Menu
25

Jun
2019

มูลนิธิอันเฟรลเผยรายงานการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ.2562 โอกาสที่หลุดลอยไปของการคืนสู่ประชาธิปไตย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) มูลนิธิอัลเฟรล ( ANFREL) เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีเผยรายงานการการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ.2562 โอกาสที่หลุดลอยไปของการคืนสู่ประชาธิปไตย บทสรุปจากรายงานฉบับเต็มจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิอันเฟรล หากจะบอกวา่การเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่มีขึ้นในวัน ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นสิ่งที่เฝ้ารอคอยกันมานานนั้นก็คงจะเป็นการประเมินที่ต่ำเกินไป หลังจากห้าปีภายใต้การปกครองของทหารที่ไร้การคานอำนาจและการเลือกตั้งถูกเลื่อนมาโดยตลอด ในที่สุดประชาชนชาวไทยก็ได้ม้ีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นของตนในห้วงเวลาที่ควรจะเป็นความปีติยินดีร่วมกัน ขณะที่อันเฟรลเลยยินดีต้อนรับการกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยอันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ได้แสดงข้อกังวลมาโดยตลอดเกี่ยวกับสภาพการณ์ของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ การเลือกตั้ง ปี 2562 ของไทยยังขาดองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในที่สุดทางการไทยได้ทำตามสัญญาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ล้มเหลวในการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีอันเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม การเลือกตั้งเป็นกลไกที่ไม่สามารถถูกประเมินโดยแยกจากอย่างอื่นได้ และต้องถูกพิจารณาอยู่ในบริบทของสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสภาพเงื่อนไขทางสังคมการเมืองตลอดจนสถานะของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การกุมอำนาจอย่างกระชับแน่นของรัฐบาลทหารและพันธมิตรพลเรือนในการบริหารประเทศตั้งแต่การรัฐประหารในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทำให้ระบอบอำนาจใหม่ถูกออกแบบมาให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเองมากที่สุด ทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการประกาศผลและหลังจากนั้นถูกกำหนดมาเพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งที่จะไม่ไปสั่นคลอนฝ่ายผู้กุมอำนาจมากเกินไป กรอบกฎหมายสำหรับการเลือกตั้งที่วางอยู่บนฐานที่กำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 อันอื้อฉาวนั้น เป็นกรอบอันมีลักษณะจำกัดเข้มงวดมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ยกตัวอย่างเช่น การจำกัดบทบาทผู้แทนของประชาชน ทำให้ไม่สามารถได้ร้ัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตย และนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำที่ไม่เหมือนใครที่ให้วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นการขัดต่อความเข้าใจของคนทั่วไปว่าประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาคืออะไร แต่ถ่ึงจะมีข้อบกพร่องต่างๆ และมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นเกินไปก็ตาม การหาเสียงเลือกตั้งก็ดำเนินไปอย่างคึกคักเกินกว่าที่นักสังเกตการณ์ส่วนใหญ่ได้คาดไว้ โดยมีพรรคการเมืองลงสนามจำนวนมาก […]

READ MORE
19

Jun
2019

เสวนานวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักวิจัยและพัฒนา จัดเสวนาระดมความคิดเห็น “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง” เริ่มต้นการเสวนาด้วย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวแนะนำกิจกรรรมในเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยเข้าสู่เวทีเสวนา ซึ่งเปิดประเด็นศัพท์เด่นเลือกตั้ง Mentimeter โดย อ.ณัชชาภัทร อมรกุล (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) เสนอประเด็นศัพท์เด่นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ขณะนี้เกิดนาฏกรรมทางการเมือง คือ เป็นเวทีแห่งความฝัน จากกระแสดราม่าของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมให้สนใจมากกว่าสถาบันทางการเมือง โดยศัพท์เด่นทางการเมืองที่เกิด ไม่ว่าเป็นคำว่า งูเห่า บัตรเขย่ง กกต. ธนาธร อีช่อ ฟ้ารักพ่อ ลุงตู่ ตู่พบธร คะแนนเอื้ออาทร นั่งร้านเผด็จการ เผด็จการ ประชาธิปไตย อ.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเสริมว่า Mentimeter เป็นการสำรวจความคิดเห็น กระแสของการสำรวจการเลือกตั้ง ทำให้มองเห็นทิศทาง และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาจะทำให้ได้ทราบความคิดเห็นของ first […]

READ MORE
19

Jun
2019

สื่อญี่ปุ่นชี้ การกลับสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พาไทยถอยสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ

ปวริศ สิงหนนท์ นักศึกษา สาขา Social Policy Development มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ nikkei ญี่ปุ่นเผยว่า การเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้ตั้งความหวังจะนำพาการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหลังจากรัฐประหารที่มีระยะเวลาถึง 5 ปี จากผลการเลือกตั้งที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งทำให้เหมือนกับประเทศไทยได้ย้อนกลับไปช่วงปี 2523 ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ หลังจากการปฎิวัติ สยามใน ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบบ รัฐสภาแต่ ทหารยังคงใช้อำนาจเหนือกฏหมาย ระบอบนี้ได้สิ้นสุดลง ในปี 2523 ภายใต้รัฐบาลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ถึงแม้ว่าจะถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งโดยทหารแต่พลเอก เปรมได้เลือกที่จะทำตามขั้นตอนของประชาธิปไตยทั่วไป โดยได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีและยุบสภาก่อนการเลือกตั้ง ภายในปี 2531 เมื่อพลเอกเปรม ได้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้เปิดการเลือกตั้ง ทำให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเต็มระบบ รัฐธรรมนูญฉบับ พ. ศ. 2540 ระบุไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทางทหาร อย่างไรก็ตามเมื่อทักษิณชินวัตรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2544 ได้ก่อให้เกิดเสียงค้านจากพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยม เป็นการขัดแย้งทางการเมืองกับผู้สนับสนุนทักษิณซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของ ทักษิณ การแบ่งแย่งฝั่งยังคงดำเนินต่อไป […]

READ MORE
13

Jun
2019

กกต.เผยแพร่แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคการเมือง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พรรคการเมืองได้มีกระบวนการวิเคาะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง  เพื่อให้สาธารณะชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และมีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินนโยบายของพรรคการเมือง โดยมีเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 5 ด้าน 1. การแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2.การกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย 3.การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 4.มีกระบวนการคิดวิเคาะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงนโยบายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 5.การเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองได้ที่นี่ 

READ MORE
27

May
2019

เกิดอะไรขึ้นบ้างในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พ.ค.2562  ณ หอประชุม ที.โอ.ที มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1 โดยไร้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาชั่วคราว วินิจฉัยไปในทางเดียวกัน We Watch ได้รวบรวมเหตุการณ์ประชุมเกิดอะไรขึ้นบ้าง เวลาประมาณ 10.15 น. นายธนาธร ยอมรับและประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้ สมาชิกผู้แทนผู้แทนราษฎรหลายท่านต่างลุกขึ้นปรบมือให้กำลังใจนายธนาธร ก่อนที่นายธนาธรเดินออกจากที่ประชุม ทั้งนี้ชัย ชิดชอบ ซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว กล่าวว่า พอแล้ว นี่ไม่ใช่โรงละคร เป็นรัฐสภา หยุดได้ละครับ เวลาประมาณ 10.35 น. นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ลุกขึ้นเสนอให้เลื่อนระเบียบวาระการเลือกประธานสภาฯออกไป นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้เลื่อนระเบียบวาระการเลือกประธานสภาฯ ฝ่ายที่ต้องขอเลื่อนคือฝ่ายพรรคเพื่อไทย แต่กลับเป็นอีกพรรค ซึ่งน่าสงสัยว่าเพราะเหตุใด พักการประชุมสภาฯ 1ชั่วโมง 12.00 […]

READ MORE
23

May
2019

เชิญร่วมงานเสวนา “ชาติที่เรา(จะ)รัก” 79 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์

รักชาติอย่างไร จึงจะไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำร้ายตนเอง และที่สำคัญ ไม่ถูกชาติทำร้าย จะอยู่ร่วมกับชาติอย่างถนอมรัก ในขณะเดียวกัน จะทำนุบำรุงสติและปัญญากันอย่างไร . มาร่วมกัน “ถกชาติ” กับเพื่อนร่วมชาติสามวัย สามเจนเนอเรชั่น หลังห้วงเวลาเลือกตั้ง . ในงานเสวนา “ชาติที่เรา(จะ)รัก” 79 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป . ณ บุ๊ครีพับลิก โครงการสี่หนึ่งพาร์คที่เดิม (ส่งท้ายก่อนเจอกันที่ใหม่) . ร่วมจัดโดย กลุ่มเพื่อนนิธิ และเครือข่าย We Watch

READ MORE
03

May
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

นายธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล ผู้สังเกตการณ์เขตเลือกตั้งที่ 19 หน่วยเลือกตั้งที่ 61-63 กรุงเทพมหานคร “ในวัย 25 ปี 10 เดือน” ผมเพิ่งได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต น่าจะเรียกได้ว่าเป็น First voter ที่มีอายุมากเป็นอันดับต้นๆ ตอนสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีของวันเลือกตั้ง ผมเดินจากบ้านมาที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านตัวเอง และเป็นหน่วยเดียวกับที่เมื่อเช้าผมเพิ่งมาใช้สิทธิในการหย่อนบัตรลงหีบเหล็กแน่นหนา-ไม่ได้ทำจากพลาสติกขุ่นกะโหลกกะลา “ปิดหีบได้” เมื่อเข็มสั้นชี้เลขห้า เข็มยาวชี้เลขสิบสอง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งช่างตรงต่อเวลา พวกเขาเริ่มช่วยกันทำงานจัดการ คนแรกหยิบสก็อตเทปมาปิดปากหีบ อีกคนเตรียมกระดานสำหรับขีดคะแนนให้แต่ละพรรค ส่วนอีกคนเตรียมตะกร้าเปล่าหลายใบสำหรับแยกใส่บัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน ในเขตเลือกตั้งนี้ถูกแบ่งย่อยเป็นสามหน่วยเลือกตั้ง โดยสองหน่วยที่อยู่ติดกัน ซึ่งไม่ใช่หน่วยที่ผมใช้สิทธินั้นเริ่มนับคะแนนก่อน ผมจึงไปยืนมุงที่เต๊นท์นั้น โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านอีกราวสามสิบกว่าชีวิตพร้อมใจกันมาดูด้วย ทั้งผู้ใหญ่ วัยกลางคน จนถึงวัยรุ่นปะปนกันไป เจ้าหน้าที่คนแรกยืนประชิดหีบ เขาทำหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบออกจากหีบ กางบัตรออกมา ใช้สายตาพิจารณาว่าบัตรใบดังกล่าวเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่อีกคนได้ดู เจ้าหน้าที่อีกคนดูแล้วขานผลลัพธ์ของบัตรด้วยเสียงดังฟังชัด พร้อมกับยื่นบัตรออกมาแสดงให้ผู้สังเกตการณ์ได้เห็นอย่างทั่วถึง (คล้ายตอนประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล) แล้วส่งบัตรให้กับเจ้าหน้าที่คนที่สามทำการหย่อนใส่ตะกร้า สุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประจำอยู่ข้างกระดานจะใช้ปากกาเมจิกหัวใหญ่ในมือตัวเองขีดคะแนนให้กับพรรคที่ได้คะแนนจากบัตรใบนั้นๆ ราวสามนาทีต่อมา หน่วยเลือกตั้งที่ผมได้ใช้สิทธินั้นใกล้จะเริ่มนับคะแนนแล้ว ผมจึงเดินไปยืนดูที่หน่วยนั้นบ้าง แล้วพอการนับคะแนนดำเนินไปได้สักสิบห้านาที ทุกอย่างปกติดี ผมก็เดินกลับไปกลับมาระหว่างหน่วยเลือกตั้งทั้งสามอยู่สี่ถึงห้ารอบ คอยสลับสับเปลี่ยนการสังเกตการณ์อยู่เป็นชั่วโมง […]

READ MORE

We Watch รายงานเบื้องต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลดที่นี่ For English version download here

READ MORE
25

Mar
2019

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากการรวบรวมผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 ของอาสาสมัครและผู้ให้ข้อมูลสำคัญของ We Watch จำนวนกว่า 4,000 คน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปรากฎข้อสงสัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ขณะที่สถานการณ์ทางสังคมเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และคำถามในวงกว้างว่า กระบวนการการนับคะแนน การส่งผลคะแนน และการรายงานผลคะแนนมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร เพื่อทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน กกต. ควรชี้แจงหรือมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อสังคม We Watch มีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1. กกต. ต้องเปิดเผยและอธิบายถึงกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนน การรายงานผลคะแนนโดยเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น Rapid Report และจากเอกสารผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 2. กกต. ต้องเปิดเผยผลคะแนนซึ่งมิใช่เพียงรายชื่อผู้ชนะในเขตเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องเปิดเผยผลคะแนนรวมในระดับหน่วยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบผลคะแนน 3. กกต. ต้องเปิดเผยรายละเอียดและจำนวนของบัตรเสียในแต่ละประเภทที่มีมากถึงร้อยละ 5.64 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4. […]

READ MORE
23

Mar
2019

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch วันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน (วันที่ 23 มีนาคม 2562) 1. การเตรียมพื้นที่ 1.1 ตระเวนดูพื้นที่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้ง และระบุหน่วยเลือกตั้งที่จะไปสังเกตการณ์ ประมาณ 2-4 หน่วย โดยวางแผนว่าจะใช้เวลาในแต่ละหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดูบรรยากาศและความเรียบร้อยทั่วไป 1.2 ระบุหน่วยที่จะไปดูการเปิดหน่วย (ควรเป็นหน่วยที่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพื่อให้เราได้ลงคะแนนก่อนเป็นคนแรก ๆ) ระบุหน่วยที่สามารถเดินทางไปในดูระหว่างวันได้ ประมาณ 2-4 หน่วย และวางแผนกลับมาที่หน่วยแรกก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อดูการปิดหน่วย นับคะแนน 2. การเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน 2.1 ป้ายชื่อ (ถ้ามี) หรือหนังสือยืนยันการเป็นอาสาสมัครนักสังเกตการณ์ 2.2 เอกสารรับรองเครือข่าย วี วอทช์ จาก กกต. (ควรพิมพ์ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก) 3. การทำแบบทดสอบแบบฟอร์มสังเกตการณ์ 3.1 […]

READ MORE