Menu

คุยกับอุเชนทร์ เชียงเสน ปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย

We Watch คุยกับ อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงข้อสังเกตปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับสังคมที่เป็นเผด็จการมีความสงสัยกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ในช่วงปีแรกที่สอนหนังสือรู้สึกว่าเกร็งมาก กลัวว่าถ้าสอนในเชิงหลักการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย กลัวจะถูกมองเป็นเสื้อแดง แต่ตอนนี้สามารถเสนอประเด็นข้อโต้แย้ง ข้อมูลต่างๆ เพราะเด็กรุ่นใหม่ที่โตกับมาสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีความสนใจอยากรู้ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังเจออยู่ในตอนนี้คืออะไร เด็กรุ่นใหม่ในมุมมองตอนนี้ถือว่าหลุดจากภาพในอดีตของคนรุ่นเก่าเยอะ สามารถใช้เหตุผลมากขึ้น สังเกตได้ว่ามีการแสดงความเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลน์ การแชร์ข่าวที่เกี่ยวกับการทำงานของ คสช. ในพื้นที่สื่อใหม่ๆ ที่มีการแสดงเนื้อหาดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น ในสถานการณ์ 4 ปีมานี้ทำให้ความคิดในกลุ่มคนรุ่นใหม่เปลี่ยนพอสมควร พรรคการเมืองใหม่เริ่มมีพื้นที่รองรับคนรุนใหม่ ส่งผลให้พรรคอื่นต้องเปิดพื้นที่เพื่อต่อสู้กันทางการเมือง หากเป็นในภาคใต้ จะมีพรรคประชาชาติ ซึ่งมีพื้นที่อยู่แล้วในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชาติจะมีบทบาทแน่นอนในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับพรรคอนาคตใหม่ก็มีคนรุ่นใหม่สนใจเยอะในกลุ่มของคนที่ active ทางการเมือง หรือกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคม รวมไปถึงกลุ่มคนที่สนใจทางรัฐศาสตร์การเมือง ส่วนกลุ่มอื่นๆ ไม่แน่ใจ การมีกลุ่มพรรคการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ทำให้พรรคการเมืองแบบเก่าต้องเปิดช่องให้คนรุ่นใหม่ด้วย เพื่อที่จะต่อสู้ทางการเมืองกันได้อย่างสูสีภายใต้การเชิดชูคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจทางการเมืองอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ ควรเข้าไปมีบทบาทใน พรรคการเมือง สถาบันทางการเมือง แม้ว่าตัวเองจะมีอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมก็ตาม แต่เชื่อว่าจะมีความเห็นที่ต่างกับคนรุ่นเก่าแน่นอน ให้ตัดสินใจเองว่าจะเลือกพรรคอะไร พรรคไหนที่ตอบสนองตามอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง ส่วนเวลาเด็กถามว่าจะเลือกใคร จะไม่บอกว่าให้เลือกใคร แต่จะให้คิดเองว่าอยากได้พรรคการเมืองแบบไหน ถ้าหากพรรคไหนได้เป็นรัฐบาล […]

READ MORE

ถาม-ตอบ คำถามว่าด้วยการเลือกตั้งและประชาธิปไตย

มีทางเลือกอื่นแทนการเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร? การเลือกตั้งคือหนึ่งในหลายๆวิธีของการได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่เข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ ในขณะที่ฝ่ายแรกมีหน้าที่ออกนโยบายบริหารกิจการสาธารณะของรัฐ ฝ่ายหลังทำหน้าที่ออกกฎหมายเพื่อเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกันในหมู่พลเมืองและในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับรัฐ แน่นอนว่า ยังมีทางเลือกอื่นๆในวิถีทางของการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ แต่อย่างไรก็ดี วิธีอื่นๆที่เป็นทางเลือกนอกเหนือไปจากการเลือกตั้ง ล้วนแต่มีข้อเสียของมัน และข้อเสียเหล่านี้ทำให้การเลือกตั้งยังเป็นวิถีทางในการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

READ MORE

เครือข่าย We watch สังเกตการณ์พบคนออกเสียงน้อย | 07-08-59 | ThairathTV

เราไปดูทีมเครือข่ายของ We watch เฝ้าสังเกตการณ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ส่งทีมอาสาสมัครกระจายพื้นที่ต่างๆ พบว่า ประชาชนออกมาเสียงลงประชามติค่อนข้างน้อย และพบความผิดปกติการทำเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้มงวด คุณสิรีภัคกมณ ตรัยตรึงตรีคูณ รายงานสดจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เขตห้วยขวาง

READ MORE

เครือข่าย We watch สังเกตการณ์พบคนออกเสียงน้อย

เราไปดูทีมเครือข่ายของ We watch เฝ้าสังเกตการณ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ส่งทีมอาสาสมัครกระจายพื้นที่ต่างๆ พบว่า ประชาชนออกมาเสียงลงประชามติค่อนข้างน้อย และพบความผิดปกติการทำเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้มงวด คุณสิรีภัคกมณ ตรัยตรึงตรีคูณ รายงานสดจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เขตห้วยขวาง https://www.thairath.co.th/clip/63376

READ MORE

We Watch ห่วงประชามติ กกต.ไม่รับรองให้มีกลุ่มสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ

27 ก.ค.2559 เครือข่าย We Watch อาสาสมัครเยาวชนสังเกตการณ์ประชามติ ออกแถลงการณ์กรณีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจัดการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียง เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้แสดงเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริง รวมทั้งขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้ใช้ช่วงเวลาที่เหลือในการค้นคว้าศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและเท่าทัน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันสังเกตการณ์สถานการณ์และกระบวนการการออกเสียงประชามติในช่วงเวลาที่เหลือนี้

READ MORE