Menu

We Watch รายงานเบื้องต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลดที่นี่ For English version download here

READ MORE
25

Mar
2019

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากการรวบรวมผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 ของอาสาสมัครและผู้ให้ข้อมูลสำคัญของ We Watch จำนวนกว่า 4,000 คน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปรากฎข้อสงสัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ขณะที่สถานการณ์ทางสังคมเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และคำถามในวงกว้างว่า กระบวนการการนับคะแนน การส่งผลคะแนน และการรายงานผลคะแนนมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร เพื่อทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน กกต. ควรชี้แจงหรือมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อสังคม We Watch มีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1. กกต. ต้องเปิดเผยและอธิบายถึงกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนน การรายงานผลคะแนนโดยเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น Rapid Report และจากเอกสารผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 2. กกต. ต้องเปิดเผยผลคะแนนซึ่งมิใช่เพียงรายชื่อผู้ชนะในเขตเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องเปิดเผยผลคะแนนรวมในระดับหน่วยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบผลคะแนน 3. กกต. ต้องเปิดเผยรายละเอียดและจำนวนของบัตรเสียในแต่ละประเภทที่มีมากถึงร้อยละ 5.64 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4. […]

READ MORE
23

Mar
2019

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch วันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน (วันที่ 23 มีนาคม 2562) 1. การเตรียมพื้นที่ 1.1 ตระเวนดูพื้นที่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้ง และระบุหน่วยเลือกตั้งที่จะไปสังเกตการณ์ ประมาณ 2-4 หน่วย โดยวางแผนว่าจะใช้เวลาในแต่ละหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดูบรรยากาศและความเรียบร้อยทั่วไป 1.2 ระบุหน่วยที่จะไปดูการเปิดหน่วย (ควรเป็นหน่วยที่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพื่อให้เราได้ลงคะแนนก่อนเป็นคนแรก ๆ) ระบุหน่วยที่สามารถเดินทางไปในดูระหว่างวันได้ ประมาณ 2-4 หน่วย และวางแผนกลับมาที่หน่วยแรกก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อดูการปิดหน่วย นับคะแนน 2. การเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน 2.1 ป้ายชื่อ (ถ้ามี) หรือหนังสือยืนยันการเป็นอาสาสมัครนักสังเกตการณ์ 2.2 เอกสารรับรองเครือข่าย วี วอทช์ จาก กกต. (ควรพิมพ์ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก) 3. การทำแบบทดสอบแบบฟอร์มสังเกตการณ์ 3.1 […]

READ MORE
20

Mar
2019

แถลงการณ์ We Watch เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย

การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 เครือข่าย We Watch ได้ส่งอาสาสมัครระยะยาวลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 105 คน โดยกระจายไปในหน่วยเลือกตั้ง 60 แห่ง จากทั้งหมด 395 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง – ตะวันตก – ตะวันออก จำนวน 20 แห่ง ภาคใต้ จำนวน 17 แห่ง ภาคอีสาน จำนวน 15 แห่ง ภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง โดยอาสาสมัครได้ทำการสังเกตการณ์ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 19.00 น. และได้จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย ดังนี้ 1. บรรยากาศการมาใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากคำแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่แสดงจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกเขตทั่วประเทศพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิถึงร้อยละ 86.98 จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2,632,935 คน […]

READ MORE
19

Mar
2019

We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

“เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์” โค้งสุดท้ายที่ท่านจะได้แสดงพลังปกป้องเสียงของประชาชนมาถึงแล้ว We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ลักษณะการทำกิจกรรม -ติดตามการจัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลาก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้ง จนถึงการนับคะแนนและส่งคะแนนจาก หน่วยเลือกตั้ง -จดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ภาพรวม ในวันเลือกตั้ง -บันทึกภาพและวีดีโอเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง -ส่งข้อมูลที่ได้รวมทั้งภาพถ่ายเอกสาร สรุปผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ให้กับทีมประสานงานกลาง ในระหว่างวันเลือกตั้งและหลังจากเสร็จสิ้นวันเลือกตั้ง คุณสมบัติ อายุ 15 ปีขึ้นไป ภายหลังจากที่ท่านสมัครแล้ว จะได้รับการติดต่อเพื่อทำความเข้าใจหลักการและวิธีการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งจากทีม We Watch *เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด * โปรดระบุคู่บัดดี้ของท่านในช่องความคาดหวัง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร Gmail และหน่วยที่สังเกตการณ์

READ MORE
18

Mar
2019

กกต.” จับมือ “สพร.-สื่อมวลชน” รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report

เว็บไซต์ กกต.เผย วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงความร่วมมือในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับแอปพลิเคชัน Rapid Report สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยื่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real Time แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมติดตามและแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภารกิจการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการแสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นการแสดงผลคะแนนของผู้สมัครเป็นรายเขตเลือกตั้ง รายจังหวัด […]

READ MORE
15

Mar
2019

แถลงการณ์ We Watch เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย

แถลงการณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง อันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ภายใต้หลักการสำคัญที่ว่าการเลือกตั้งที่ดีนั้นต้องเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครเครือข่าย We Watch ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 14 มีนาคม 2562 พบว่าหลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรวันแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนความผิดพลาดหลายประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในหลายประเทศ ดังนี้ 1.กรณีความไม่พร้อมในการจัดเตรียมหน่วยและคูหาเลือกตั้งสำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางมาใช้สิทธิด้วยตนเอง ณ หน่วยเลือกตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ไม่ได้ดำเนินการจัดเตรียมให้มีคูหาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิไว้อย่างเพียงพอ กรณีดังกล่าวแสดงถึงการขาดการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพของ กกต. ในการอำนวยให้ผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง 2.กรณีความล่าช้าและความผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งคืนให้กับสถานทูตทางไปรษณีย์ โดยปรากฏข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งจากผู้มีสิทธิในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สวีเดน และญี่ปุ่น 3.กรณีดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิขาดความเชื่อมั่นและตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าจะสามารถจัดการต่อปัญหาและข้อร้องเรียนเหล่านี้อย่างไร เพื่อไม่ให้มีผู้ที่ต้องเสียสิทธิจากการเตรียมการเลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพกรณีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำผู้สมัครสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดของรายละเอียดผู้สมัครคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งในกรณีชื่อพรรคและผู้สมัครไม่ตรงกัน วุฒิการศึกษาและอาชีพไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้สิทธินอกราชอาณาจักรที่อาจมิได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ ความผิดพลาดในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ลงคะแนน จนไม่สามารถใช้สิทธิตามเจตจำนงของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีข้อท้วงติงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่อาจมีการลงคะแนนก่อนศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติ อันอาจทำให้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าบางส่วนกลายเป็นบัตรเสียโดยมิได้เป็นความผิดหรือความตั้งใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จากกรณีข้างต้นนำมาซึ่งความกังวลต่อการเตรียมการของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย […]

READ MORE
08

Mar
2019

We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง “ทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงสำคัญ การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวอาจจะไม่พอ เพราะอาจจะมีการบิดเบือนผลการเลือกตั้ง” ภายหลังจากการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับการ ติดต่อ อบรมการสังเกตการณ์เลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ we watch เพื่อนำไปใช้สังเกตการณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 *เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง *หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด สมัครได้ที่ https://wewatchthailand.org/register_volunteer

READ MORE
25

Feb
2019

ชาวทวิตเตอร์โวย มีเบอร์แปลกโทรถามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พูดคุยให้เลือกพรรคพลังประชารัฐ(มีคลิปเสียง)

ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงเหตุการณ์ความผิดปกติก่อนการเลือกตั้งยังมีให้เห็นต่อเนื่อง ทั้งการทำลายป้ายหาเสียงพรรคการเมือง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง การใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม  การปิดกั้นสื่อ และหนึ่งเรื่องที่ we watch ได้รับแจ้งเข้ามามากสุดคือการแอบอ้างเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีเบอร์แปลกโทรมาสอบถามความพึงพอใจของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งพูดคุยให้เลือกพรรคพลังประชารัฐ We  watch ขอยกตัวอย่างกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ชาวอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รายหนึ่งเผยว่าได้มีหมายเลขโทรศัพท์ 084-320-6337 โทรมาหาพี่สาวตนเอง บอกว่าโทรจากพรรคพลังประชารัฐ ถามถึงบัตรสวัสดิการ พูดว่า ส.ส.ต้น ต้องการความคิดเห็นประชาชน อยากให้มีโครงการบัตรประชารัฐต่อไปไหม ถ้าต้องการให้มีต่อ ฝากเลือก เบอร์ 1 ส.ส. ต้น พรรคพลังประชารัฐ คลิปเสียง https://youtu.be/6kw3vff5-vs เจ้าตัวเผยกับ we watch ว่าถูกโทรมาหาเช่นกันแต่ไม่ได้บันทึกเสียงไว้ ทั้งนี้ตัวเองและพี่สาวถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคู่ จากการตรวจสอบพบว่า ส.ส.ต้น คือ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ รองเลขาฯพรรคพลังประชารัฐ และผู้รับสมัคร ส.ส. เบอร์ 1 เขต 4 จ.ชลบุรี […]

READ MORE
22

Feb
2019

กกต.เผยแพร่ ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กกต.เผยแพร่ ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บ กกต. ประกอบไปด้วย 1.ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตรวจสอบที่นี่  จํานวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1.1 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน 11,181 คน 1.2 แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน 2,917 คน   2. รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 77 พรรคการเมือง ตรวจสอบที่นี่ 3.รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 44 พรรคการเมือง ตรวจสอบที่นี่   4.รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตรวจสอบที่นี่  

READ MORE