Menu
25

มิ.ย.
2020

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันที่ 20 มิถุนายน 2563

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันท […]

READ MORE
14

มิ.ย.
2020

บทสรุปการสำรวจผลการติดตามเสียงชาวบ้าน ในช่วง โควิด – 19 ต่อสาธารณะ

จนถึงปัจจุบันสังคมไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวร […]

READ MORE
03

มิ.ย.
2020

ผลสำรวจความคิดเห็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเก็บข้อมูลความคิดและควา […]

READ MORE
17

มิ.ย.
2019

We Watch ส่องความเห็นประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้ง

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย นายปวริศ สิงหนนท์ และนายณัฐพนธ์ […]

READ MORE