Menu
04

Oct
2018

คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง จับตาภาวะสังคม(ผิด)ปกติ ก่อนการเลือกตั้ง

We watch สัมภาษณ์ ชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.เชียงใหม่ ชี้ คสช. ทำให้สังคมบิดเบี้ยวกลายเป็นเรื่องปกติ และพยายามสร้างให้นักการเมืองเป็นผีดิบ การเลือกตั้งเป็นปีศาจ แต่สังคมยังเฝ้าคอยการเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือแก้แค้นเผด็จการ คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงปรากฎการณ์ทางสังคม การเมือง การควบคุมอำนาจต่างๆของ คสช.ผ่านกลไกทางการเมืองที่ผ่านมานั้นทำให้สังคมไทยเปลี่ยนไปอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะมาถึงนี้ คสช.ทำให้สังคมผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติ ความสำเร็จอย่างหนึ่งคือการทำให้ประชาชนสอดส่อง ควบคุมกันเอง งานของอาจารย์พิชญ์ (เผด็จการวิทยา) อธิบายในเรื่องเผด็จการต่าง ๆ นานา ทำไมเผด็จการต้องทำตัวแปลกๆ ก็เพราะว่าไม่สามารถทำตัวเป็นคนปกติได้ ต้องทำให้สังคมบิดเบี้ยว สำหรับผมมีความคิดไปไกลกว่านั้นคือเผด็จการทำให้ทุกคนต้องอยู่ในสังคมที่ไม่ปกติไปด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่เผด็จการตอนนี้ประสบความสำเร็จคือการทำให้เสียงในสังคมนิ่ง ต่างจากสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ เรายังเห็นปรากฎการณ์เสื้อแดงไปบุกบ้านป๋าเปรม คนยังออกมาเคลื่อนไหวตามท้องถนนได้ แต่ต่างจากสมัยนี้ คือทำให้คนกลัวโดยการไล่จับทุกคน ทั้งนักวิชาการ สื่อ นักศึกษา ประชาชน ความสำเร็จอย่างหนึ่งของสังคมเผด็จการ คือการสร้างความผิดปกติให้เป็นเรื่องปกติ ทำให้ความกลัวกลายเป็นเรื่องสามัญ ทุกคนต้องในสังคมต้องช่วยกันเซ็นเซอร์ ตรวจสอบกัน ถ้าเราแสดงความเห็น วิจารณ์ คสช. ก็จะมีคนในสังคมมาตรวจสอบ เซ็นเซอร์ […]

READ MORE

ถาม-ตอบ คำถามว่าด้วยการเลือกตั้งและประชาธิปไตย

มีทางเลือกอื่นแทนการเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร? การเลือกตั้งคือหนึ่งในหลายๆวิธีของการได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่เข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ ในขณะที่ฝ่ายแรกมีหน้าที่ออกนโยบายบริหารกิจการสาธารณะของรัฐ ฝ่ายหลังทำหน้าที่ออกกฎหมายเพื่อเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกันในหมู่พลเมืองและในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับรัฐ แน่นอนว่า ยังมีทางเลือกอื่นๆในวิถีทางของการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ แต่อย่างไรก็ดี วิธีอื่นๆที่เป็นทางเลือกนอกเหนือไปจากการเลือกตั้ง ล้วนแต่มีข้อเสียของมัน และข้อเสียเหล่านี้ทำให้การเลือกตั้งยังเป็นวิถีทางในการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

READ MORE

เครือข่าย We watch สังเกตการณ์พบคนออกเสียงน้อย | 07-08-59 | ThairathTV

เราไปดูทีมเครือข่ายของ We watch เฝ้าสังเกตการณ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ส่งทีมอาสาสมัครกระจายพื้นที่ต่างๆ พบว่า ประชาชนออกมาเสียงลงประชามติค่อนข้างน้อย และพบความผิดปกติการทำเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้มงวด คุณสิรีภัคกมณ ตรัยตรึงตรีคูณ รายงานสดจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เขตห้วยขวาง

READ MORE

เครือข่าย We watch สังเกตการณ์พบคนออกเสียงน้อย

เราไปดูทีมเครือข่ายของ We watch เฝ้าสังเกตการณ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ส่งทีมอาสาสมัครกระจายพื้นที่ต่างๆ พบว่า ประชาชนออกมาเสียงลงประชามติค่อนข้างน้อย และพบความผิดปกติการทำเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้มงวด คุณสิรีภัคกมณ ตรัยตรึงตรีคูณ รายงานสดจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เขตห้วยขวาง https://www.thairath.co.th/clip/63376

READ MORE

We Watch ห่วงประชามติ กกต.ไม่รับรองให้มีกลุ่มสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ

27 ก.ค.2559 เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์ประชามติ ออกแถลงการณ์กรณีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจัดการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียง เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้แสดงเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริง รวมทั้งขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้ใช้ช่วงเวลาที่เหลือในการค้นคว้าศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและเท่าทัน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันสังเกตการณ์สถานการณ์และกระบวนการการออกเสียงประชามติในช่วงเวลาที่เหลือนี้

READ MORE