Menu
09

Jul
2019

คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง สิ่งที่น่าจับตาหลังการเลือกตั้งที่ไม่เสรี การบริหารงานของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย) คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงการเลือกตั้งที่ผ่าน มุมมองต่อรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองหลังจากนี้ รวมไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เสรี ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน  การเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ การเลือกตั้งที่ผ่านมาคือการแสดงความอึดอัดของประชาชน เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกติ เป็นการเลือกตั้งภายใต้ข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญ ความไม่แฟร์ทางกฎหมาย ต่างๆ นานา ไม่เท่าเทียมกันสำหรับทุกฝ่าย เป็นการเลือกตั้งจอมปลอม ไม่ได้แสดงเจตนาที่แท้จริงของการเลือกตั้งในฐานะประชาชนมองว่ามีความไม่เท่ากันในการหาเสียง การประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวก รวมถึงการปิดกั้นสื่อ มีข้อจำกัด ม. 44 ภายใต้อำนาจของทหาร ความเข้าใจในกฎกติกาใหม่เป็นบัตรใบเดียวเลือกตั้งทั้งคนทั้งพรรค เป็นการเลือกตั้งแบบทุลักทุเล ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่าน ส่วนตัวมองว่าไม่โอเค เพราะไม่ได้สื่อความหมายเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ไม่ว่าอีกฝั่งจะพยายามแค่ไหนในการหาเสียงโจมตีอีกฝ่ายมากแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้มาตลอด แต่เลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความบิดเบี้ยวทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระบบสืบพรรคเล็ก ปัดส่วนต่างๆ นานา ข้อจำกัดต่างๆ ทำให้ฝ่ายรัฐบาลชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง จะขาดเสถียรภาพ การสั่งการแบบเดิม ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป  การเลือกตั้งเป็นแค่หน้าฉากหรือพิธีกรรม นำมาสู่ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลหลังจากนั้น หลังการเลือกตั้งผ่านมาเกือบ 3 เดือน ก็ยังไม่มีความชัดเจน หากย้อนไปก่อนเลือกตั้ง คุณประยุทธ์ […]

READ MORE
04

Dec
2018

การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย:บุญเลิศ วิเศษปรีชา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์, ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ภาควิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม จัดสัมมนา “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. ภัควดี วีระภาสพงษ์(อ่านที่นี่) 2. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา 3. ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ(อ่านที่นี่) เสวนาโดย ชัยพงษ์ สำเนียง ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา แต่ละกลุ่มในสังคมไทยมองความความสำคัญของการเลือกตั้งไม่เท่ากัน หัวข้อแรกความสำคัญของการเลือกตั้ง เริ่มต้นจากรูปธรรมที่ 2-3 วันที่มีคนพูดเห็นว่าเริ่มต้นจากการแชร์ของ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค เอาข้อมูลมาเผยแพร่ เรื่องนี้น่าสนใจว่า ผลสำรวจของธนาคารโลกเรื่องความสำคัญระหว่างการศึกษากับประชาธิปไตย ก็คือคนที่มีระดับการศึกษาสูงก็จะเชื่อมั่นใประชาธิปไตย ,มีไม่กี่ประเทศที่น่าสนใจว่าคนที่จบปริญญาตรีมีความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยน้อยกว่าคนอยู่ในระดับผม เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสักครู่ที่ผมฟังช่วงแรกที่นักศึกษาพูดถึงเปรียบเทียบว่า ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่สนใจการเลือกตั้ง และก็ไม่คิดว่ามันจะมีความสำคัญ และสิ่งที่อภิปรายกันก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกัน ผมเริ่มต้นจากตรงนี้ว่าผลสำรวจที่ว่า มันสะท้อนอะไรและประเด็นแรกก็คือมันสะท้อนให้คนแต่ละกลุ่มเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งไม่เท่ากัน สิ่งที่พี่ภัควดีพูดอันแรกว่าชนชั้นนำกลัว คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจอยู่แล้ว […]

READ MORE