We Watch ชวนทุกคนติดตามพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในโซเซียลมีเดีย

[DEAL] Digital Election Analytic Lab

เหลือเวลาอีก 2 วัน We Watch ชวนทุกคนติดตามพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในโซเซียลมีเดียไทย

.การใช้พื้นที่โซเชี่ยลมีเดียตลอดช่วงของการหาเสียงที่อาจส่งผลต่อความเสรีและเป็นธรรมของกระบวนการเลือกตั้ง โดยในรายงานฉบับแรกนี้เป็นการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบัญชีทางการของพรรคการเมือง/ผู้สมัคร ครอบคลุมไปถึงบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

.พื้นที่ Twitter นับว่าเป็นพื้นที่สนทนาทางการเมืองที่สำคัญมาโดยตลอด พบว่ามีพฤติกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ข้ามพรรคและผู้สนับสนุนพรรคนั้นๆ รวมถึงสื่อมวลชน

เช่นเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ลดทอนคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (Discrimination of Identity) ยั่วยุปลุกปั่นที่มุ่งร้ายให้เกิดความรุนแรงต่อผู้อื่น (Dangerous Speech and Incitement of Violence) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหวังผลต่อคะแนนเสียงของผู้สมัครที่ถูกมุ่งเป้า (Doxxing) และการใช้เครือข่ายบัญชีผู้ใช้งานปลอม (Network of Coordinated Accounts)

.ตลอดจนวิธีการหลากหลายเพื่อลดหรือเพิ่มแนวโน้มที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจะเห็นข้อความของผู้สมัครคนหนึ่งหรือพรรคหนึ่งๆ ในหน้าฟีดของตน

.ปฏิบัติการเช่นนี้มีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการระดม และการออกแบบข้อความที่เป็นระบบ โดยมีทั้งตัวละครที่เป็นทางการและไม่ทางการ

.ในครั้งนี้ ทีมงานขอหยิบยกมาจากรายงานบางชิ้นมาให้ดูว่า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมอันน่าสงสัยของบางบัญชี ซึ่งทางเราจะวิเคราะห์แนวโน้มของบัญชีต่างๆ ๆ เหล่านั้นหลังการเลือกตั้งต่อไป

.———————————————

สามารถอ่านรายงาน “การติดตามสถานการณ์เลือกตั้งในสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 1-17 เมษายน 2566” ได้ที่นี่ https://shorturl.at/diNST

.[DEAL] Digital Election Analytic Lab

โครงการการติดตามกระบวนการเลือกตั้งในสื่อสังคมออนไลน์นี้

เป็นการรวมตัวแบบเฉพาะกิจของภาคประชาชน ระหว่างเดือนเมษายน

ถึงเดือนมิถุนายน 2566 นำโดย WeWatch, MOVE, คณาจารย์และนักวิจัยสังคม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และประชาชนอาสาสมัคร

เป้าหมายเพื่อให้ความสำคัญของพื้นที่กลาง พื้นที่การสื่อสารและการถกเถียงทางการเมืองที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งในฐานะของกระบวนการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยที่ปราศจากความรุนแรง

#MOVE#wewatch#DEAL#DigitalElectionAnalyticLab#เลือกตั้งล่วงหน้า#เลือกตั้ง66#จับตาเลือกตั้ง

You could also be interested in

News

แถลงการณ์ We Watch สรุปสังเกตการณ์เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 Public Statement On the Observation of Thailand's General Election on 14 May 2023

News

พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่ We Watch และอาสาสมัครจะร่วมแถลงผลการสังเกตการณ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2566” .จึงอยากเชิญชวนทั้ง ประชาชน อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง สำนักข่าวเข้าร่วมงานแถลงผลการสังเกตการณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News

We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ที่มีเป้าหมายผลักดันให้กิจกรรมทางการเมืองพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนี้ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ขอกล่าวขอบคุณประชาชนและอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันลงแรงและร่วมใจ จนทำให้การรายงานกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

News

จากสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า และก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครและภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมามีอาสาสมัคร We Watch ประจำที่เลือกตั้งเบื้องต้นจำนวน 200 ที่ จากทั้งหมด 447 ที่