การประกวดโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การประกวดโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch)

ประกาศรับสมัครโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2562 โดย• ลักษณะโครงการ: แต่ละโครงการจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธี และขั้นตอนการรณรงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 นี้

• ลักษณะโครงการ: แต่ละโครงการจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธี และขั้นตอนการรณรงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 นี้
• เปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ถึง ปริญญาตรี จะเป็นประเภทกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนคน)
• เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561
• ประกาศผล 20 กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
• โดย 20 กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกจะ
o ได้รับรางวัลเงินทุนตั้งต้นในการจัดทำโครงการ กลุ่มละ 1,000 บาท
o เข้าร่วมอบรมการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562
• ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
• ประกาศผลการประกวด วันที่ 25 มกราคม 2562 โดยกลุ่มที่ชนะการประกวด 2 กลุ่มจะได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 10,000 บาท
• นิสิต นักศึกษาดำเนินกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไปจนถึงก่อนการเลือกตั้ง

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail: ElectionWatchChula@gmail.com
โทร: 080-9700999

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่