Menu
09

Jul
2019

คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง สิ่งที่น่าจับตาหลังการเลือกตั้งที่ไม่เสรี การบริหารงานของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย) คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงการเลือกตั้งที่ผ่าน มุมมองต่อรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองหลังจากนี้ รวมไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เสรี ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน  การเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ การเลือกตั้งที่ผ่านมาคือการแสดงความอึดอัดของประชาชน เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกติ เป็นการเลือกตั้งภายใต้ข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญ ความไม่แฟร์ทางกฎหมาย ต่างๆ นานา ไม่เท่าเทียมกันสำหรับทุกฝ่าย เป็นการเลือกตั้งจอมปลอม ไม่ได้แสดงเจตนาที่แท้จริงของการเลือกตั้งในฐานะประชาชนมองว่ามีความไม่เท่ากันในการหาเสียง การประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวก รวมถึงการปิดกั้นสื่อ มีข้อจำกัด ม. 44 ภายใต้อำนาจของทหาร ความเข้าใจในกฎกติกาใหม่เป็นบัตรใบเดียวเลือกตั้งทั้งคนทั้งพรรค เป็นการเลือกตั้งแบบทุลักทุเล ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่าน ส่วนตัวมองว่าไม่โอเค เพราะไม่ได้สื่อความหมายเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ไม่ว่าอีกฝั่งจะพยายามแค่ไหนในการหาเสียงโจมตีอีกฝ่ายมากแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้มาตลอด แต่เลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความบิดเบี้ยวทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระบบสืบพรรคเล็ก ปัดส่วนต่างๆ นานา ข้อจำกัดต่างๆ ทำให้ฝ่ายรัฐบาลชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง จะขาดเสถียรภาพ การสั่งการแบบเดิม ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป  การเลือกตั้งเป็นแค่หน้าฉากหรือพิธีกรรม นำมาสู่ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลหลังจากนั้น หลังการเลือกตั้งผ่านมาเกือบ 3 เดือน ก็ยังไม่มีความชัดเจน หากย้อนไปก่อนเลือกตั้ง คุณประยุทธ์ […]

READ MORE