Menu
28

May
2019

รายงานหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่

ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 ประกอบไปด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง โดยบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าช่วงเช้าตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนมารอเลือกตั้งจำนวนมากในหลายหน่วยโดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเช้ามีคนมาเยอะบรรยากาศเหมือนกันกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ผู้บันทึกได้เดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งหมด 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ […]

READ MORE