บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ปี 2566 ที่แตกต่าง

  • Post author:
  • Post category:News

ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาจริงของบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 นี้ แม้ว่าเมื่อวาน (วันที่ 14 เมษยน) กกต. จะเปิดเผยสี (บัตรฯ แบบบัญชีรายชื่อใช้สีเขียว ส่วนบัตรฯ แบบแบ่งเขตใช้สีม่วง) และตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภท แล้วก็ตาม