Menu
18

Feb
2019

ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยภายใต้กฏหมายพิเศษชายแดนใต้

ผู้เขียน อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)   ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน ในสื่อปัจจุบันมีการวิจารณ์การแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลายพื้นที่เช่นสุโขทัย นครราชสีมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเอื้อต่อบางพรรคการเมืองที่หนุนการสืบทอดอำนาจคสช. หรือ การแบ่งเขตดังกล่าว อาจจะผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ? ประการสำคัญที่สุดคือการแบ่งเขตใหม่ภายหลังมี คำสั่ง คสช. ที่ 16/2561 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญในการให้ความเห็นต่อการแบ่งเขตตามรูปแบบที่ 4 ที่ คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 16/2561 ขยายเวลาการแบ่งเขตออกไป โดยรับฟังแต่เสียงผู้ร้องซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนเสียงส่วนใหญ่ซึ่งทำตามระเบียบ กกต. และ กฎหมายรัฐธรรมนูญกลับไม่ฟัง (ซ้ำยังนายกรัฐมนตรียังใช้คำไม่สุภาพระบายต่อเรื่องนี้แม้ท่านจะขอโทษประชาชนภายหลัง) สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วการแบ่งเขตภาพรวมยังเหมือนเดิมยกเว้น เขตเลือกตั้งในจังหวัดยะลา กล่าวได้ว่า การเลือกตั้งรอบนี้มีทั้งสิ่งใหม่และสิ่งเก่าผสมกัน แม้จะมีที่นั่งของ ส.ส.เหมือนเดิมทั้ง 13 เขต แต่การลากเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้พื้นที่ช่วงชิงในจังหวัดยะลาทั้ง 3 เขต มีการปรับใหม่ ประมาณการณ์ได้ว่าพื้นที่เหล่านี้น่าจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ดังนั้นการแบ่งเขตใหม่น่าจะกระทบน้อยแต่ที่กระทบมากที่สุดไม่เหมือนคนทั้งประเทศสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้คือประชาชนและคนเลือกตั้งจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษทั้ง 3 ฉบับ ก็ยังคงมีอยู่ ทำให้พื้นที่เหล่านี้ยังมีฐานะเป็น […]

READ MORE
25

Jan
2019

คุยกับ “อ้น”ณัฐกัญช์ โจระสา นักเรียนชั้น ม.ปลาย ถึงแม้ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ก็สนใจการเมือง

We Watch คุยกับ อ้น ณัฐกัญช์ โจระสา อายุ 17 ปี  ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย We Watch ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม.  อดีตประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559  โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน ส่วนกิจกรรมที่ผ่านมา เคยเข้าร่วมการอบรมค่ายผู้นำ การประชุมต่างๆ รวมไปถึงการทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคม  ส่งผลให้ตัวเองเกิดความสนใจและมุมมองทางด้านการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อ้นกล่าวว่าหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ถือว่าเป็นวันที่คนไทยจำนวนมากตั้งตารอคอยที่จะไปใช้สิทธิ์ตัวเอง ส่วนตัวมองมองประชาชนจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิเลือกตั้งมาร่วม 8 ปี ส่วนเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างนับว่าเป็นไปในทางที่ไม่ดีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการให้ข้อมูลสำคัญในการเลือกตั้งของ กกต .ยังไม่ครอบคลุม หลายคนยังไม่ทราบแม้แต่ผู้ลงสมัครในเขตตนเองว่ามีใครบ้าง หลายคนยังไม่ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัครเลือกตั้งใบเดียว  หรือผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน แต่ไม่ใช่เบอร์เดียวทั่วประเทศเหมือนครั้งก่อน ส่วนเรื่องสิทธิ์นอกจากการเลือกตั้ง ส่วนตัวมองว่าสิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรมที่ทุกคนพึงมี แต่การใช้สิทธินั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและส่งผลกระทบไม่ดีต่อสังคม รวมไปถึงการใช้สิทธิโดยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่อันสร้างปัญหาตามมา ปัญหาเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น การศึกษาและสังคมส่งผลเป็นอย่างมากต่อแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เช่นการมองเรื่องที่กระทำผิดกลับกลายเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม […]

READ MORE
24

Dec
2018

หลักการพื้นฐานการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมมีอะไรบ้าง

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นของประเทศไทย 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการเลือกที่ตั้งที่มีการพูดถึง เรื่องของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม กันค่อนข้างมากและเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้และทุกฝ่ายตั้งความหวังว่าอยากให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม(แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการก็ตาม) สิ่งที่คาดหวังอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นหลักการพื้นฐานที่การเลือกตั้งที่ดีควรต้องมี เช่น Free การเลือกตั้งต้องเสรี อิสระหรือเสรีภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่การเลือกตั้งต้องมี การมีเสรีคือ ทุกคนต้องมีอิสระ ในการแสดงเจตจำนงค์ของตัวเองในการเลือกพรรคที่เราต้องการ อีกประเด็นคือพรรคการเมืองต้องมีอิสระในการการพูดในการหาเสียง ผู้สมัครลงเลือกตั้งแต่ละพรรคควรสามารถลงพื้นที่ได้ทุกพื้นที่ที่ต้องการได้ Fair การเลือกตั้งต้องเป็นธรรม เป็นธรรมหรือยุติธรรม การเลือกตั้งที่ยุติธรรมต้องเป็นการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด ปราศจากการโกงหรือเอารัดเอาเปรียบ อีกฝ่าย ที่สำคัญที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญ กติกาสูงสุดของการเลือกตั้ง ควรเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมสนามการเลือกตั้ง ไม่ใช่ออกกฎกติกามาเพื่อเอื้อประโยชน์แค่บางพรรคหรือบางกลุ่มการเมืองเท่านั้น Equal การเลือกตั้งต้องเท่าเทียม ความเท่าเทียมในการเลือกตั้ง หรือ ความเสมอภาคหมายถึงฝ่ายการเมืองต้องสื่อสารรณรงค์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ไม่ใช่พรรคหนึ่งทำอะไรก็ผิด อีกพรรคหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิด ข้อกฎหมายต้องใช้บังคับได้เหมือนกันอย่างเท่าเทียม กับทุกพรรคการเมืองและความเท่าเทียมในการจัดการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ควรจัดการเลือกตั้งให้มีมาตรฐานเดียวกัน Participation การเลือกตั้งต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม การให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาสอดส่องติดตาม เข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งว่ามีการทำงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ทำอย่างไร? การแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 จึงจะบริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 […]

READ MORE
23

Nov
2018

นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง กับ ประเทศไทย : การให้ต่างชาติมาสังเกตการณ์เลือกตั้ง ทำให้ศักดิ์ศรีลดน้อยลงจริงหรือ?

จากข่าวในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกระแสที่มีการตั้งคำถาม ถึงการให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งนั้น จำเป็นแค่ไหนและมีความสำคัญอย่างไร นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ความสำคัญหน้าที่ กับความคิดเห็นของ We Watch ข้อสังเกตการทำงานของนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง สิ่งที่นักสังเกตการณ์ทำคือ การเฝ้าสังเกตการณ์อย่างเป็นกลาง หลักการสำหรับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ โดยเอกสารนี้ร่วมลงนามจากหลายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหภาพยุโรป องค์การระหว่างรัฐอเมริกัน และสหภาพแอฟริกา ใช้ตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 อย่าง ที่จะกำหนดว่าการเลือกตั้ง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ 1. การประกันว่าจะต้องมีเสรีภาพเบื้องต้น ได้แก่ เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม ในหมู่พรรคที่ลงแข่งขัน ในหมู่ประชาชน รวมถึงสื่อ 2. การมีกฎหมายเลือกตั้งที่ครอบคลุม ที่ให้โอกาสผู้ลงสมัครเลือกตั้งจากทุกฝ่ายเท่าๆ กัน ไม่มีข้อยกเว้นแก่พรรคใดๆ 3. มีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกมองว่าเป็นกลางและมีความเป็นมืออาชีพ ฉะนั้นก็จะเห็นว่า เสรีภาพขั้นพื้นฐาน กฎหมาย เสรีภาพสื่อ เสรีภาพของภาคประชาสังคม จะต้องถึงมาตรฐานขั้นต่ำที่เรากำหนดไว้ จากนั้นเราจึงตัดสินใจลงไปสังเกตการณ์ ถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่สมบูรณ์ เราอาจจะตัดสินใจไม่เดินทางไปสังเกตการณ์[1] การให้ต่างชาติมาสังเกตการณ์เลือกตั้ง ทำให้ศักดิ์ศรีลดน้อยลงจริงหรือ? จากที่ นายดอน […]

READ MORE
06

Nov
2018

4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

หลายคนอาจจะมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หรือ คิดว่าการจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยากหรือห่างไกลจากตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป wewatch ขอนำเสนอ 4 รูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง 1. การใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นพื้นฐานตามหลักประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่ดีควรมีหลัก1คน 1 เสียง (one man one vote) มีความเท่าเทียมกันของเสียงเลือกตั้ง ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ว คนละ เสียงเท่ากัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ หรือ จะยอมสละเสียงไม่ไปใช้สิทธิ ที่เรียกว่า การนอนหลับทับสิทธิ ก็อยู่ที่การตัดสินใจ ของแต่ละคนแต่ทางที่ดีทุกคนควรรักษาสิทธิของตัวเองโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตัวแทนที่เราต้องการ เพื่อคะแนนเสียงของเราแม้จะ1เสียงแต่มีค่าที่จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ 2.สอดส่องการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม การส่องส่องการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับของหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่า การเลือกตั้งที่ดี ควรโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งได้ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ จึงจะเกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (fair election) การสอดส่องการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสอดส่องแค่ช่วงที่เลือกตั้งเท่านั้น แต่เราสามารถ สอดส่องตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ที่เข้าข่ายไม่มีความยุติธรรมหรือการออกกฎอะไรของ กกต.ที่ออกมาเอื้อผลประโยชน์ของนักการเมืองบางกลุ่มหรือไม่ นี่แหละคือหน้าที่ของนักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รวมไปถึงหลังเลือกตั้งที่เราต้องตรวจสอบ การนับคะแนน การเลือกตั้งซ่อม ไปถึงการตรวจสอบการทำงาน ว่ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายหรือไม่ 3.รณรงค์ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมทางการเมือง […]

READ MORE
26

Oct
2018

ย้อนประวัติศาตร์นักศึกษากับการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 9 ของประเทศไทย การเลือกตั้งนี้ห่างจากการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 8 เกือบ 12 ปี  เพราะมีการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคณะทหารและทหารได้จัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเกือบ 10 ปี จนกระทั้งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 ถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่และเป็นการเลือกตั้งที่อาศัยกฎหมายเลือกตั้ง พ.ศ. 2511 ที่ให้เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 219 คน ในครั้งนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 14,820,400 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 7,289,837 คน น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ มีเพียงร้อยละ 49.16 เท่านั้น [1] อย่างไรก็ดีการเลือกตั้งครั้งนี้นับว่าเป็นที่สนใจของประชาชนมากกว่าครั้งก่อน ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง ร้อยละ 44.07 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้จัดตั้งพรรคสหประชาไทย โดยมีรองหัวหน้าพรรค 3 คน […]

READ MORE

การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล(จากการตั้งกระทู้ถาม)กับการเลือกตั้ง

bokapyth เครือข่าย WeWatch ถ้าพูดถึงเรื่องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความโปร่งใส ปัญหาคอรัปชั่นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ รัฐบาลไม่ได้ถูกตรวจสอบ หรือ องค์กรที่ตรวจสอบไม่เข้มแข็งพอ ขาดอิสระในการตรวจสอบ กระทู้ถาม คือคำถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ถามนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องใดๆ กระทู้ถามเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สมาชิกรัฐสภา (คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา) ใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล   รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2554-2556) เฉลี่ยประมาณ 3 วัน ต่อ 1 กระทู้ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(2551-2554) เฉลี่ยประมาณ 1 วัน ต่อ 1 กระทู้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2557-2561) เฉลี่ยประมาณ 17 วัน ต่อ 1 กระทู้ จะเห็นได้ว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ถูกตรวจสอบมากกว่า รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัด การตรวจสอบหรือตั้งกระทู้ถามของสนช. […]

READ MORE
11

Oct
2018

ประจักษ์ ก้องกีรติ: พรรคอันดับ 1 อาจตั้งรัฐบาลไม่ได้ และประยุทธ์ต้องการ 126 เสียงนั่งนายกฯ

ประชาไท x เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) คุยกับประจักษ์ ก้องกีรติ ทบทวนการเลือกตั้งมาเลเซีย เพราะอะไรฝ่ายผู้ครองอำนาจเดิมจึงถูกล้มโดยการเลือกตั้ง จับตาการเลือกตั้งไทยภายใต้การนับคะแนนแบบใหม่ การใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ตัวชี้วัดอยู่ที่ระบบแบ่งเขต ทุกเสียงมีความหมาย การแข่งขันจะดุเดือด หลังการเลือกตั้งอาจมีโอกาสสูงที่ไทยจะอยู่ในภาวะสุญญากาศ พรรคอันดับ 1 อาจตั้งรัฐบาลไม่ได้ และ ‘ประยุทธ์’ ต้องการ ส.ส. 126 เสียงเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 11 ธ.ค. 2561 เป็นวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลบังคับ หลังจากนั้นการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายใน 150 วัน ช่วงเวลาตั้งแต่ 24 ก.พ. – 5 พ.ค. 2562 เป็นช่วงระยะเวลาที่ กกต. ได้วางกรอบไว้คร่าวๆ สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้า แต่ตราบที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรที่ชัดเจน แต่สถานการณ์ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มีอย่างน้อย 3 อย่างที่ชัดเจนแล้ว แรกสุด ระบบการเลือกตั้งที่ออกแบบมาใหม่ที่กำหนดให้เหลือบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว เป็นการเลือก ส.ส. ในระบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อไปในตัว และมาพร้อมกับการคำนวณแบบใหม่ที่เป็นการนำผลรวมของคะแนนการเลือกตั้งในระดับเขตของแต่ละพรรคการเมืองมารวมกันเป็นผลรวมของทั้งประเทศเพื่อหาสัดส่วนที่นั่งทั้งหมดที่แต่ละพรรคควรได้ เช่น […]

READ MORE
09

Oct
2018

คณิน ฉินเฉิดฉาย บทบาทคนรุ่นใหม่ การเมือง เลือกตั้ง ทำไมพรรคการเมืองถึงให้ความสนใจมากกว่าที่ผ่านมา

We watch คุยกับคณิน ฉินเฉิดฉาย นักศึกษาจาก กลุ่มโกงกาง ม.บูรพา มองปรากฎการณ์วาทกรรมการเมือง เลือกตั้ง เป็นเรื่องสกปรกที่ถูกทำให้รับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ วิเคราะห์ปัญหาคนรุ่นใหม่ถูกทำให้ไร้เดียงสาทางการเมือง การเมืองในรอบนี้ทำไมคนรุ่นใหม่ถูกชูขึ้นจากหลายพรรคเมือง ความขัดแย้งที่ผ่านมาทำให้คนรุ่นใหม่ถูกปลูกฝังวาทกรรมการเมือง การเลือกตั้ง เป็นเรื่องสกปรก ครั้งแรกได้ยินเรื่องการเมือง คืออยู่ชั้นมัธยมต้น ประมาณปี 2550 ช่วงสถานการณ์การเมืองที่กำลังรุนแรง เกิดการแบ่งสีแบ่งฝ่ายทางการเมือง เกิดความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งทางผู้ใหญ่ที่บ้านเห็นสถานการณ์อย่างนั้นจึงหมดหวังกับทางการเมือง อยากเห็นนคนที่แท้จริงมาทำงานการเมือง ทำให้เรามองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกในยุคนั้น ก็ไม่แปลกที่ว่าคนกลุ่มหนึ่งพยายามใช้วิธีที่ไม่ใช่หลักการประชาธิปไตยแสวงหานิยามของนักปกครองที่ดีมา แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีนักปกครองที่ดีในอุดมคติยุคนี้ อย่างคนที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก เราก็คุยกันว่าเกิดจากอะไรแต่ก็ถือว่าน้อยคนที่จะคุยเรื่องนี้ บางส่วนก็ไม่สนใจการเมืองเลยพยายามไม่พูดถึง ไม่แตะเพราะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เราถูกทำให้การเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งคำนี้เป็นคำที่ผิดในสังคมประชาธิปไตยด้วย เพราะการเมืองอยู่ทุกระดับในทุกๆคน แต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเป็นรูปแบบปิดมัน การเมืองมันเลยถูกแต้มสี เป็นสีดำ ทำให้ผู้คนเหนื่อยหน่ายการเมือง มองว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่อง อิทธิพล อำนาจน่ากลัว คือถ้าไม่ยุ่งจะดีที่สุด สำหรับคนที่ไม่หันหลังให้การเมืองคือได้มาสัมผัสเรียนรู้ เขาไม่ได้หันหลังโดยที่เขาไม่ได้สัมผัส ทำให้รู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะหวังแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้หวังนั้นมา  หลายคนที่เริ่มมาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง หลายคนก็มีพื้นหลังมาจากการที่ทุกคนเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองต่างๆเพื่อนพี่บางคนของผมได้รับอิทธิพลความคิดทางการเมืองจากการไปม็อบ ทั้งเสื้อแดงและก็เสื้อเหลือง หรือม็อบ กปปส. ซึ่งในส่วนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทำให้รู้สึกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเขาก็เป็นเจ้าของของการเมืองนั้นๆ […]

READ MORE
05

Oct
2018

คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งที่(อาจ)จะเกิดขึ้น 24 กุมภาพันธ์ 2562

bokapyth เครือข่าย WeWatch ยุคสมัยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่ คสช.ยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จวบจนวันนี้ผ่านมารวมระยะเวลาได้เป็นจำนวน 4 ปี 4 เดือน หรือจะเอาข้อมูล แบบจำนวนวันชัดๆก็ 1,576 วัน นับถึงวันที่ คสช. ประกาศคลายล็อคการเมือง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 จำนวน 1,576 วัน กับระยะเวลาที่ประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้ง ยังไม่นับรวมก่อนวันที่ คสช.เข้ามายึดอำนาจ ก่อนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควร นอกจากระยะเวลาที่นาน สิ่งสำคัญที่สุดคือการโดนปิดกั้นการแสดงออกถึงเสรีภาพของคนรุ่นใหม่ ปิดกั้นความคิด ปิดกั้นสิทธิ การที่ต้องเติบโตมาในสภาวะการขาดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การแสดงความคิดเห็นที่โดนเพ่งเล็ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ จนไปถึงเรื่องใหญ่ๆในสังคมที่ปราศจากการเลือกตั้ง จากสังคมรอบข้างในการแสดงทรรศนะที่เกี่ยวกับการเมือง การตั้งคำถามของสังคมกับการเข้าไปมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ และการเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ บรรยากาศทำให้เกิดการตั้งคำถามมากขึ้นกับสภาพสังคมที่เป็นอย่างทุกวันนี้ จากสถิติที่พบเกี่ยวกับจำนวนคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนคนรุ่นใหม่ที่อายุครบ 18 ที่ยังไม่เคยได้เลือกตั้งระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 […]

READ MORE