Menu
08

ต.ค.
2019

คุยกับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับปัญหาการกระจายอำนาจ

We Watch พุดคุยกับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังค […]

READ MORE
09

ก.ค.
2019

คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง สิ่งที่น่าจับตาหลังการเลือกตั้งที่ไม่เสรี การบริหารงานของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชา […]

READ MORE
17

มิ.ย.
2019

We Watch ส่องความเห็นประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้ง

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย นายปวริศ สิงหนนท์ และนายณัฐพนธ์ […]

READ MORE
17

มิ.ย.
2019

เผยผลสำรวจการเลือกตั้งและทัศนะคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศ […]

READ MORE
28

พ.ค.
2019

รายงานหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่

ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการเล […]

READ MORE
30

เม.ย.
2019

ร่วมเล่าสู่กันฟังการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในรอบ 8 ปี

นางสาววีณา แลชาติ ในรอบ 8 ปีกับการเลือกตั้งตามระบบรัฐธร […]

READ MORE
25

เม.ย.
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

สวัสดีครับผมนายกิตติวัฒน์ แสนศรี อาสาสมัครนักสังเกตการณ […]

READ MORE

We Watch รายงานเบื้องต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลดที่นี่ For English ver […]

READ MORE
07

มี.ค.
2019

อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง

โดย ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 6 มีนาคม 2562 ในงานเสวนาวิชาก […]

READ MORE
22

ก.พ.
2019

การเลือกตั้ง 24มี.ค.62 งบประมาณการเลือกตั้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย 24 มี.ค.นั้น กับกา […]

READ MORE