จัดคูหาเลือกตั้งอย่างไรให้ถูกตามกฎหมาย

  • Post author:
  • Post category:News

คูหาแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่เงื่อนไขในพื้นที่นั้นๆ แต่หลักการจัดคูหาเป็นสิ่งที่กกต. กำหนด เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการจัดคูหาที่เป็นระเบียบและสามารถอำนวยความสะดวก

ประชาชนอย่างเราๆ ช่วยกันจับตาการทุจริต การโกงเลือกตั้งได้

  • Post author:
  • Post category:News

ถ้าใครพบเห็นการซื้อเสียง ใช้อิทธิพลข่มขู่ หรือการใช้อำนารัฐเอื้อประโยชน์ผู้สมัคร ช่วยกันเก็บหลักฐานไว้เท่าที่ได้

We Watch ขอเชิญผู้สนใจร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อม #by-election ณ นครปฐม

หากคุณเป็นเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงกับเราในนาม “อาสามัครเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง We Watch “

We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

“เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์” โค้งสุดท้ายที่ท่านจะได้แสดงพลังปกป้องเสียงของประชาชนมาถึงแล้ว We Watch เชิญชวนจับคู่ เพื่อนซี้ คู่รัก นักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562