Menu

Media & News

We Watch ลงนามในแถลงการณ์กรณีกองทัพเมียนมาร์ ร่วมกับองค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ กรณีกองทัพเมียนมาร์

แถลงการณ์ร่วม: เมียนมาร์: หยุดรัฐประหาร ปล่อยให้ศาลเลือ […]

READ MORE

แถลงการณ์ เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของอาสาสมัครและการรายงานจากบุ […]

READ MORE
17

ส.ค.
2020

Ep.1 “การเคลื่อนไหวคลื่นลูกใหม่ ไฟลามทุ่งหรือไฟไหม้ฟาง?”

เกรด A ยูเรก้า ช่องปั่นประสาทน้องใหม่ที่นำเสนอบทเรียน ค […]

READ MORE
11

ส.ค.
2020

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเ […]

READ MORE
29

มิ.ย.
2020

การเมืองดิจิตอล (digital politics): การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน

ห้องเรียนที่ 1 การเมืองดิจิตอล (digital politics): การเ […]

READ MORE
25

มิ.ย.
2020

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันที่ 20 มิถุนายน 2563

รายงานการติดตามการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง วันท […]

READ MORE
14

มิ.ย.
2020

บทสรุปการสำรวจผลการติดตามเสียงชาวบ้าน ในช่วง โควิด – 19 ต่อสาธารณะ

จนถึงปัจจุบันสังคมไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวร […]

READ MORE
10

มิ.ย.
2020

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : สมชัย ภัทรธนานันท์

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อ. สมชัย ภัทรธนาน […]

READ MORE
09

มิ.ย.
2020

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ : เอกรินทร์ ต่วนศิริ

การกระจายอำนาจและคุณลักษณะผู้นำประเทศ อ. เอกรินทร์ ต่วน […]

READ MORE
09

มิ.ย.
2020

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC : ชัยณรงค์ เครือนวน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ EEC  […]

READ MORE