Menu
08

Jan
2019

We Watch เผยผลสำรวจคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง62

We Watch (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการมือง ของประชน ทางเครือข่ายได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเยาวชน/คนรุ่นใหม่ก่อนการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น We watch ได้สรุปผลสํารวจออนไลน์ คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง เครือข่าย We Watch  ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง กันยายน 2561-ธันวาคม 2561  ในพื้นที่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่ทำงานต่างๆ โดยครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค   มีผู้ตอบแบบสํารวจจํานวน 1,118 คน จํานวน จำนวน 46.2% มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จํานวน 33.5% มีอายุระหว่าง 17-20 ปี จํานวน 8.7% มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 7.8% มีอายุระหว่าง 30-45 ปี […]

READ MORE

การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล(จากการตั้งกระทู้ถาม)กับการเลือกตั้ง

bokapyth เครือข่าย WeWatch ถ้าพูดถึงเรื่องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความโปร่งใส ปัญหาคอรัปชั่นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ รัฐบาลไม่ได้ถูกตรวจสอบ หรือ องค์กรที่ตรวจสอบไม่เข้มแข็งพอ ขาดอิสระในการตรวจสอบ กระทู้ถาม คือคำถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ถามนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องใดๆ กระทู้ถามเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สมาชิกรัฐสภา (คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา) ใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล   รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2554-2556) เฉลี่ยประมาณ 3 วัน ต่อ 1 กระทู้ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(2551-2554) เฉลี่ยประมาณ 1 วัน ต่อ 1 กระทู้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2557-2561) เฉลี่ยประมาณ 17 วัน ต่อ 1 กระทู้ จะเห็นได้ว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ถูกตรวจสอบมากกว่า รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัด การตรวจสอบหรือตั้งกระทู้ถามของสนช. […]

READ MORE
08

Oct
2018

เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “การเลือกตั้งกับอนาคตการพัฒนาในอีสาน”

  We watch เชิญชวนร่วมงาน “เสวนาทางวิชาการ “การเลือกตั้งกับอนาคตการพัฒนาในอีสาน” วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน13.00 – 13.05 น. กล่าวรายงานการจัดเสวนา 13.05 – 13.15 น. ดร. ศิลปชัย เจริญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 13.15 – 13.30 น. เริ่มการเสวนา และแนะนำวิทยากร พิธิกรโดย อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13.30 – 14.15 น. […]

READ MORE
05

Oct
2018

คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งที่(อาจ)จะเกิดขึ้น 24 กุมภาพันธ์ 2562

bokapyth เครือข่าย WeWatch ยุคสมัยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่ คสช.ยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จวบจนวันนี้ผ่านมารวมระยะเวลาได้เป็นจำนวน 4 ปี 4 เดือน หรือจะเอาข้อมูล แบบจำนวนวันชัดๆก็ 1,576 วัน นับถึงวันที่ คสช. ประกาศคลายล็อคการเมือง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 จำนวน 1,576 วัน กับระยะเวลาที่ประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้ง ยังไม่นับรวมก่อนวันที่ คสช.เข้ามายึดอำนาจ ก่อนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควร นอกจากระยะเวลาที่นาน สิ่งสำคัญที่สุดคือการโดนปิดกั้นการแสดงออกถึงเสรีภาพของคนรุ่นใหม่ ปิดกั้นความคิด ปิดกั้นสิทธิ การที่ต้องเติบโตมาในสภาวะการขาดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การแสดงความคิดเห็นที่โดนเพ่งเล็ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ จนไปถึงเรื่องใหญ่ๆในสังคมที่ปราศจากการเลือกตั้ง จากสังคมรอบข้างในการแสดงทรรศนะที่เกี่ยวกับการเมือง การตั้งคำถามของสังคมกับการเข้าไปมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ และการเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ บรรยากาศทำให้เกิดการตั้งคำถามมากขึ้นกับสภาพสังคมที่เป็นอย่างทุกวันนี้ จากสถิติที่พบเกี่ยวกับจำนวนคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนคนรุ่นใหม่ที่อายุครบ 18 ที่ยังไม่เคยได้เลือกตั้งระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 […]

READ MORE
04

Oct
2018

คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง จับตาภาวะสังคม(ผิด)ปกติ ก่อนการเลือกตั้ง

We watch สัมภาษณ์ ชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.เชียงใหม่ ชี้ คสช. ทำให้สังคมบิดเบี้ยวกลายเป็นเรื่องปกติ และพยายามสร้างให้นักการเมืองเป็นผีดิบ การเลือกตั้งเป็นปีศาจ แต่สังคมยังเฝ้าคอยการเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือแก้แค้นเผด็จการ คุยกับ ชัยพงษ์ สำเนียง. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงปรากฎการณ์ทางสังคม การเมือง การควบคุมอำนาจต่างๆของ คสช.ผ่านกลไกทางการเมืองที่ผ่านมานั้นทำให้สังคมไทยเปลี่ยนไปอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะมาถึงนี้ คสช.ทำให้สังคมผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติ ความสำเร็จอย่างหนึ่งคือการทำให้ประชาชนสอดส่อง ควบคุมกันเอง งานของอาจารย์พิชญ์ (เผด็จการวิทยา) อธิบายในเรื่องเผด็จการต่าง ๆ นานา ทำไมเผด็จการต้องทำตัวแปลกๆ ก็เพราะว่าไม่สามารถทำตัวเป็นคนปกติได้ ต้องทำให้สังคมบิดเบี้ยว สำหรับผมมีความคิดไปไกลกว่านั้นคือเผด็จการทำให้ทุกคนต้องอยู่ในสังคมที่ไม่ปกติไปด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่เผด็จการตอนนี้ประสบความสำเร็จคือการทำให้เสียงในสังคมนิ่ง ต่างจากสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ เรายังเห็นปรากฎการณ์เสื้อแดงไปบุกบ้านป๋าเปรม คนยังออกมาเคลื่อนไหวตามท้องถนนได้ แต่ต่างจากสมัยนี้ คือทำให้คนกลัวโดยการไล่จับทุกคน ทั้งนักวิชาการ สื่อ นักศึกษา ประชาชน ความสำเร็จอย่างหนึ่งของสังคมเผด็จการ คือการสร้างความผิดปกติให้เป็นเรื่องปกติ ทำให้ความกลัวกลายเป็นเรื่องสามัญ ทุกคนต้องในสังคมต้องช่วยกันเซ็นเซอร์ ตรวจสอบกัน ถ้าเราแสดงความเห็น วิจารณ์ คสช. ก็จะมีคนในสังคมมาตรวจสอบ เซ็นเซอร์ […]

READ MORE