Menu
22

Dec
2018

เสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง106 ตึก 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เครือข่าย we watch จัด เสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย”  ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch  มีวิทยากร และตัวแทน สื่อมวลชน และผู้ประสานงาน we watch 4 ภาคเข้าร่วม ภายหลังงานเสวนามีการอ่านแถลงการณ์ เครือข่าย we watch (อ่านที่นี่) วิทยากร รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน มูลนิธิอันเฟรล (ANFREL) โอมาร์ หนุนอนันต์.ผู้ประสานงานภาคกลาง we watch ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ประชาไท […]

READ MORE
04

Dec
2018

การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย:บุญเลิศ วิเศษปรีชา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์, ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ภาควิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม จัดสัมมนา “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. ภัควดี วีระภาสพงษ์(อ่านที่นี่) 2. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา 3. ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ(อ่านที่นี่) เสวนาโดย ชัยพงษ์ สำเนียง ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา แต่ละกลุ่มในสังคมไทยมองความความสำคัญของการเลือกตั้งไม่เท่ากัน หัวข้อแรกความสำคัญของการเลือกตั้ง เริ่มต้นจากรูปธรรมที่ 2-3 วันที่มีคนพูดเห็นว่าเริ่มต้นจากการแชร์ของ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค เอาข้อมูลมาเผยแพร่ เรื่องนี้น่าสนใจว่า ผลสำรวจของธนาคารโลกเรื่องความสำคัญระหว่างการศึกษากับประชาธิปไตย ก็คือคนที่มีระดับการศึกษาสูงก็จะเชื่อมั่นใประชาธิปไตย ,มีไม่กี่ประเทศที่น่าสนใจว่าคนที่จบปริญญาตรีมีความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยน้อยกว่าคนอยู่ในระดับผม เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสักครู่ที่ผมฟังช่วงแรกที่นักศึกษาพูดถึงเปรียบเทียบว่า ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่สนใจการเลือกตั้ง และก็ไม่คิดว่ามันจะมีความสำคัญ และสิ่งที่อภิปรายกันก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกัน ผมเริ่มต้นจากตรงนี้ว่าผลสำรวจที่ว่า มันสะท้อนอะไรและประเด็นแรกก็คือมันสะท้อนให้คนแต่ละกลุ่มเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งไม่เท่ากัน สิ่งที่พี่ภัควดีพูดอันแรกว่าชนชั้นนำกลัว คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจอยู่แล้ว […]

READ MORE
04

Dec
2018

การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: เก่งกิจ กิติเรียงลาภ การเมืองถูกลดทอนแค่การเลือกตั้ง การพูดเสรีภาพอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องมีความเสมอภาคด้วย

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์, ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ภาควิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม จัดสัมมนา “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. ภัควดี วีระภาสพงษ์(่อ่านที่นี่) 2. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา(อ่านที่นี่) 3. ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ เสวนาโดย ชัยพงษ์ สำเนียง ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ การถกเถียงประชาธิปไตยที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องเสรีภาพมากกว่าความเสมอภาค จะพูดถึงเรื่องเสรีภาพได้อย่างไรในเมื่อคนไม่ได้เท่ากันตั้งแต่ทุกอณูในชีวิต ทบทวนตัวเองว่าก่อนที่จะมาพูด คือไม่รู้ว่าจะพูดประชาธิปไตยอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าเป็นความกระอักกระอ่วนที่เราจะเห็นตลอดเวลาที่มีข้อถกเถียง อะไรคือสิทธิ คุณมีสิทธิสนับสนุนเผด็จการหรือไม่อะไรพวกนี้ ที่เราเถียงกันเพราะฉะนั้นมันเท่ากับว่าความเข้าใจต่อประชาธิปไตย แม้กระทั่งในฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตย น้อยมากในการที่จะมีข้อสรุปบางอย่างร่วมกันในระดับหนึ่ง แม้กระทั้งคอนเซปต์ง่ายๆว่าสิทธิของการมีสิทธิมันคืออะไรกันแน่ เราไม่มีความชัดเจน การที่ผมปวดหัวในการต้องมาพูดเรื่องก็คือว่าเพราะผมไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยเลย มันทำให้เราสะท้อนตัวเองเหมือนกันว่า จริงๆ หลายปีเราแทบไม่ได้คิดเรื่องประชาธิปไตยมากเท่าเรื่องเผด็จการ คือพูดง่ายๆว่าประชาธิปไตย ในฐานะการปฏิเสธตัวเอง มากกว่าการคิดถึงประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นประชาธิปไตยโดยตรง […]

READ MORE
04

Dec
2018

การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย :ภัควดี วีระภาสพงษ์ เผด็จการยังคงกลัวการเลือกตั้ง เสนอการกระจายอำนาจ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์, ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ภาควิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม จัดสัมมนา “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. ภัควดี วีระภาสพงษ์ 2. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา(อ่านที่นี่) 3. ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ(อ่านที่นี่) เสวนาโดย ชัยพงษ์ สำเนียง วิทยากรท่านแรก ภัควดี วีระภาสพงษ์ สังคมไทยอยุ่ภายใต้ความกลัวจากการผลิตซ้ำของรัฐและประชาชนด้วยกัน การเลือกตั้งอาจเป็นเครื่องมือที่ทำให้หลุดพ้นจากเผด็จการ ปัญหาของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่มองว่าไม่มีประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทย จริงๆ เกิดขึ้นจะทั่วโลก หากไปดูสถิติของคนที่ออกมาเลือกตั้งนี้ ในยุโรป เป็นพื้นที่ที่เคยมีการศึกษา หรือมีความตื่นตัวอะไรก็ตาม บางที่ก็มีคนออกมาเลือกตั้งมาก บางพื้นที่ก็มีคนออกมาเลือกตั้งน้อย อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่า ยิ่งเป็นประเทศโลกที่ 1 จำนวนที่เรียกว่า “Turn Out” […]

READ MORE
22

Nov
2018

อำนาจท้องถิ่นและการเลือกตั้ง

วันที่ 20 พฤจิกายน 2561 กลุ่มโกงกาง ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง,สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานเสนา  “อำนาจท้องถิ่นและการเลือกตั้ง” ผู้ร่วมเสวนา 1. ผศ.ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น) 2. ปกรณ์ อารีกุล (โฆษกพรรคสามัญชน) 3. ภัทรวิทย์ สว่างศรี (สมาชิกกลุ่มโกงกาง) ดำเนินรายการโดย คณิน ฉินเฉิดฉาย  อำนาจท้องถิ่นมีผลต่อการเลือกตั้ง การเลือกของชาวบ้านไม่ได้โง่ตามที่คนในเมืองมอง แต่เป็นการเลือกผู้นำที่ตนรู้สึกพึ่งพิงได้ ภายใต้ความเหลือมล้ำ และความล้มเหลวของระบบราชการ ผศ.ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว มองว่าอำนาจท้องถิ่นมีผลต่อการเลือกตั้งมีผลต่อการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ การสรุปว่าชาวบ้าน โง่ จน อยู่ภายใต้ระบบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือการมองว่าเสียงชาวบ้านมีค่าน้อยกว่าคนในเมือง  ซึ่งมองว่าเป็นภาพลบ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นความเข้าใจผิด สืบเนื่องจากงานที่ตนเองศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีระบบคิดทางการเมืองที่ซับซ้อนมากกว่า เป็นความฉลาดในการเลือกเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดภายใต้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเศรษฐกิจและการเมือง ระบบราชการที่ล้มเหลว จึงหันไปพึ่งพาระบบอำนาจในท้องถิ่นผ่านนักการเมืองในพื้นที่ ที่ตนรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่พึ่งพิงได้ การเมืองในปัจจุบันเป็นภาพความทับซ้อนและคู่ขนานกันไป สิ่งแรกคือแนวคิดที่เชื่อว่าการเมืองเปลี่ยนไปไม่มีการยึดติดตัวบุคคลแล้ว คนไปดูที่นโยบายมากกว่า […]

READ MORE
16

Nov
2018

การประกวดโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การประกวดโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ประกาศรับสมัครโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2562 โดย• ลักษณะโครงการ: แต่ละโครงการจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธี และขั้นตอนการรณรงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 นี้ • ลักษณะโครงการ: แต่ละโครงการจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธี และขั้นตอนการรณรงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 นี้ • เปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ถึง ปริญญาตรี จะเป็นประเภทกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนคน) • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561 • ประกาศผล 20 กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 • โดย 20 กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกจะ o […]

READ MORE

เชิญร่วมงานเสวนา “Bully เด็กในวันนี้ เป็นสังคมแห่งความรุนแรงในวันหน้า”

  ขอเชิญชวนเพื่อนๆ นิสิตและประชาชนผู้ใส่ใจสังคม เข้าร่วมงานเสวนา “Bully เด็กในวันนี้ เป็นสังคมแห่งความรุนแรงในวันหน้า”วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง PKY1 ตึกอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วงที่ 1 13:00 – 14:00 – ทำความเข้าใจการ bully – การ bully ในทางจิตวิทยา – การ Bully ในสถานศึกษา SOTUS เพศ และความเหลือมล้ำทางการศึกษา บรรยายโดย 1. ธนวัฒน์ วงศ์ไชย(ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย) 2. ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิชัย(แอดมินเพจ แอนตีโซตัส) 3. นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ(แพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทย แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวและกีฬา) 4. พรอินทร์ ชัยบัตร(นักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

READ MORE
24

Oct
2018

เชิญชวนร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch

    หากคุณเป็นเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงกับเราในนาม “อาสามัครเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch “   เพื่อสร้างความชอบธรรมในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ผู้สนใจสมัครจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อาสาสมัครของเครือข่ายจะได้รับ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และกิจกรรมของเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่องทางสมัครออนไลน์ แบบฟอร์มสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ติดต่อเรา Facebook : We Watch E-mail : wewatchthailand@gmail.com Twitter: @WeWatch6    

READ MORE
23

Oct
2018

เชิญชวนร่วมงานเสวนา”ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเลือกตั้งปี 2562″

พรรคโดมปฏิวัติ( ท่าพระจันทร์ )มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย We Watch จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเลือกตั้งปี 2562” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานเสวนาแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรก 9:30-12:00 น.เชิญร่วมรับฟังเสวนา “ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเลือกตั้ง และการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง” ช่วงที่สอง 13:00 – 15:00 น. เชิญร่วมรับฟังเสวนา “ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเลือกตั้ง และการเมืองคนรุ่นใหม่”  

READ MORE
08

Oct
2018

เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “การเลือกตั้งกับอนาคตการพัฒนาในอีสาน”

  We watch เชิญชวนร่วมงาน “เสวนาทางวิชาการ “การเลือกตั้งกับอนาคตการพัฒนาในอีสาน” วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน13.00 – 13.05 น. กล่าวรายงานการจัดเสวนา 13.05 – 13.15 น. ดร. ศิลปชัย เจริญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 13.15 – 13.30 น. เริ่มการเสวนา และแนะนำวิทยากร พิธิกรโดย อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13.30 – 14.15 น. […]

READ MORE