Menu
17

Jun
2019

We Watch ส่องความเห็นประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้ง

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย นายปวริศ สิงหนนท์ และนายณัฐพนธ์ บัวสาลี นิสิตสาขา Social Policy Development  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งเมื่่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายหลังจากที่ประชาชนเฝ้ารอการนับคะแนนประกาศผลเลือกตั้งจาก กกต.เป็นเดือน จนถึงการประชุมสภาเลือกตั้งประธานสภา และนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เด่ือนแล้ว  we watch ได้สำรวจความห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าไปสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อถามความเห็นต่อทิศทางการเมืองไทย การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร We Watch เริ่มจากการสัมภาษณ์ตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที่ๆเข้าไปสังเกตการณ์  บางพรรคตอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งทางพรรคก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่าง จากนี้ไปก็คงทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ ส่วนบางพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลการนับคะแนน เนื่องจากที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชัดเจน ตั้งแต่ระบบการนับคะแนนที่ไม่มีความโป่รงใสและทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นไม่มีความเข้าใจกับการนับคะแนนของกรรมการการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในการนับคะแนนก็ยังไม่มากเท่าที่ควร การนับคะแนนหลังจากวันเลือกตั้งก็มีข่าวว่าทำผิดระเบียบในการนับคะแนนหลาย ๆ พื้นที่ ทำไม่มีความน่าเชื่อถือ การประกาศผลคะแนนก็มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก และบางพื้นที่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานการเลือกตั้งนั้นก็ไม่มีการชี้แจ้งให้ทราบถึงการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ว่าทำไมถึงต้องเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ตัวแทนพรรคการเมืองมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความโป่รงใสและชัดเจน มีความล่าช้าในการนับคะแนน เมื่อได้ผลการนับคะแนนมาแล้วพรรคการเมืองที่ได้ 71,168.5141 คะแนน จากสูตรคำนวณ จะได้ ส.ส. พึงมี […]

READ MORE
17

Jun
2019

เผยผลสำรวจการเลือกตั้งและทัศนะคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน วิชาการเพื่อราษฎร์ ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย”  เสวนาวิชาการ-ปาฐกถา-ระดมสมอง-เวที debate เผยผลสำรวจ “ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First – time voters)” โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว แลกเปลี่ยนโดย: โอมาร์ หนุนอนันต์ กลุ่ม We Watch ธัญชนก คชพัชรินทร์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จักรี เสาวภา ปธ.สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) รายงานเป็นการสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18-23 ปี ในระบบการศึกษาจำนวน 1,061 คน แบ่งตามรายภาค กทม. 25%  กลาง 24.2% อีสาน 24%  เหนือ 15.5  ใต้ 10.0% ประเด็นคำถามคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง  คนรุ่นใหม่ตั้งตารอสนใจการเลือกตั้งแค่ไหน  […]

READ MORE
28

May
2019

รายงานหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่

ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 ประกอบไปด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง โดยบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าช่วงเช้าตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนมารอเลือกตั้งจำนวนมากในหลายหน่วยโดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเช้ามีคนมาเยอะบรรยากาศเหมือนกันกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ผู้บันทึกได้เดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งหมด 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ […]

READ MORE
30

Apr
2019

ร่วมเล่าสู่กันฟังการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในรอบ 8 ปี

นางสาววีณา แลชาติ ในรอบ 8 ปีกับการเลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญที่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคที่อ้างถึงความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสรรหานักการเมืองที่ดีขึ้นมาบริหารประเทศไทย โดยทุกเสียงที่ลงคะแนนมาจากเสียงของประชาชนชาวไทยที่คาดหวังว่าทุกเสียงจะคืนความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนชาวไทย ประเทศชาติพัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลต่อไปเช่นนั้น โดยส่วนตัวให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ เพราะถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและความรับผิดชอบที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตนเป็นส่วนหนึ่ง การออกไปใช้สิทธิ์ในการสรรหาผู้สมัครที่เป็นตัวแทนที่ต้องไปบริหารประเทศเพื่อปากท้องของประชาชนทุกคนได้กินดีอย่ดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย นั้นคือหน้าที่ของผู้สมัครที่จะเป็นกระบอกเสียงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ที่ลงเลือกตั้ง ที่ได้รับความนิยม และความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จนได้คะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในเรื่องที่ดีและเหมาะสมของรัฐบาล หรือช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลเช่นกัน ถึงจะถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดีและมีจรรยาบรรณสูงส่งต่อไป เขตเลือกตั้งที่ 12 กรุงเทพฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 91 เต๊นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ สรุปผลการเลือกตั้งของเขตผู้สมัครคนเดิม ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านระแวกนี้เพราะท่านดูแลเอาใส่ใจพูดจริงทำได้ แม้ระหว่างการนับคะแนนเสียงหน่วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่นับคะแนนเกิดอาการลมชักขึ้นโดยการนับคะแนนดำเนินไปยังไม่ถึงครึ่งกล่อง ทุกอย่างต้องหยุดทันที่รีบพาเจ้าหน้าที่นับคะแนนส่งโรงพยาบาล ผู้ประสานงานต้องแจ้งไปที่เขตรับทราบการเหตุการณ์ทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยทางเขตแจ้งให้หยุดนับคะแนนปิดกล่องรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาดำเนินการนับคะแนนแทน แต่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต ผู้สังเกตุทั่วไปรวมถึงชาวบ้านในระแวกนั้นต่างตั้งข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบที่ประจำอยู่ ณ ตอนนั้น คำตอบที่ได้เป็นการตอบแบบคำต่อคำ ทุกอย่างเงียบหมด มีแค่เสียงกระซิบของผู้สังเกตการณ์ เหตุการณ์แบบนี้สุดวิสัยจริงหรือ? ทำไมให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่สุขภาพไม่ดีมาทำงานแบบนี้ล่ะ ทุกสายตาที่มองจ้องต่างรอคอยเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านจากเขต เหตุการณ์แบบนี้ในสถานะการณ์ที่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ด้วยการแข่งขันที่ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่ากับผู้สมัครของประชาชนที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นนัยยะเช่นกัน โชคดีที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดีจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่ติดต่อกับเขตงานที่รับผิดชอบ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรอง 2 ท่านมาได้รวดเร็ว […]

READ MORE
25

Apr
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

สวัสดีครับผมนายกิตติวัฒน์ แสนศรี อาสาสมัครนักสังเกตการณ์เลือกตั้ง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าของวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 07:00 น. คือการเดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งพอไปถึงผมได้เอาเอกสารยืนต่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วท่านถามว่ามาทำอะไรน้อผมตอบไปว่ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครับจากหน่วยงาน we watch ท่านตอบว่าตามสบายครับ ส่วนตัวของผมไปนั่งตามที่ท่านคณะกรรมการได้จัดเตรียมให้ผมไว้สังเกตการณ์ไปเรื่อยๆจนถึงเปิดหีบการเลือกตั้งเวลา 08:00 น. คณะกรรมการได้ประกาศเชิญชวนชาวบ้านและแสดงหีบบัตรว่าโปร่งใสแค่ไหนแล้วชาวบ้านได้เริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 1,2,3,4,5 คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้างคนบ่นอยากเลือกให้เสร็จจะได้ไปทำงานแต่เช้า ในฐานะผมเป็น new voter ผมไปใช้สิทธิ์ครั้งแน่นอนครับเพราะเป็นการเลือกตั้งส.ส ครั้งแรกของผมผมเลือกฝังประชาธิปไตยอยู่แล้วครับ เลือกคนที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ดีและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สิ่งที่พบเจอในกานสังเกตการณ์มีวัยรุ่นตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกมากแน่ชัดว่าพวกเขาเลือกพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วการเลือกตั้งดำเนินการไปผมได้สอบถามคณะกรรมการเลือกตั้งว่ามาใช้สิทธิกี่คนแล้วท่านตอบว่ายังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งเลย แล้วผมก็ถามต่ออีกว่าปิดกี่โมงครับ ท่านตอบว่า 17:00 น.ออครับ ที่ผมสังเกตการณ์ว่ายังมีคนเฒ่าคนแก่ที่ส่วนมากกาบัตรเสีย เวลาก็ผ่านไปจนถึง 11:00 น. คนเริ่มมาใช้สิทธิ์น้อยลงทำให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมได้มีเวลาพักเที่ยงและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาใช้สิทธิกี่คน ชายกี่คน หญิงกี่คน ในการสังเกตการณ์ยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสังเกตการณ์ด้วยครับเช่น ลูกเสืออาสา (กกต.) เป็นต้นมาร่วมตรวจสอบด้วยกันทำให้หน่วยเลือกตั้งที่ผมไปสังเกตการณ์ไม่เกิดการทุจริตขึ้นเลยประชาชนมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะขอบัตรประจำตัวประชาชนทุกๆ ครั้งก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พอใกล้จะถึงเวลาปิดหีบชาวบ้านเริ่มมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมาฟังผมคะแนนเลือกตั้งด้วยผมได้สังการณ์ว่าชาวบ้านบางคนก็มีการจดนับคะแนนของเขามาด้วยเพื่อมาตรวจสอบว่าการนับคะแนนครั้งนี้จะโปร่งใสไหม จะทุจริตเกิดขึ้นไหมสังเกตการณ์อีกว่าเพบเจออีกคนที่เป็นหัวคะแนนมาฟังผลคะแนนด้วย สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการที่เราได้มาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งแรกผมมีส่วนรวมในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศบอกว่ากำลังจะปิดหีบเลือกตั้งละเด้อฟ้าวมาใช้สิทธิ์ เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนวินาทีสุดท้ายกยังมีคนมาใช้สิทธิ์ 1 คนด้วยผมได้ถามเจ้าหน้าที่ไปอีกว่าคนมาใช้สิทธิ์กี่คนครับ เจ้าหน้าที่ตอบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ 406 คน จากจำนวนคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 591 […]

READ MORE

We Watch รายงานเบื้องต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลดที่นี่ For English version download here

READ MORE
07

Mar
2019

อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง

โดย ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 6 มีนาคม 2562 ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง “อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม We Watch Thailand และชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำการเสวนาโดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง, รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล และศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เปิดด้วยคำถามที่คนอยากรู้คือ ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ท่านเองก็ไม่รู้ ตอบไม่ได้ ปัจจัยการเมือง การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดการควบคุม เกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาด ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ จึงใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อไล่เรียงประเด็นการเมืองที่ผ่านมาที่ทำให้สังคมอยู่ในจุดนี้ คือ ประเทศไทยรัฐประหารมากที่สุดในโลก เป็นโมเดลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ทำ มันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่คสช. เข้ามา จากปี 2475 -2490 ระบบประชาธิปไตยดำเนินมาค่อนข้างดี หน้าที่ของสภา 15 […]

READ MORE
22

Feb
2019

การเลือกตั้ง 24มี.ค.62 งบประมาณการเลือกตั้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย 24 มี.ค.นั้น กับการเลือกตั้งในรอบ 8 ปี ไม่นับการเลือกตั้งปี(2557) ที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ซึ่งครั้งนั้น เราสูญเงินไปกับการจัดการเลือกตั้งถึง 3,300 ล้านบาท จะย้อนกลับไปดูในการจัดการเลือกตั้งครั้งก่อนว่างบประมาณที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นับตั้งแต่ประเทศไทยมี กกต. ในฐานะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี 2540 จำนวนเงินของแต่ละปีมีอัตราเพิ่มลด ลงเท่าไหร่ในการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้ง   การเลือกตั้งปี 2544 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 2,000 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2548 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 1,500 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2549 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 2,159 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2550 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 2,521 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2554 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 3,300 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2557 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 3,885 ล้านบาท การเลือกตั้งปี 2562 ใช้งบจัดการเลือกตั้ง 4,006 ล้านบาท […]

READ MORE
18

Feb
2019

ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยภายใต้กฏหมายพิเศษชายแดนใต้

ผู้เขียน อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)   ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน ในสื่อปัจจุบันมีการวิจารณ์การแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลายพื้นที่เช่นสุโขทัย นครราชสีมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเอื้อต่อบางพรรคการเมืองที่หนุนการสืบทอดอำนาจคสช. หรือ การแบ่งเขตดังกล่าว อาจจะผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ? ประการสำคัญที่สุดคือการแบ่งเขตใหม่ภายหลังมี คำสั่ง คสช. ที่ 16/2561 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญในการให้ความเห็นต่อการแบ่งเขตตามรูปแบบที่ 4 ที่ คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 16/2561 ขยายเวลาการแบ่งเขตออกไป โดยรับฟังแต่เสียงผู้ร้องซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนเสียงส่วนใหญ่ซึ่งทำตามระเบียบ กกต. และ กฎหมายรัฐธรรมนูญกลับไม่ฟัง (ซ้ำยังนายกรัฐมนตรียังใช้คำไม่สุภาพระบายต่อเรื่องนี้แม้ท่านจะขอโทษประชาชนภายหลัง) สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วการแบ่งเขตภาพรวมยังเหมือนเดิมยกเว้น เขตเลือกตั้งในจังหวัดยะลา กล่าวได้ว่า การเลือกตั้งรอบนี้มีทั้งสิ่งใหม่และสิ่งเก่าผสมกัน แม้จะมีที่นั่งของ ส.ส.เหมือนเดิมทั้ง 13 เขต แต่การลากเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้พื้นที่ช่วงชิงในจังหวัดยะลาทั้ง 3 เขต มีการปรับใหม่ ประมาณการณ์ได้ว่าพื้นที่เหล่านี้น่าจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ดังนั้นการแบ่งเขตใหม่น่าจะกระทบน้อยแต่ที่กระทบมากที่สุดไม่เหมือนคนทั้งประเทศสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้คือประชาชนและคนเลือกตั้งจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษทั้ง 3 ฉบับ ก็ยังคงมีอยู่ ทำให้พื้นที่เหล่านี้ยังมีฐานะเป็น […]

READ MORE
25

Jan
2019

คุยกับ “อ้น”ณัฐกัญช์ โจระสา นักเรียนชั้น ม.ปลาย ถึงแม้ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ก็สนใจการเมือง

We Watch คุยกับ อ้น ณัฐกัญช์ โจระสา อายุ 17 ปี  ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย We Watch ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม.  อดีตประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559  โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน ส่วนกิจกรรมที่ผ่านมา เคยเข้าร่วมการอบรมค่ายผู้นำ การประชุมต่างๆ รวมไปถึงการทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคม  ส่งผลให้ตัวเองเกิดความสนใจและมุมมองทางด้านการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อ้นกล่าวว่าหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ถือว่าเป็นวันที่คนไทยจำนวนมากตั้งตารอคอยที่จะไปใช้สิทธิ์ตัวเอง ส่วนตัวมองมองประชาชนจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิเลือกตั้งมาร่วม 8 ปี ส่วนเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างนับว่าเป็นไปในทางที่ไม่ดีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการให้ข้อมูลสำคัญในการเลือกตั้งของ กกต .ยังไม่ครอบคลุม หลายคนยังไม่ทราบแม้แต่ผู้ลงสมัครในเขตตนเองว่ามีใครบ้าง หลายคนยังไม่ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัครเลือกตั้งใบเดียว  หรือผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน แต่ไม่ใช่เบอร์เดียวทั่วประเทศเหมือนครั้งก่อน ส่วนเรื่องสิทธิ์นอกจากการเลือกตั้ง ส่วนตัวมองว่าสิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรมที่ทุกคนพึงมี แต่การใช้สิทธินั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและส่งผลกระทบไม่ดีต่อสังคม รวมไปถึงการใช้สิทธิโดยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่อันสร้างปัญหาตามมา ปัญหาเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น การศึกษาและสังคมส่งผลเป็นอย่างมากต่อแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เช่นการมองเรื่องที่กระทำผิดกลับกลายเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม […]

READ MORE