Menu
08

Mar
2019

We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง “ทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงสำคัญ การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวอาจจะไม่พอ เพราะอาจจะมีการบิดเบือนผลการเลือกตั้ง” ภายหลังจากการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับการ ติดต่อ อบรมการสังเกตการณ์เลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ we watch เพื่อนำไปใช้สังเกตการณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 *เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง *หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด สมัครได้ที่ https://wewatchthailand.org/register_volunteer

READ MORE
12

Feb
2019

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ“เหลียวหลังแลหน้าการเลือกตั้ง 2562: มองจากมุมประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเยาวชน”

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าการเลือกตั้ง 2562: มองจากมุมประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเยาวชน” (Looking Backward and Forward at the 2019 Election: Historical, Legal and Youth Perspectives) จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่าย We Watch ณ ห้อง POL 301 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. กำหนดการ 11.40 – 12.00 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 12.00 – 14.20 น. เสวนา หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าการเลือกตั้ง 2562: มองจากมุมประวัติศาสตร์ […]

READ MORE
24

Dec
2018

หลักการพื้นฐานการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมมีอะไรบ้าง

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นของประเทศไทย 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการเลือกที่ตั้งที่มีการพูดถึง เรื่องของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม กันค่อนข้างมากและเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้และทุกฝ่ายตั้งความหวังว่าอยากให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม(แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการก็ตาม) สิ่งที่คาดหวังอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นหลักการพื้นฐานที่การเลือกตั้งที่ดีควรต้องมี เช่น Free การเลือกตั้งต้องเสรี อิสระหรือเสรีภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่การเลือกตั้งต้องมี การมีเสรีคือ ทุกคนต้องมีอิสระ ในการแสดงเจตจำนงค์ของตัวเองในการเลือกพรรคที่เราต้องการ อีกประเด็นคือพรรคการเมืองต้องมีอิสระในการการพูดในการหาเสียง ผู้สมัครลงเลือกตั้งแต่ละพรรคควรสามารถลงพื้นที่ได้ทุกพื้นที่ที่ต้องการได้ Fair การเลือกตั้งต้องเป็นธรรม เป็นธรรมหรือยุติธรรม การเลือกตั้งที่ยุติธรรมต้องเป็นการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด ปราศจากการโกงหรือเอารัดเอาเปรียบ อีกฝ่าย ที่สำคัญที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญ กติกาสูงสุดของการเลือกตั้ง ควรเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมสนามการเลือกตั้ง ไม่ใช่ออกกฎกติกามาเพื่อเอื้อประโยชน์แค่บางพรรคหรือบางกลุ่มการเมืองเท่านั้น Equal การเลือกตั้งต้องเท่าเทียม ความเท่าเทียมในการเลือกตั้ง หรือ ความเสมอภาคหมายถึงฝ่ายการเมืองต้องสื่อสารรณรงค์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ไม่ใช่พรรคหนึ่งทำอะไรก็ผิด อีกพรรคหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิด ข้อกฎหมายต้องใช้บังคับได้เหมือนกันอย่างเท่าเทียม กับทุกพรรคการเมืองและความเท่าเทียมในการจัดการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ควรจัดการเลือกตั้งให้มีมาตรฐานเดียวกัน Participation การเลือกตั้งต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม การให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาสอดส่องติดตาม เข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งว่ามีการทำงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ทำอย่างไร? การแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 จึงจะบริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 […]

READ MORE
11

Dec
2018

เสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย”  ในงานเปิดตัวเครือข่าย We Watch วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กำหนดการ -13.00 – 13.15 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน -13.15 – 13.30 น.กล่าวต้อนรับและฉายวีดีทัศน์แนะนำเครือข่าย We Watch -13.30 – 15.00 น. เสวนาหัวข้อ “ว่าด้วยบทเรียนและบทบาทในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย” “กลเกมการเมืองก่อนและหลังการเลือกตั้งปี 2562 ” โดย รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “บทเรียนการสังเกตการณ์ในต่างประเทศ: การฟื้นฟูและการสถาปนาประชาธิปไตย โดย พงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน มูลนิธิอันเฟรล […]

READ MORE