เกิดอะไรในทวิตภพ DEAL พลเมืองรวมพลังจับตาพฤติกรรมชวนสงสัยเลือกตั้ง 66

วันที่ 1-17 เมษายน 2566 ของกลุ่มDEAL หรือ Digital Election Analytic Lab โครงการการติดตามกระบวนการเลือกตั้งในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นการรวมตัวแบบเฉพาะกิจของภาคประชาชน ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 นำโดย WeWatch, MOVE, คณาจารย์และนักวิจัยสังคม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และประชาชนอาสาสมัคร 

แถลงการณ์เครือข่ายจับตาเลือกตั้ง 66: สรุป 7 บทเรียนเลือกตั้งล่วงหน้า และ 4 ข้อเสนอถึง กกต.

11 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2566 ออกแถลงการณ์ความเห็นต่อการเลือกตั้งทั่วไปล่วงหน้า-นอกเขต วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 2.2 ล้านคน และจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เครือข่ายฯ มีข้อกังวล 7 ประเด็

“ไอลอว์ – We Watch” ชี้เลือกตั้งล่วงหน้าเสียคะแนนฟรี | TODAY

สังคมลุกฮือหลังการเลือกตั้งล่วงหน้า 66 ส่อต้องสงสัยหลายอย่าง เลขหน่วยเลือกตั้งผิด เบอร์ผู้ ส.ส.-พรรคการเมืองหายไป พร้อมกับคำตอบที่ยังไม่คลายกังวลสรุปแล้ว

We Watch ชวนทุกคนติดตามพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในโซเซียลมีเดีย

.การใช้พื้นที่โซเชี่ยลมีเดียตลอดช่วงของการหาเสียงที่อาจส่งผลต่อความเสรีและเป็นธรรมของกระบวนการเลือกตั้ง โดยในรายงานฉบับแรกนี้เป็นการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบัญชีทางการของพรรคการเมือง/ผู้สมัคร ครอบคลุมไปถึงบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

LIVE แถลงการณ์ ความเห็นต่อการเลือกตั้งทั่วไปล่วงหน้า-นอกเขต วันที่ 7 พ.ค. 2566

LIVE แถลงการณ์ ความเห็นต่อการเลือกตั้งทั่วไปล่วงหน้า-นอกเขต วันที่ 7 พ.ค. 2566 .โดยเครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2566 . ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาสาสมัครเพื่อจับตาการเลือกตั้ง การนับคะแนนและการรายงานผลคะแนน 

จากบทเรียนความวุ่นวายในการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 มาจนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ และความผิดพลาดในการจัด #เลือกตั้งล่วงหน้า ในปี 2566 ทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือกมากนัก นอกจากต้องจัดตั้งระบบอาสาสมัครเพื่อจับตาการเลือกตั้ง การนับคะแนนและการรายงานผลคะแนน คู่ขนานไปกับการทำงานของ กกต. เพื่อปกป้องทุกคะแนนเสียงให้ถูกนับอย่างถูกต้อง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566