว้างว่า กระบวนการการนับคะแนน การส่งผลคะแนน และการรายงานผลคะแนนมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร เพื่อทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน กกต. ควรชี้แจงหรือมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อสังคม We Watch มีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1. กกต. ต้องเปิดเผยและอธิบายถึงกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนน การรายงานผลคะแนนโดยเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น Rapid Report และจากเอกสารผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 2. กกต. ต้องเปิดเผยผลคะแนนซึ่งมิใช่เพียงรายชื่อผู้ชนะในเขตเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องเปิดเผยผลคะแนนรวมในระดับหน่วยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบผลคะแนน 3. กกต. ต้องเปิดเผยรายละเอียดและจำนวนของบัตรเสียในแต่ละประเภทที่มีมากถึงร้อยละ 5.64 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4. […]

READ MORE
23

Mar
2019

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch วันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน (วันที่ 23 มีนาคม 2562) 1. การเตรียมพื้นที่ 1.1 ตระเวนดูพื้นที่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้ง และระบุหน่วยเลือกตั้งที่จะไปสังเกตการณ์ ประมาณ 2-4 หน่วย โดยวางแผนว่าจะใช้เวลาในแต่ละหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดูบรรยากาศและความเรียบร้อยทั่วไป 1.2 ระบุหน่วยที่จะไปดูการเปิดหน่วย (ควรเป็นหน่วยที่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพื่อให้เราได้ลงคะแนนก่อนเป็นคนแรก ๆ) ระบุหน่วยที่สามารถเดินทางไปในดูระหว่างวันได้ ประมาณ 2-4 หน่วย และวางแผนกลับมาที่หน่วยแรกก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อดูการปิดหน่วย นับคะแนน 2. การเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน 2.1 ป้ายชื่อ (ถ้ามี) หรือหนังสือยืนยันการเป็นอาสาสมัครนักสังเกตการณ์ 2.2 เอกสารรับรองเครือข่าย วี วอทช์ จาก กกต. (ควรพิมพ์ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก) 3. การทำแบบทดสอบแบบฟอร์มสังเกตการณ์ 3.1 […]

READ MORE
20

Mar
2019

แถลงการณ์ We Watch เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย

การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 เครือข่าย We Watch ได้ส่งอาสาสมัครระยะยาวลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 105 คน โดยกระจายไปในหน่วยเลือกตั้ง 60 แห่ง จากทั้งหมด 395 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง – ตะวันตก – ตะวันออก จำนวน 20 แห่ง ภาคใต้ จำนวน 17 แห่ง ภาคอีสาน จำนวน 15 แห่ง ภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง โดยอาสาสมัครได้ทำการสังเกตการณ์ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 19.00 น. และได้จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย ดังนี้ 1. บรรยากาศการมาใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากคำแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่แสดงจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกเขตทั่วประเทศพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิถึงร้อยละ 86.98 จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2,632,935 คน […]

READ MORE
19

Mar
2019

We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

“เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์” โค้งสุดท้ายที่ท่านจะได้แสดงพลังปกป้องเสียงของประชาชนมาถึงแล้ว We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ลักษณะการทำกิจกรรม -ติดตามการจัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลาก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้ง จนถึงการนับคะแนนและส่งคะแนนจาก หน่วยเลือกตั้ง -จดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ภาพรวม ในวันเลือกตั้ง -บันทึกภาพและวีดีโอเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง -ส่งข้อมูลที่ได้รวมทั้งภาพถ่ายเอกสาร สรุปผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ให้กับทีมประสานงานกลาง ในระหว่างวันเลือกตั้งและหลังจากเสร็จสิ้นวันเลือกตั้ง คุณสมบัติ อายุ 15 ปีขึ้นไป ภายหลังจากที่ท่านสมัครแล้ว จะได้รับการติดต่อเพื่อทำความเข้าใจหลักการและวิธีการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งจากทีม We Watch *เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด * โปรดระบุคู่บัดดี้ของท่านในช่องความคาดหวัง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร Gmail และหน่วยที่สังเกตการณ์

READ MORE
18

Mar
2019

กกต.” จับมือ “สพร.-สื่อมวลชน” รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report

เว็บไซต์ กกต.เผย วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงความร่วมมือในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับแอปพลิเคชัน Rapid Report สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยื่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real Time แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมติดตามและแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภารกิจการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการแสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นการแสดงผลคะแนนของผู้สมัครเป็นรายเขตเลือกตั้ง รายจังหวัด […]

READ MORE
15

Mar
2019

แถลงการณ์ We Watch เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย

แถลงการณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง อันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ภายใต้หลักการสำคัญที่ว่าการเลือกตั้งที่ดีนั้นต้องเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครเครือข่าย We Watch ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 14 มีนาคม 2562 พบว่าหลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรวันแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนความผิดพลาดหลายประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในหลายประเทศ ดังนี้ 1.กรณีความไม่พร้อมในการจัดเตรียมหน่วยและคูหาเลือกตั้งสำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางมาใช้สิทธิด้วยตนเอง ณ หน่วยเลือกตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ไม่ได้ดำเนินการจัดเตรียมให้มีคูหาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิไว้อย่างเพียงพอ กรณีดังกล่าวแสดงถึงการขาดการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพของ กกต. ในการอำนวยให้ผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง 2.กรณีความล่าช้าและความผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งคืนให้กับสถานทูตทางไปรษณีย์ โดยปรากฏข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งจากผู้มีสิทธิในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สวีเดน และญี่ปุ่น 3.กรณีดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิขาดความเชื่อมั่นและตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าจะสามารถจัดการต่อปัญหาและข้อร้องเรียนเหล่านี้อย่างไร เพื่อไม่ให้มีผู้ที่ต้องเสียสิทธิจากการเตรียมการเลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพกรณีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำผู้สมัครสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดของรายละเอียดผู้สมัครคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งในกรณีชื่อพรรคและผู้สมัครไม่ตรงกัน วุฒิการศึกษาและอาชีพไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้สิทธินอกราชอาณาจักรที่อาจมิได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ ความผิดพลาดในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ลงคะแนน จนไม่สามารถใช้สิทธิตามเจตจำนงของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีข้อท้วงติงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่อาจมีการลงคะแนนก่อนศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติ อันอาจทำให้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าบางส่วนกลายเป็นบัตรเสียโดยมิได้เป็นความผิดหรือความตั้งใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จากกรณีข้างต้นนำมาซึ่งความกังวลต่อการเตรียมการของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย […]

READ MORE