Menu

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 3 การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ? และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด 1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 3 การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ Q: การบังคับใช้มาตรา 44 ทำลายประชาธิปไตยจริงหรือไม่อย่างไร? A: มาตรา 44 เป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ที่ร่างโดยคณะรัฐประหาร และยังคงมีผลบังคับใช้ภายใต้การรับรองความชอบธรรมจากบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับปี 2560 มาตรานี้ให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้า คสช.) สามารถออกคำสั่งเพื่อให้มีผลทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ และให้การปฏิบัติตามคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ […]

READ MORE

30-คำถาม-คำตอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(ตอนที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา )

We Watch รวบรวมคำถามจากสังคมต่อระบบการเมือง เลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถาม ข้อสงสัยต่อระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยมีทั้งหมด 30 คำถาม เช่น การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ความหมายและการเลือกตั้งในสังคมไทยคืออะไร ประชาธิปไตยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนจริงหรือไม่ ?  และคำถามอีกมากมายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเราได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการและที่ปรึกษาของ We Watch เพื่อทำความเข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 หมวด  1. การเลือกตั้งและซื้อสิทธิ์ขายเสียง 2.ระบอบประชาธิปไตยผู้แทนรัฐสภา 3. การรัฐประหารและอำนาจนอกระบบ หมวดที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยและผู้แทนรัฐสภา  Q: ระบบผู้แทนสามารถแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จริงหรือไม่ อย่างไร? A: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหลักๆ มี 2 รูปแบบ คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านผู้แทนทางการเมือง ภายใต้ระบบผู้แทน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การมีส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ และมีส่วนร่วมโดยตรงในการเสนอและคัดค้านกฎหมาย โดยที่ไม่ต้องมาตัดสินใจร่วมกันหมดทุกคนพร้อมกัน ซึ่งการมาประชุมพร้อมกันของประชาชนทั้งหมดสิบกว่าล้านคนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก […]

READ MORE
07

Nov
2019

We Watch ชี้แจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ถึงปัญหาการเลือกตั้ง การเตรียมการครั้งหน้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา We Watch ประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ELECT เพื่อชี้แจงความเห็นการประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อมและการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม เครือข่าย  We Watch ให้ความเห็นหากดูว่าการเลือกตั้งว่าดีไม่ดีบริสุทธิ์ยุติธรรมดูหรือไม่นั้น จะดูแค่เรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเดียวไม่ได้ ควรดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับ จากการศึกษาของ  We Watch พบว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นจุดหนึ่งของวงจรการเลือกตั้ง  โดยหลักจะมี 3 ช่วง คือ ก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง หากเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งจะต้องดูประเด็น เช่น กรอบกฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การแบ่งเขต การวางแผนงบ การจัดการของ กกต. รวมไปถึงการอบรม กปน. การให้ข้อมูลแก่ ประชาชน ซึ่งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะอยู่ในช่วงนี้คือก่อนเลือกตั้ง ส่วนวันเลือกตั้งจะดูเรื่องการลงคะแนน การนับคะแนน สำหรับหลังเลือกตั้งจะเป็นการดูเรื่องร้องเรียน หากถามว่าการเลือกตั้งดีไม่ดี ควรปรับปรุงส่วนไหน […]

READ MORE
25

Jan
2019

คุยกับ “อ้น”ณัฐกัญช์ โจระสา นักเรียนชั้น ม.ปลาย ถึงแม้ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ก็สนใจการเมือง

We Watch คุยกับ อ้น ณัฐกัญช์ โจระสา อายุ 17 ปี  ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย We Watch ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม.  อดีตประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559  โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน ส่วนกิจกรรมที่ผ่านมา เคยเข้าร่วมการอบรมค่ายผู้นำ การประชุมต่างๆ รวมไปถึงการทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคม  ส่งผลให้ตัวเองเกิดความสนใจและมุมมองทางด้านการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อ้นกล่าวว่าหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ถือว่าเป็นวันที่คนไทยจำนวนมากตั้งตารอคอยที่จะไปใช้สิทธิ์ตัวเอง ส่วนตัวมองมองประชาชนจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิเลือกตั้งมาร่วม 8 ปี ส่วนเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างนับว่าเป็นไปในทางที่ไม่ดีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการให้ข้อมูลสำคัญในการเลือกตั้งของ กกต .ยังไม่ครอบคลุม หลายคนยังไม่ทราบแม้แต่ผู้ลงสมัครในเขตตนเองว่ามีใครบ้าง หลายคนยังไม่ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัครเลือกตั้งใบเดียว  หรือผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน แต่ไม่ใช่เบอร์เดียวทั่วประเทศเหมือนครั้งก่อน ส่วนเรื่องสิทธิ์นอกจากการเลือกตั้ง ส่วนตัวมองว่าสิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรมที่ทุกคนพึงมี แต่การใช้สิทธินั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและส่งผลกระทบไม่ดีต่อสังคม รวมไปถึงการใช้สิทธิโดยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่อันสร้างปัญหาตามมา ปัญหาเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น การศึกษาและสังคมส่งผลเป็นอย่างมากต่อแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เช่นการมองเรื่องที่กระทำผิดกลับกลายเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม […]

READ MORE
04

Dec
2018

การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย :ภัควดี วีระภาสพงษ์ เผด็จการยังคงกลัวการเลือกตั้ง เสนอการกระจายอำนาจ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์, ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ภาควิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม จัดสัมมนา “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. ภัควดี วีระภาสพงษ์ 2. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา(อ่านที่นี่) 3. ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ(อ่านที่นี่) เสวนาโดย ชัยพงษ์ สำเนียง วิทยากรท่านแรก ภัควดี วีระภาสพงษ์ สังคมไทยอยุ่ภายใต้ความกลัวจากการผลิตซ้ำของรัฐและประชาชนด้วยกัน การเลือกตั้งอาจเป็นเครื่องมือที่ทำให้หลุดพ้นจากเผด็จการ ปัญหาของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่มองว่าไม่มีประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทย จริงๆ เกิดขึ้นจะทั่วโลก หากไปดูสถิติของคนที่ออกมาเลือกตั้งนี้ ในยุโรป เป็นพื้นที่ที่เคยมีการศึกษา หรือมีความตื่นตัวอะไรก็ตาม บางที่ก็มีคนออกมาเลือกตั้งมาก บางพื้นที่ก็มีคนออกมาเลือกตั้งน้อย อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่า ยิ่งเป็นประเทศโลกที่ 1 จำนวนที่เรียกว่า “Turn Out” […]

READ MORE
11

Oct
2018

ประจักษ์ ก้องกีรติ: พรรคอันดับ 1 อาจตั้งรัฐบาลไม่ได้ และประยุทธ์ต้องการ 126 เสียงนั่งนายกฯ

ประชาไท x เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) คุยกับประจักษ์ ก้องกีรติ ทบทวนการเลือกตั้งมาเลเซีย เพราะอะไรฝ่ายผู้ครองอำนาจเดิมจึงถูกล้มโดยการเลือกตั้ง จับตาการเลือกตั้งไทยภายใต้การนับคะแนนแบบใหม่ การใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ตัวชี้วัดอยู่ที่ระบบแบ่งเขต ทุกเสียงมีความหมาย การแข่งขันจะดุเดือด หลังการเลือกตั้งอาจมีโอกาสสูงที่ไทยจะอยู่ในภาวะสุญญากาศ พรรคอันดับ 1 อาจตั้งรัฐบาลไม่ได้ และ ‘ประยุทธ์’ ต้องการ ส.ส. 126 เสียงเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 11 ธ.ค. 2561 เป็นวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลบังคับ หลังจากนั้นการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายใน 150 วัน ช่วงเวลาตั้งแต่ 24 ก.พ. – 5 พ.ค. 2562 เป็นช่วงระยะเวลาที่ กกต. ได้วางกรอบไว้คร่าวๆ สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้า แต่ตราบที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรที่ชัดเจน แต่สถานการณ์ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มีอย่างน้อย 3 อย่างที่ชัดเจนแล้ว แรกสุด ระบบการเลือกตั้งที่ออกแบบมาใหม่ที่กำหนดให้เหลือบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว เป็นการเลือก ส.ส. ในระบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อไปในตัว และมาพร้อมกับการคำนวณแบบใหม่ที่เป็นการนำผลรวมของคะแนนการเลือกตั้งในระดับเขตของแต่ละพรรคการเมืองมารวมกันเป็นผลรวมของทั้งประเทศเพื่อหาสัดส่วนที่นั่งทั้งหมดที่แต่ละพรรคควรได้ เช่น […]

READ MORE
09

Oct
2018

คณิน ฉินเฉิดฉาย บทบาทคนรุ่นใหม่ การเมือง เลือกตั้ง ทำไมพรรคการเมืองถึงให้ความสนใจมากกว่าที่ผ่านมา

We watch คุยกับคณิน ฉินเฉิดฉาย นักศึกษาจาก กลุ่มโกงกาง ม.บูรพา มองปรากฎการณ์วาทกรรมการเมือง เลือกตั้ง เป็นเรื่องสกปรกที่ถูกทำให้รับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ วิเคราะห์ปัญหาคนรุ่นใหม่ถูกทำให้ไร้เดียงสาทางการเมือง การเมืองในรอบนี้ทำไมคนรุ่นใหม่ถูกชูขึ้นจากหลายพรรคเมือง ความขัดแย้งที่ผ่านมาทำให้คนรุ่นใหม่ถูกปลูกฝังวาทกรรมการเมือง การเลือกตั้ง เป็นเรื่องสกปรก ครั้งแรกได้ยินเรื่องการเมือง คืออยู่ชั้นมัธยมต้น ประมาณปี 2550 ช่วงสถานการณ์การเมืองที่กำลังรุนแรง เกิดการแบ่งสีแบ่งฝ่ายทางการเมือง เกิดความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งทางผู้ใหญ่ที่บ้านเห็นสถานการณ์อย่างนั้นจึงหมดหวังกับทางการเมือง อยากเห็นนคนที่แท้จริงมาทำงานการเมือง ทำให้เรามองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกในยุคนั้น ก็ไม่แปลกที่ว่าคนกลุ่มหนึ่งพยายามใช้วิธีที่ไม่ใช่หลักการประชาธิปไตยแสวงหานิยามของนักปกครองที่ดีมา แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีนักปกครองที่ดีในอุดมคติยุคนี้ อย่างคนที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก เราก็คุยกันว่าเกิดจากอะไรแต่ก็ถือว่าน้อยคนที่จะคุยเรื่องนี้ บางส่วนก็ไม่สนใจการเมืองเลยพยายามไม่พูดถึง ไม่แตะเพราะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เราถูกทำให้การเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งคำนี้เป็นคำที่ผิดในสังคมประชาธิปไตยด้วย เพราะการเมืองอยู่ทุกระดับในทุกๆคน แต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเป็นรูปแบบปิดมัน การเมืองมันเลยถูกแต้มสี เป็นสีดำ ทำให้ผู้คนเหนื่อยหน่ายการเมือง มองว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่อง อิทธิพล อำนาจน่ากลัว คือถ้าไม่ยุ่งจะดีที่สุด สำหรับคนที่ไม่หันหลังให้การเมืองคือได้มาสัมผัสเรียนรู้ เขาไม่ได้หันหลังโดยที่เขาไม่ได้สัมผัส ทำให้รู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะหวังแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้หวังนั้นมา  หลายคนที่เริ่มมาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง หลายคนก็มีพื้นหลังมาจากการที่ทุกคนเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองต่างๆเพื่อนพี่บางคนของผมได้รับอิทธิพลความคิดทางการเมืองจากการไปม็อบ ทั้งเสื้อแดงและก็เสื้อเหลือง หรือม็อบ กปปส. ซึ่งในส่วนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทำให้รู้สึกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเขาก็เป็นเจ้าของของการเมืองนั้นๆ […]

READ MORE

คุยกับอุเชนทร์ เชียงเสน ปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย

We Watch คุยกับ อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงข้อสังเกตปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับสังคมที่เป็นเผด็จการมีความสงสัยกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ในช่วงปีแรกที่สอนหนังสือรู้สึกว่าเกร็งมาก กลัวว่าถ้าสอนในเชิงหลักการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย กลัวจะถูกมองเป็นเสื้อแดง แต่ตอนนี้สามารถเสนอประเด็นข้อโต้แย้ง ข้อมูลต่างๆ เพราะเด็กรุ่นใหม่ที่โตกับมาสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีความสนใจอยากรู้ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังเจออยู่ในตอนนี้คืออะไร เด็กรุ่นใหม่ในมุมมองตอนนี้ถือว่าหลุดจากภาพในอดีตของคนรุ่นเก่าเยอะ สามารถใช้เหตุผลมากขึ้น สังเกตได้ว่ามีการแสดงความเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลน์ การแชร์ข่าวที่เกี่ยวกับการทำงานของ คสช. ในพื้นที่สื่อใหม่ๆ ที่มีการแสดงเนื้อหาดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น ในสถานการณ์ 4 ปีมานี้ทำให้ความคิดในกลุ่มคนรุ่นใหม่เปลี่ยนพอสมควร พรรคการเมืองใหม่เริ่มมีพื้นที่รองรับคนรุนใหม่ ส่งผลให้พรรคอื่นต้องเปิดพื้นที่เพื่อต่อสู้กันทางการเมือง หากเป็นในภาคใต้ จะมีพรรคประชาชาติ ซึ่งมีพื้นที่อยู่แล้วในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชาติจะมีบทบาทแน่นอนในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับพรรคอนาคตใหม่ก็มีคนรุ่นใหม่สนใจเยอะในกลุ่มของคนที่ active ทางการเมือง หรือกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคม รวมไปถึงกลุ่มคนที่สนใจทางรัฐศาสตร์การเมือง ส่วนกลุ่มอื่นๆ ไม่แน่ใจ การมีกลุ่มพรรคการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ทำให้พรรคการเมืองแบบเก่าต้องเปิดช่องให้คนรุ่นใหม่ด้วย เพื่อที่จะต่อสู้ทางการเมืองกันได้อย่างสูสีภายใต้การเชิดชูคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจทางการเมืองอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ ควรเข้าไปมีบทบาทใน พรรคการเมือง สถาบันทางการเมือง แม้ว่าตัวเองจะมีอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมก็ตาม แต่เชื่อว่าจะมีความเห็นที่ต่างกับคนรุ่นเก่าแน่นอน ให้ตัดสินใจเองว่าจะเลือกพรรคอะไร พรรคไหนที่ตอบสนองตามอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง ส่วนเวลาเด็กถามว่าจะเลือกใคร จะไม่บอกว่าให้เลือกใคร แต่จะให้คิดเองว่าอยากได้พรรคการเมืองแบบไหน ถ้าหากพรรคไหนได้เป็นรัฐบาล […]

READ MORE