Menu

Media & News

25

Apr
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

สวัสดีครับผมนายกิตติวัฒน์ แสนศรี อาสาสมัครนักสังเกตการณ์เลือกตั้ง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าของวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 07:00 น. คือการเดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งพอไปถึงผมได้เอาเอกสารยืนต่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วท่านถามว่ามาทำอะไรน้อผมตอบไปว่ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครับจากหน่วยงาน we watch ท่านตอบว่าตามสบายครับ ส่วนตัวของผมไปนั่งตามที่ท่านคณะกรรมการได้จัดเตรียมให้ผมไว้สังเกตการณ์ไปเรื่อยๆจนถึงเปิดหีบการเลือกตั้งเวลา 08:00 น. คณะกรรมการได้ประกาศเชิญชวนชาวบ้านและแสดงหีบบัตรว่าโปร่งใสแค่ไหนแล้วชาวบ้านได้เริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 1,2,3,4,5 คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้างคนบ่นอยากเลือกให้เสร็จจะได้ไปทำงานแต่เช้า ในฐานะผมเป็น new voter ผมไปใช้สิทธิ์ครั้งแน่นอนครับเพราะเป็นการเลือกตั้งส.ส ครั้งแรกของผมผมเลือกฝังประชาธิปไตยอยู่แล้วครับ เลือกคนที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ดีและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สิ่งที่พบเจอในกานสังเกตการณ์มีวัยรุ่นตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกมากแน่ชัดว่าพวกเขาเลือกพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วการเลือกตั้งดำเนินการไปผมได้สอบถามคณะกรรมการเลือกตั้งว่ามาใช้สิทธิกี่คนแล้วท่านตอบว่ายังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งเลย แล้วผมก็ถามต่ออีกว่าปิดกี่โมงครับ ท่านตอบว่า 17:00 น.ออครับ ที่ผมสังเกตการณ์ว่ายังมีคนเฒ่าคนแก่ที่ส่วนมากกาบัตรเสีย เวลาก็ผ่านไปจนถึง 11:00 น. คนเริ่มมาใช้สิทธิ์น้อยลงทำให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมได้มีเวลาพักเที่ยงและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาใช้สิทธิกี่คน ชายกี่คน หญิงกี่คน ในการสังเกตการณ์ยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสังเกตการณ์ด้วยครับเช่น ลูกเสืออาสา (กกต.) เป็นต้นมาร่วมตรวจสอบด้วยกันทำให้หน่วยเลือกตั้งที่ผมไปสังเกตการณ์ไม่เกิดการทุจริตขึ้นเลยประชาชนมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะขอบัตรประจำตัวประชาชนทุกๆ ครั้งก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พอใกล้จะถึงเวลาปิดหีบชาวบ้านเริ่มมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมาฟังผมคะแนนเลือกตั้งด้วยผมได้สังการณ์ว่าชาวบ้านบางคนก็มีการจดนับคะแนนของเขามาด้วยเพื่อมาตรวจสอบว่าการนับคะแนนครั้งนี้จะโปร่งใสไหม จะทุจริตเกิดขึ้นไหมสังเกตการณ์อีกว่าเพบเจออีกคนที่เป็นหัวคะแนนมาฟังผลคะแนนด้วย สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการที่เราได้มาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งแรกผมมีส่วนรวมในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศบอกว่ากำลังจะปิดหีบเลือกตั้งละเด้อฟ้าวมาใช้สิทธิ์ เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนวินาทีสุดท้ายกยังมีคนมาใช้สิทธิ์ 1 คนด้วยผมได้ถามเจ้าหน้าที่ไปอีกว่าคนมาใช้สิทธิ์กี่คนครับ เจ้าหน้าที่ตอบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ 406 คน จากจำนวนคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 591 […]

READ MORE

We Watch รายงานเบื้องต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานสมบูรณ์ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลดที่นี่ For English version download here

READ MORE
25

Mar
2019

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากการรวบรวมผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 ของอาสาสมัครและผู้ให้ข้อมูลสำคัญของ We Watch จำนวนกว่า 4,000 คน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปรากฎข้อสงสัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ขณะที่สถานการณ์ทางสังคมเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และคำถามในวงกว้างว่า กระบวนการการนับคะแนน การส่งผลคะแนน และการรายงานผลคะแนนมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร เพื่อทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน กกต. ควรชี้แจงหรือมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อสังคม We Watch มีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1. กกต. ต้องเปิดเผยและอธิบายถึงกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนน การรายงานผลคะแนนโดยเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น Rapid Report และจากเอกสารผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 2. กกต. ต้องเปิดเผยผลคะแนนซึ่งมิใช่เพียงรายชื่อผู้ชนะในเขตเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องเปิดเผยผลคะแนนรวมในระดับหน่วยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบผลคะแนน 3. กกต. ต้องเปิดเผยรายละเอียดและจำนวนของบัตรเสียในแต่ละประเภทที่มีมากถึงร้อยละ 5.64 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4. […]

READ MORE
23

Mar
2019

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch

ขั้นตอนการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง สำหรับอาสาสมัคร We Watch วันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน (วันที่ 23 มีนาคม 2562) 1. การเตรียมพื้นที่ 1.1 ตระเวนดูพื้นที่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้ง และระบุหน่วยเลือกตั้งที่จะไปสังเกตการณ์ ประมาณ 2-4 หน่วย โดยวางแผนว่าจะใช้เวลาในแต่ละหน่วยประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดูบรรยากาศและความเรียบร้อยทั่วไป 1.2 ระบุหน่วยที่จะไปดูการเปิดหน่วย (ควรเป็นหน่วยที่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพื่อให้เราได้ลงคะแนนก่อนเป็นคนแรก ๆ) ระบุหน่วยที่สามารถเดินทางไปในดูระหว่างวันได้ ประมาณ 2-4 หน่วย และวางแผนกลับมาที่หน่วยแรกก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อดูการปิดหน่วย นับคะแนน 2. การเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน 2.1 ป้ายชื่อ (ถ้ามี) หรือหนังสือยืนยันการเป็นอาสาสมัครนักสังเกตการณ์ 2.2 เอกสารรับรองเครือข่าย วี วอทช์ จาก กกต. (ควรพิมพ์ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก) 3. การทำแบบทดสอบแบบฟอร์มสังเกตการณ์ 3.1 […]

READ MORE
20

Mar
2019

แถลงการณ์ We Watch เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย

การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 เครือข่าย We Watch ได้ส่งอาสาสมัครระยะยาวลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 105 คน โดยกระจายไปในหน่วยเลือกตั้ง 60 แห่ง จากทั้งหมด 395 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง – ตะวันตก – ตะวันออก จำนวน 20 แห่ง ภาคใต้ จำนวน 17 แห่ง ภาคอีสาน จำนวน 15 แห่ง ภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง โดยอาสาสมัครได้ทำการสังเกตการณ์ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 19.00 น. และได้จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย ดังนี้ 1. บรรยากาศการมาใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากคำแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่แสดงจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกเขตทั่วประเทศพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิถึงร้อยละ 86.98 จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2,632,935 คน […]

READ MORE
19

Mar
2019

We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

“เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์” โค้งสุดท้ายที่ท่านจะได้แสดงพลังปกป้องเสียงของประชาชนมาถึงแล้ว We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ลักษณะการทำกิจกรรม -ติดตามการจัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลาก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้ง จนถึงการนับคะแนนและส่งคะแนนจาก หน่วยเลือกตั้ง -จดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ภาพรวม ในวันเลือกตั้ง -บันทึกภาพและวีดีโอเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง -ส่งข้อมูลที่ได้รวมทั้งภาพถ่ายเอกสาร สรุปผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ให้กับทีมประสานงานกลาง ในระหว่างวันเลือกตั้งและหลังจากเสร็จสิ้นวันเลือกตั้ง คุณสมบัติ อายุ 15 ปีขึ้นไป ภายหลังจากที่ท่านสมัครแล้ว จะได้รับการติดต่อเพื่อทำความเข้าใจหลักการและวิธีการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งจากทีม We Watch *เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด * โปรดระบุคู่บัดดี้ของท่านในช่องความคาดหวัง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร Gmail และหน่วยที่สังเกตการณ์

READ MORE
18

Mar
2019

กกต.” จับมือ “สพร.-สื่อมวลชน” รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report

เว็บไซต์ กกต.เผย วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงความร่วมมือในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับแอปพลิเคชัน Rapid Report สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยื่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real Time แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมติดตามและแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภารกิจการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการแสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นการแสดงผลคะแนนของผู้สมัครเป็นรายเขตเลือกตั้ง รายจังหวัด […]

READ MORE
15

Mar
2019

แถลงการณ์ We Watch เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย

แถลงการณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง อันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ภายใต้หลักการสำคัญที่ว่าการเลือกตั้งที่ดีนั้นต้องเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครเครือข่าย We Watch ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 14 มีนาคม 2562 พบว่าหลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรวันแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนความผิดพลาดหลายประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในหลายประเทศ ดังนี้ 1.กรณีความไม่พร้อมในการจัดเตรียมหน่วยและคูหาเลือกตั้งสำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางมาใช้สิทธิด้วยตนเอง ณ หน่วยเลือกตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ไม่ได้ดำเนินการจัดเตรียมให้มีคูหาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิไว้อย่างเพียงพอ กรณีดังกล่าวแสดงถึงการขาดการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพของ กกต. ในการอำนวยให้ผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง 2.กรณีความล่าช้าและความผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งคืนให้กับสถานทูตทางไปรษณีย์ โดยปรากฏข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งจากผู้มีสิทธิในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สวีเดน และญี่ปุ่น 3.กรณีดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิขาดความเชื่อมั่นและตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าจะสามารถจัดการต่อปัญหาและข้อร้องเรียนเหล่านี้อย่างไร เพื่อไม่ให้มีผู้ที่ต้องเสียสิทธิจากการเตรียมการเลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพกรณีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำผู้สมัครสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดของรายละเอียดผู้สมัครคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งในกรณีชื่อพรรคและผู้สมัครไม่ตรงกัน วุฒิการศึกษาและอาชีพไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้สิทธินอกราชอาณาจักรที่อาจมิได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ ความผิดพลาดในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ลงคะแนน จนไม่สามารถใช้สิทธิตามเจตจำนงของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีข้อท้วงติงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่อาจมีการลงคะแนนก่อนศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติ อันอาจทำให้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าบางส่วนกลายเป็นบัตรเสียโดยมิได้เป็นความผิดหรือความตั้งใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จากกรณีข้างต้นนำมาซึ่งความกังวลต่อการเตรียมการของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทย […]

READ MORE
08

Mar
2019

We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

We Watch เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง “ทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงสำคัญ การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวอาจจะไม่พอ เพราะอาจจะมีการบิดเบือนผลการเลือกตั้ง” ภายหลังจากการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับการ ติดต่อ อบรมการสังเกตการณ์เลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ we watch เพื่อนำไปใช้สังเกตการณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 *เงื่อนไข ผู้สมัครสมาชิกจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง กระทรวงกลาโหมและความมั่นคง *หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครฯ จะถูกเก็บเป็นความลับและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ มีเพียงทีมงาน We Watch เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงรายละเอียด สมัครได้ที่ https://wewatchthailand.org/register_volunteer

READ MORE
07

Mar
2019

อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง

โดย ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 6 มีนาคม 2562 ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง “อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม We Watch Thailand และชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำการเสวนาโดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง, รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล และศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เปิดด้วยคำถามที่คนอยากรู้คือ ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ท่านเองก็ไม่รู้ ตอบไม่ได้ ปัจจัยการเมือง การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดการควบคุม เกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาด ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ จึงใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อไล่เรียงประเด็นการเมืองที่ผ่านมาที่ทำให้สังคมอยู่ในจุดนี้ คือ ประเทศไทยรัฐประหารมากที่สุดในโลก เป็นโมเดลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ทำ มันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่คสช. เข้ามา จากปี 2475 -2490 ระบบประชาธิปไตยดำเนินมาค่อนข้างดี หน้าที่ของสภา 15 […]

READ MORE