Menu

Media & News

25

Jun
2019

มูลนิธิอันเฟรลเผยรายงานการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ.2562 โอกาสที่หลุดลอยไปของการคืนสู่ประชาธิปไตย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) มูลนิธิอัลเฟรล ( ANFREL) เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีเผยรายงานการการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ.2562 โอกาสที่หลุดลอยไปของการคืนสู่ประชาธิปไตย บทสรุปจากรายงานฉบับเต็มจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิอันเฟรล หากจะบอกวา่การเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่มีขึ้นในวัน ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นสิ่งที่เฝ้ารอคอยกันมานานนั้นก็คงจะเป็นการประเมินที่ต่ำเกินไป หลังจากห้าปีภายใต้การปกครองของทหารที่ไร้การคานอำนาจและการเลือกตั้งถูกเลื่อนมาโดยตลอด ในที่สุดประชาชนชาวไทยก็ได้ม้ีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นของตนในห้วงเวลาที่ควรจะเป็นความปีติยินดีร่วมกัน ขณะที่อันเฟรลเลยยินดีต้อนรับการกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยอันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ได้แสดงข้อกังวลมาโดยตลอดเกี่ยวกับสภาพการณ์ของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ การเลือกตั้ง ปี 2562 ของไทยยังขาดองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในที่สุดทางการไทยได้ทำตามสัญญาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ล้มเหลวในการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีอันเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม การเลือกตั้งเป็นกลไกที่ไม่สามารถถูกประเมินโดยแยกจากอย่างอื่นได้ และต้องถูกพิจารณาอยู่ในบริบทของสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสภาพเงื่อนไขทางสังคมการเมืองตลอดจนสถานะของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การกุมอำนาจอย่างกระชับแน่นของรัฐบาลทหารและพันธมิตรพลเรือนในการบริหารประเทศตั้งแต่การรัฐประหารในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทำให้ระบอบอำนาจใหม่ถูกออกแบบมาให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเองมากที่สุด ทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการประกาศผลและหลังจากนั้นถูกกำหนดมาเพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งที่จะไม่ไปสั่นคลอนฝ่ายผู้กุมอำนาจมากเกินไป กรอบกฎหมายสำหรับการเลือกตั้งที่วางอยู่บนฐานที่กำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 อันอื้อฉาวนั้น เป็นกรอบอันมีลักษณะจำกัดเข้มงวดมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ยกตัวอย่างเช่น การจำกัดบทบาทผู้แทนของประชาชน ทำให้ไม่สามารถได้ร้ัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตย และนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำที่ไม่เหมือนใครที่ให้วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นการขัดต่อความเข้าใจของคนทั่วไปว่าประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาคืออะไร แต่ถ่ึงจะมีข้อบกพร่องต่างๆ และมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นเกินไปก็ตาม การหาเสียงเลือกตั้งก็ดำเนินไปอย่างคึกคักเกินกว่าที่นักสังเกตการณ์ส่วนใหญ่ได้คาดไว้ โดยมีพรรคการเมืองลงสนามจำนวนมาก […]

READ MORE
19

Jun
2019

เสวนานวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักวิจัยและพัฒนา จัดเสวนาระดมความคิดเห็น “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง” เริ่มต้นการเสวนาด้วย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวแนะนำกิจกรรรมในเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยเข้าสู่เวทีเสวนา ซึ่งเปิดประเด็นศัพท์เด่นเลือกตั้ง Mentimeter โดย อ.ณัชชาภัทร อมรกุล (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) เสนอประเด็นศัพท์เด่นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ขณะนี้เกิดนาฏกรรมทางการเมือง คือ เป็นเวทีแห่งความฝัน จากกระแสดราม่าของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมให้สนใจมากกว่าสถาบันทางการเมือง โดยศัพท์เด่นทางการเมืองที่เกิด ไม่ว่าเป็นคำว่า งูเห่า บัตรเขย่ง กกต. ธนาธร อีช่อ ฟ้ารักพ่อ ลุงตู่ ตู่พบธร คะแนนเอื้ออาทร นั่งร้านเผด็จการ เผด็จการ ประชาธิปไตย อ.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเสริมว่า Mentimeter เป็นการสำรวจความคิดเห็น กระแสของการสำรวจการเลือกตั้ง ทำให้มองเห็นทิศทาง และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาจะทำให้ได้ทราบความคิดเห็นของ first […]

READ MORE
19

Jun
2019

สื่อญี่ปุ่นชี้ การกลับสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พาไทยถอยสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ

ปวริศ สิงหนนท์ นักศึกษา สาขา Social Policy Development มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ nikkei ญี่ปุ่นเผยว่า การเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้ตั้งความหวังจะนำพาการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหลังจากรัฐประหารที่มีระยะเวลาถึง 5 ปี จากผลการเลือกตั้งที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งทำให้เหมือนกับประเทศไทยได้ย้อนกลับไปช่วงปี 2523 ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ หลังจากการปฎิวัติ สยามใน ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบบ รัฐสภาแต่ ทหารยังคงใช้อำนาจเหนือกฏหมาย ระบอบนี้ได้สิ้นสุดลง ในปี 2523 ภายใต้รัฐบาลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ถึงแม้ว่าจะถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งโดยทหารแต่พลเอก เปรมได้เลือกที่จะทำตามขั้นตอนของประชาธิปไตยทั่วไป โดยได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีและยุบสภาก่อนการเลือกตั้ง ภายในปี 2531 เมื่อพลเอกเปรม ได้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้เปิดการเลือกตั้ง ทำให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเต็มระบบ รัฐธรรมนูญฉบับ พ. ศ. 2540 ระบุไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทางทหาร อย่างไรก็ตามเมื่อทักษิณชินวัตรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2544 ได้ก่อให้เกิดเสียงค้านจากพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยม เป็นการขัดแย้งทางการเมืองกับผู้สนับสนุนทักษิณซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของ ทักษิณ การแบ่งแย่งฝั่งยังคงดำเนินต่อไป […]

READ MORE
17

Jun
2019

We Watch ส่องความเห็นประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้ง

เรียบเรียงบทสัมภาษณ์โดย นายปวริศ สิงหนนท์ และนายณัฐพนธ์ บัวสาลี นิสิตสาขา Social Policy Development  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งเมื่่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายหลังจากที่ประชาชนเฝ้ารอการนับคะแนนประกาศผลเลือกตั้งจาก กกต.เป็นเดือน จนถึงการประชุมสภาเลือกตั้งประธานสภา และนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เด่ือนแล้ว  we watch ได้สำรวจความห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าไปสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อถามความเห็นต่อทิศทางการเมืองไทย การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร We Watch เริ่มจากการสัมภาษณ์ตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที่ๆเข้าไปสังเกตการณ์  บางพรรคตอบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งทางพรรคก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่าง จากนี้ไปก็คงทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ ส่วนบางพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลการนับคะแนน เนื่องจากที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชัดเจน ตั้งแต่ระบบการนับคะแนนที่ไม่มีความโป่รงใสและทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นไม่มีความเข้าใจกับการนับคะแนนของกรรมการการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในการนับคะแนนก็ยังไม่มากเท่าที่ควร การนับคะแนนหลังจากวันเลือกตั้งก็มีข่าวว่าทำผิดระเบียบในการนับคะแนนหลาย ๆ พื้นที่ ทำไม่มีความน่าเชื่อถือ การประกาศผลคะแนนก็มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก และบางพื้นที่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานการเลือกตั้งนั้นก็ไม่มีการชี้แจ้งให้ทราบถึงการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ว่าทำไมถึงต้องเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ตัวแทนพรรคการเมืองมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความโป่รงใสและชัดเจน มีความล่าช้าในการนับคะแนน เมื่อได้ผลการนับคะแนนมาแล้วพรรคการเมืองที่ได้ 71,168.5141 คะแนน จากสูตรคำนวณ จะได้ ส.ส. พึงมี […]

READ MORE
17

Jun
2019

เผยผลสำรวจการเลือกตั้งและทัศนะคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน วิชาการเพื่อราษฎร์ ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย”  เสวนาวิชาการ-ปาฐกถา-ระดมสมอง-เวที debate เผยผลสำรวจ “ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First – time voters)” โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว แลกเปลี่ยนโดย: โอมาร์ หนุนอนันต์ กลุ่ม We Watch ธัญชนก คชพัชรินทร์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จักรี เสาวภา ปธ.สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) รายงานเป็นการสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18-23 ปี ในระบบการศึกษาจำนวน 1,061 คน แบ่งตามรายภาค กทม. 25%  กลาง 24.2% อีสาน 24%  เหนือ 15.5  ใต้ 10.0% ประเด็นคำถามคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง  คนรุ่นใหม่ตั้งตารอสนใจการเลือกตั้งแค่ไหน  […]

READ MORE
13

Jun
2019

กกต.เผยแพร่แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคการเมือง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พรรคการเมืองได้มีกระบวนการวิเคาะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง  เพื่อให้สาธารณะชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และมีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินนโยบายของพรรคการเมือง โดยมีเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 5 ด้าน 1. การแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2.การกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย 3.การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 4.มีกระบวนการคิดวิเคาะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงนโยบายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 5.การเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองได้ที่นี่ 

READ MORE
28

May
2019

รายงานหลังการเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่

ปลายฟ้า นามไพร วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 ประกอบไปด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง โดยบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าช่วงเช้าตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนมารอเลือกตั้งจำนวนมากในหลายหน่วยโดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเช้ามีคนมาเยอะบรรยากาศเหมือนกันกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ผู้บันทึกได้เดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งหมด 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลยุหว่า เทศบาลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลดอยแก้ว เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลข่วงเปา เทศบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ […]

READ MORE
27

May
2019

เกิดอะไรขึ้นบ้างในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พ.ค.2562  ณ หอประชุม ที.โอ.ที มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1 โดยไร้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาชั่วคราว วินิจฉัยไปในทางเดียวกัน We Watch ได้รวบรวมเหตุการณ์ประชุมเกิดอะไรขึ้นบ้าง เวลาประมาณ 10.15 น. นายธนาธร ยอมรับและประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้ สมาชิกผู้แทนผู้แทนราษฎรหลายท่านต่างลุกขึ้นปรบมือให้กำลังใจนายธนาธร ก่อนที่นายธนาธรเดินออกจากที่ประชุม ทั้งนี้ชัย ชิดชอบ ซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว กล่าวว่า พอแล้ว นี่ไม่ใช่โรงละคร เป็นรัฐสภา หยุดได้ละครับ เวลาประมาณ 10.35 น. นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ลุกขึ้นเสนอให้เลื่อนระเบียบวาระการเลือกประธานสภาฯออกไป นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้เลื่อนระเบียบวาระการเลือกประธานสภาฯ ฝ่ายที่ต้องขอเลื่อนคือฝ่ายพรรคเพื่อไทย แต่กลับเป็นอีกพรรค ซึ่งน่าสงสัยว่าเพราะเหตุใด พักการประชุมสภาฯ 1ชั่วโมง 12.00 […]

READ MORE
23

May
2019

เชิญร่วมงานเสวนา “ชาติที่เรา(จะ)รัก” 79 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์

รักชาติอย่างไร จึงจะไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำร้ายตนเอง และที่สำคัญ ไม่ถูกชาติทำร้าย จะอยู่ร่วมกับชาติอย่างถนอมรัก ในขณะเดียวกัน จะทำนุบำรุงสติและปัญญากันอย่างไร . มาร่วมกัน “ถกชาติ” กับเพื่อนร่วมชาติสามวัย สามเจนเนอเรชั่น หลังห้วงเวลาเลือกตั้ง . ในงานเสวนา “ชาติที่เรา(จะ)รัก” 79 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป . ณ บุ๊ครีพับลิก โครงการสี่หนึ่งพาร์คที่เดิม (ส่งท้ายก่อนเจอกันที่ใหม่) . ร่วมจัดโดย กลุ่มเพื่อนนิธิ และเครือข่าย We Watch

READ MORE
03

May
2019

“ร่วมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง”

นายธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล ผู้สังเกตการณ์เขตเลือกตั้งที่ 19 หน่วยเลือกตั้งที่ 61-63 กรุงเทพมหานคร “ในวัย 25 ปี 10 เดือน” ผมเพิ่งได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต น่าจะเรียกได้ว่าเป็น First voter ที่มีอายุมากเป็นอันดับต้นๆ ตอนสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีของวันเลือกตั้ง ผมเดินจากบ้านมาที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านตัวเอง และเป็นหน่วยเดียวกับที่เมื่อเช้าผมเพิ่งมาใช้สิทธิในการหย่อนบัตรลงหีบเหล็กแน่นหนา-ไม่ได้ทำจากพลาสติกขุ่นกะโหลกกะลา “ปิดหีบได้” เมื่อเข็มสั้นชี้เลขห้า เข็มยาวชี้เลขสิบสอง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งช่างตรงต่อเวลา พวกเขาเริ่มช่วยกันทำงานจัดการ คนแรกหยิบสก็อตเทปมาปิดปากหีบ อีกคนเตรียมกระดานสำหรับขีดคะแนนให้แต่ละพรรค ส่วนอีกคนเตรียมตะกร้าเปล่าหลายใบสำหรับแยกใส่บัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน ในเขตเลือกตั้งนี้ถูกแบ่งย่อยเป็นสามหน่วยเลือกตั้ง โดยสองหน่วยที่อยู่ติดกัน ซึ่งไม่ใช่หน่วยที่ผมใช้สิทธินั้นเริ่มนับคะแนนก่อน ผมจึงไปยืนมุงที่เต๊นท์นั้น โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านอีกราวสามสิบกว่าชีวิตพร้อมใจกันมาดูด้วย ทั้งผู้ใหญ่ วัยกลางคน จนถึงวัยรุ่นปะปนกันไป เจ้าหน้าที่คนแรกยืนประชิดหีบ เขาทำหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบออกจากหีบ กางบัตรออกมา ใช้สายตาพิจารณาว่าบัตรใบดังกล่าวเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่อีกคนได้ดู เจ้าหน้าที่อีกคนดูแล้วขานผลลัพธ์ของบัตรด้วยเสียงดังฟังชัด พร้อมกับยื่นบัตรออกมาแสดงให้ผู้สังเกตการณ์ได้เห็นอย่างทั่วถึง (คล้ายตอนประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล) แล้วส่งบัตรให้กับเจ้าหน้าที่คนที่สามทำการหย่อนใส่ตะกร้า สุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประจำอยู่ข้างกระดานจะใช้ปากกาเมจิกหัวใหญ่ในมือตัวเองขีดคะแนนให้กับพรรคที่ได้คะแนนจากบัตรใบนั้นๆ ราวสามนาทีต่อมา หน่วยเลือกตั้งที่ผมได้ใช้สิทธินั้นใกล้จะเริ่มนับคะแนนแล้ว ผมจึงเดินไปยืนดูที่หน่วยนั้นบ้าง แล้วพอการนับคะแนนดำเนินไปได้สักสิบห้านาที ทุกอย่างปกติดี ผมก็เดินกลับไปกลับมาระหว่างหน่วยเลือกตั้งทั้งสามอยู่สี่ถึงห้ารอบ คอยสลับสับเปลี่ยนการสังเกตการณ์อยู่เป็นชั่วโมง […]

READ MORE