Menu
17

ส.ค.
2020

Ep.1 “การเคลื่อนไหวคลื่นลูกใหม่ ไฟลามทุ่งหรือไฟไหม้ฟาง?”

เกรด A ยูเรก้า ช่องปั่นประสาทน้องใหม่ที่นำเสนอบทเรียน ค […]

READ MORE
10

มิ.ย.
2020

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : สมชัย ภัทรธนานันท์

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อ. สมชัย ภัทรธนาน […]

READ MORE
09

มิ.ย.
2020

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ : เอกรินทร์ ต่วนศิริ

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ อ. เอกรินทร์ ต่วน […]

READ MORE
09

มิ.ย.
2020

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC : ชัยณรงค์ เครือนวน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC  […]

READ MORE
08

มิ.ย.
2020

การเมืองไทยก่อนหน้าโควิด ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

การเมืองไทยก่อนหน้าโควิด ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมขอ […]

READ MORE
03

มิ.ย.
2020

ผลสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเก็บข้อมูลความคิดและควา […]

READ MORE

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 3 การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง ก […]

READ MORE

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง ก […]

READ MORE
27

ม.ค.
2020

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่1 การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง ก […]

READ MORE
14

ม.ค.
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ในวันเลือกตั้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2562)

We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไ […]

READ MORE